Sosyalist

Kısaca: Sosyalizmi benimsemiş kişi sos­yalist öğretinin şu ya da unsurunu temele alan şey ya da yaklaşım için kullanılan sıfat. ...devamı ☟

Sosyalist
Sosyalist

Sosyalizmi benimsemiş kişi sos­yalist öğretinin şu ya da unsurunu temele alan şey ya da yaklaşım için kullanılan sıfat.

Bu bağlamda, Marksizme dayanan ve anayasasında, iktidarı işçi sınıf mm egemen­liği olarak tanımlayan devlet modeline, işçi sınıfı ve onunla ittifak halinde olan yoksul köylülerden başka hiçbir sınıfa iktidar hakkı tanımayan siyasi iktidar yolunun tüm diğer sınıflara ve bu sınıfların partilerine kapatıl­dığı, demokratik olmayan devlet modeline sosyalist devlet adı verilir.

Yine, Marksist sosyalizmin, sanat için sanat görüşüne karşı çıkarak, toplum için sanat görüşünü ön plana çıkartan estetik te­orisine, sanat ve edebiyatın toplumsal ger­çekliğe yönelmesi ve toplumdaki devrimci gelişmeleri toplumsal gelişmenin itici gücü olan işçi sınıfının durumunu ve rolünü, sos­yalist düşüncelerin üstünlüğünü ve zaferini anlatması gerektiğini dile sanat anlayışına sosyalist gerçeklik denir.

Sosyalist

Türkçe Sosyalist kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. socialist, socialistic
n. socialist

Sosyalist

sosyalizmle ilgili olan.
sosyalizm yanlısı, toplumcu: sosyalist parti .

Sosyalist

Türkçe Sosyalist kelimesinin Fransızca karşılığı.
socialiste

Sosyalist

Türkçe Sosyalist kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Sozialist

Sosyalist

Sosyalizm yanlısı, toplumcu.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sosyalizm
3 yıl önce

devletin rolünün ne olacağı gibi konularda farklı düşünceleri mevcuttur. Sosyalist fikirler tarih boyunca dile getirilmiş olsa da 19. yüzyıla kadar siyasi...

Sosyalizm, Anarko Sendikalizm, Anarşizm, Artı değer, Ayn Rand, Burjuvazi, Demokrasi, Demokratik sosyalizm, Diderot, Doğu Bloku, Ekim Devrimi
Sosyalist Parti (Fransa)
6 yıl önce

Sosyalist Parti (Fransızca: Parti Socialiste, PS), Fransa'nın en büyük sol görüşlü siyasi partisi, 1969'da İşçi Enternasyonali Fransa Bölümü'nün (SFIO...

Sosyalist Gerçekçilik
3 yıl önce

Sosyalist gerçekçilik, sosyalizm ideolojisinin sanat ve edebiyata yansıması olarak 1930'lu yıllarda ortaya çıktı. Özellikle SSCB'de ve Çin'de ön plana...

Sosyalist gerçekçilik, Louis Aragon, Taslak şablonları, Taslak madde
Sosyalist enternasyonal
3 yıl önce

Sosyalist Enternasyonal, sosyal demokrat, demokrat sosyalist ve işçi sınıfı partilerinin ortak olduğu bir ülkelerarası enternasyonalist bir organizasyondur...

Sosyalist enternasyonal, CHP, Politika, Siyaset, Taslak, Demokrat sosyalist, İşçi Partileri, Sosyal demokrat
Sosyalist devlet
3 yıl önce

Sosyalist devlet ya da sosyalist cumhuriyet bir sosyalist toplum oluşturma ülküsüne anayasal olarak bağlı devlettir. Yasama gücünün yardımıyla bir sosyalist...

Sosyalist ülkeler listesi
3 yıl önce

Sosyalist ülkeler 30 Aralık 1922'de Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla başlar. 1924 yılında dünyanın ikinci sosyalist ülkesi oӀan Moğolistan Halk Cumhuriyeti...

Sosyalist Parti
3 yıl önce

Sosyalist parti açıkça sosyalist olarak adlandırılan, dünyanın birçok yerinde varolan siyasal parti ismidir. Bu partilerin hepsi sosyalizmi desteklediklerini...

Sosyalist Parti, 10 Temmuz, 1988, 1991, 1992, Anayasa Mahkemesi, Doğu Perinçek, Ferit İlsever, Kasım, İşçi Partisi, Şubat
Sosyalist Devrimci Parti
3 yıl önce

Sosyalist Devrimci Parti (bazı yerlerde Sosyalist Devrimcilerin Partisi) veya SR'lar (Rusça: Па́ртия социали́стов-революционе́ров / Partiya sotsialstov-revolyutsionerov...