Sosyalist

Sosyalizmi benimsemiş kişi sos­yalist öğretinin şu ya da unsurunu temele alan şey ya da yaklaşım için kullanılan sıfat.

Sosyalizmi benimsemiş kişi sos­yalist öğretinin şu ya da unsurunu temele alan şey ya da yaklaşım için kullanılan sıfat.

Bu bağlamda, Marksizme dayanan ve anayasasında, iktidarı işçi sınıf mm egemen­liği olarak tanımlayan devlet modeline, işçi sınıfı ve onunla ittifak halinde olan yoksul köylülerden başka hiçbir sınıfa iktidar hakkı tanımayan siyasi iktidar yolunun tüm diğer sınıflara ve bu sınıfların partilerine kapatıl­dığı, demokratik olmayan devlet modeline sosyalist devlet adı verilir.

Yine, Marksist sosyalizmin, sanat için sanat görüşüne karşı çıkarak, toplum için sanat görüşünü ön plana çıkartan estetik te­orisine, sanat ve edebiyatın toplumsal ger­çekliğe yönelmesi ve toplumdaki devrimci gelişmeleri toplumsal gelişmenin itici gücü olan işçi sınıfının durumunu ve rolünü, sos­yalist düşüncelerin üstünlüğünü ve zaferini anlatması gerektiğini dile sanat anlayışına sosyalist gerçeklik denir.

Diğer anlamları

Sosyalist

Türkçe Sosyalist kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. socialist, socialistic
n. socialist

Sosyalist

sosyalizmle ilgili olan.
sosyalizm yanlısı, toplumcu: sosyalist parti .

Sosyalist

Türkçe Sosyalist kelimesinin Fransızca karşılığı.
socialiste

Sosyalist

Türkçe Sosyalist kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Sozialist

Sosyalist

Sosyalizm yanlısı, toplumcu.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Sosyalist ilgili konular

 • Politika

  Siyaset, Arapça kökenli bir kelimedir; horoz eğitimi, horoz talimi anlamına gelmektedir.
 • Solculuk

  Solculuk, sosyal eşitsizliği kaldırmak isteyen, maddiyatın ve sosyal adaletin eşit dağılımını destekleyen siyasi bir kavramdır. Solculuk ka
 • Anarşist sembolizm

  anarşizmBu maddede çeşitli anarşist semboller ele alınmıştır, ki bu anarşist sembolizm bu sembollerinin bütününü oluşturmaktadır.
 • Özgürlükçü sosyalizm

  Liberter sosyalizm veya özgürlükçü sosyalizm ( sosyalist anarşizm olarak da adlandırılır.), güdümsüz, ekonomik ya da toplumsal katmansız,
 • Liberteryenizm

  Liberteryenizm siyaset felsefesinde özellikle bireysel özgürlük, gönüllü işbirliği, ifade ve eylem özgürlüğünün vurgulanmasına karşı
 • Rus Anarşizmi

  Rus anarşizmi Rusya veya Ruslar arasındaki anarşizmdir. Rus anarşizmin üç kategorisi anarşist komünizm, anarko-sendikalizm ve Bireyci anarşiz
 • Liberteryen sosyalizm

  Liberteryen sosyalizm veya özgürlükçü sosyalizm ( sosyalist anarşizmNoam Chomsky, Carlos Peregrín Otero. Language and Politics. AK Press, 2004,
 • Anti-devletçilik

  Anti-devletçilik, bireylerin kişisel, sosyal ve ekonomik işlerine, ilişkilerine devletin çeşitli sebepler göstererek karışmasına, ilişkiler
Sosyalist
Sosyalist