Reformizm

Kısaca: → Bu madde sosyalizmde reformizm kavramıyla alakalıdır. Genel anlamda reformizm için İnkılapçılık maddesine bakınız. ...devamı ☟

reformizm
Reformizm

Reformizm ya da Evrimsel sosyalizm, kademeli artan demokratik ilerlemenin toplumun temel ekonomik ilişkilerini ve politik yapısını değiştireceğini söyleyen görüş. Bu görüş Marksist düşüncede yer alan toplumu, spesifik anlamda altyapıyı, değiştirmek için devrimin şart olduğu yönündeki devrimci anlayışa karşıdır.

Sosyalist reformizm ilk defa iki önemli sosyal demokrat Eduard Bernstein ve Karl Kautsky tarafından ortaya atılmıştır. Bu görüş kısa sürede Rosa Luxemburg ve Lenin gibi devrimci düşünürlerin ve politikacıların eleştirisine maruz kalmıştır. Bolşeviklerin Rusya`da kontrolü ele geçirmesinden sonra reformistler Komintern tarafından Avrupa`da koşulların oluşmasına rağmen devrimin önünde engel teşkil eden burjuva sözcüsü sosyal faşistler olarak nitelendirilmiştir.

Günümüzde reformistler, ülkeden ülkeye tanım değişmekle beraber ortanın solu olarak adlandırılabilir. Genellikle reformizmin politik hareketi sosyal demokrasi partileri çatısı altında yansır.

Ayrıca bakınız

Reformist düşünürler

Reformist ideolojiDiğerKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Reformizm
2 yıl önce

sosyalizmde reformizm kavramıyla alakalıdır. Genel anlamda reformizm için İnkılapçılık maddesine bakınız. Sosyalist düşüncede reformizm, kademeli artan...

Reformizm, Avrupa, Bolşevik, Demokrasi, Devrimci, Eduard Bernstein, Karl Kautsky, Komintern, Lenin, Marksizm, Ortanın solu
Reform
2 yıl önce

değişikliklerin aniden değil, reformlar yoluyla olması gerektiğini savunan görüşe reformizm (inkılapçılık) denir. Gelişmekte olan ülkeler, genellikle uluslararası...

Reform, 1529, Almanya, Anglikanizm, Avrupa, Endüljans, Hristiyanlık, Kalvenizm, Katolik, Martin Luther, Orta Çağ
Eduard Bernstein
6 yıl önce

Aralık 1932), Alman sosyal demokrat teorisyen ve politikacıdır. SPD üyesi, reformizm ve sosyalist revizyonizmin kurucusudur. Marksizmi revize ve modernize...

Eduard Bernstein, 1850, 1871, 1872, 1873, 1888, 1898, 18 Aralık, 1901, 1902, 1917
Hristiyan Mezhepleri
2 yıl önce

Mormonluk Anabaptizm (Amiş, Hutterit, Mennonit) Lutheranizm Kalvinizm (Reformizm) iki farklı şekilde örgütlenir Presbiteryenizm Kongregasyonizm Anglikanizm...

Hıristiyan Mezhepleri, Amish, Apokrifa, Baba Tanrı, Diofizit, Ekümenik Konsil, Eski Ahit, Havari, Haç, Haçlı Seferleri, Hristiyan
Seh
2 yıl önce

çağrıda bulundu. Sosyalist harekete, "ulusal solculuk" ve "küreselleşmeci reformizm" dışında bir soluk getirmeyi hedefleyen hareketin AB ve küreselleşmeye...

Émile Vandervelde
6 yıl önce

Vandervelde'in Devlet Üzerine Yeni Kitabı adlı makalesinde Vandervelde'i reformizm ile suçlayarak devlet konusunda marksizme ihanet etmekle itham etmiştir...

Leninizm
2 yıl önce

nedenle işçilerin sendiklarda örgütlenmesi yeterlidir. Lenin bu görüşü, reformizm olarak değerlendirir, ekonomik koşulların kendiliğinden işçi sınıfına...

Leninizm, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Bolşevik, Buharin, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Ekonomik
Karl Kautsky
2 yıl önce

"otorite"si durumuna geldi. Bu dönem sosyal demokrat hareketi, burjuva reformizmine kaydırmaya çalışan Bernstein'a karşı duran ve işçi hareketinin bağımsız...

Karl Kautsky, 16 Ekim, 17 Ekim, 1854, 1938, Alman, Amsterdam, Bohemya, Marksist, Politikacı, Sosyal demokrasi