Soyut

soyut

Türkçe soyut kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. abstract, intangible, discrete, notional, transcendental

soyut

soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen, mücerret, abstre, "somut" karşıtı.
anlaşılması, kavranılması güç.

soyut

Türkçe soyut kelimesinin Fransızca karşılığı.
abstrait/e

soyut

Türkçe soyut kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. abstrakt, begrifflich, gegenstandslos

soyut

1 . Soyutlama ile elde edilen, varlığı duyularla algılanamayan, mücerret, somut karşıtı, abstre:
"En soyut konuları çok çarpıcı somut örneklerle herkesin anlayacağı bir yalınlığa getirirdi."- H. Taner.
2 . mecazAnlaşılması, kavranılması güç.

İlgili konular

soyut

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Soyutlama
1 yıl önce

araçtır. Soyutçuluk, bu amacı araçlaştırır ve somuta varmak amacını unutarak soyutta kalır. Felsefenin bütün yanlış sonuçları, bu aracı amaçlaştırmaktan doğmuştur...

Soyutlama, Gottlob Frege, Ontoloji, Soyut sanat, Soyutlama (matematik), Taslak şablonları, Charles Peirce, Taslak madde
Soyut dışavurumculuk
1 yıl önce

Soyut dışavurumculuk (soyut ekspresyonizm), veya eleştirmen Clement Greenberg'in tabiriyle resimsel soyutlama, 1940'ların ortalarında New York'ta ortaya...

Soyut dışavurumculuk, Soyut dışavurumculuk
Soyut Cebir
1 yıl önce

Soyut cebir veya soyut matematik, matematiğin bir alanı olup, cebir, vektör uzayı, modüller, alanlar, halkalar gibi cebirsel yapılar üzerinde çalışır....

Soyut cebir, Karmaşık sayılar, Matematik, Taslak, Vektör, Formül
Soyut sanat
1 yıl önce

Soyut sanat, genel anlamıyla doğada varolan gerçek nesneleri betimlemek yerine, biçimler ve renklerin, temsili olmayan veya öznel kullanımı ile yapılan...

sanat, Jackson Pollock, Kazimir Malevich, De Stijl, Fütürizm, Güzel sanatlar, Hat sanatı, Kübizm, Minimalizm, Op-art, Soyut dışavurumculuk
Soyut isim
1 yıl önce

Soyut isim, soyut ad veya mana ismi; varlığı düşünce yoluyla kabul edilen, söylendiğinde zihinde belli bir görüntü veya tasavvur uyandırmayan bir kavramın...

Soyut yapı
5 yıl önce

Soyut yapı, fiziksel nesnelerden bağımsız olarak tanımlanan kurallar, özellikler ve ilişkiler kümesidir. Soyut yapılar felsefe, bilişim bilimi ve matematikte...

Soyut yapı, Bilişim Bilimi, Büyük İskender, Dama, Demokrasi, Dünya, Felsefe, Go, Kavram, Matematik, Nesne
Soyut (dergi)
5 yıl önce

Soyut, Mayıs 1965'ten Eylül 1977'ye kadar iki ayrı döneminde toplam 144 sayı yayımlanan edebiyat dergisi. Şair Halil İbrahim Bahar'ın sahibi olduğu dergi...

Soyut (dergi), Afşar Timuçin, Ali Yüce, Cemal Süreya, Dergi, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Mayakovski, Melih Cevdet, Muzaffer Buyrukçu, Taslak, Zühtü Bayar
Soyut matematik
1 yıl önce

genel anlamda, soyut matematik, matematiğin soyut kavramlarını inceleyen bir kolu olarak adlandırılabilir. 18. yüzyıldan bu yana, soyut matematik matematiksel...