Soyut aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Soyut

soyut

soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen, mücerret, abstre, "somut" karşıtı.
anlaşılması, kavranılması güç.

soyut

1 . Soyutlama ile elde edilen, varlığı duyularla algılanamayan, mücerret, somut karşıtı, abstre:
"En soyut konuları çok çarpıcı somut örneklerle herkesin anlayacağı bir yalınlığa getirirdi."- H. Taner.
2 . mecazAnlaşılması, kavranılması güç.

soyut

Türkçe soyut kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. abstract, intangible, discrete, notional, transcendental

soyut

Türkçe soyut kelimesinin Fransızca karşılığı.
abstrait/e

soyut

Türkçe soyut kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. abstrakt, begrifflich, gegenstandslos

İlgili konuları ara

Yanıtlar