Soyut Ekspresyonizm

Kısaca: Soyut dışavurumculuk (soyut ekspresyonizm), veya eleştirmen Clement Greenberg'in tabiriyle resimsel soyutlama, 1940'ların ortalarında New York'ta ortaya çıkan, ressamların gerçek nesnelerin temsiline yer vermeden kendilerini sadece renk ve şekillerle ifade ettikleri bir tür soyut sanattır. İlk Amerikan sanat akımı olarak kabul edilip, sanat dünyasının merkezinin Paris'ten New York'a kaymasında etkili olmuştur. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Soyut dışavurumculuk
3 yıl önce

Soyut dışavurumculuk (soyut ekspresyonizm), veya eleştirmen Clement Greenberg'in tabiriyle resimsel soyutlama, 1940'ların ortalarında New York'ta ortaya...

Soyut dışavurumculuk, Soyut dışavurumculuk
Joseph Pace
6 yıl önce

Joseph Pace (18 Kasım 1959, Morbegno, Sondrio, İtalya), soyut ekspresyonizm ressam ve heykeltıraş. Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afrika’da , yükselmeye...

Neo-Ekspresyonizm
2 yıl önce

Lirik-Soyut (İngilizcesi: Lyrical Abstraction), New Image Painting ve sonrasında gelişen Pop art ile bağlantılı bir sanat akımı olan neo-ekspresyonizm 1970’lerde...

Resim
3 yıl önce

ifadeyi özgürleştirme arzusu öne çıkar. 1945'lerde ortaya çıkan Soyut Ekspresyonizm akımı ile resim sanatı, tamamen insanın iç dünyasına inerek somut...

Resim, 1860, 1869, Ebru, Enstalasyon, Hat sanatı, Leonardo da Vinci, Minyatür, Osman Hamdi Bey, Paris, Perspektif
Dışavurumculuk
3 yıl önce

yapacak eserini hazırlamıştır. Alman Dışavurumculuğu Soyut dışavurumculuk Ekspresyonizm Nedir / Ekspresyonizm Akımının Özellikleri Almanca Wikipedia "Expressionismus"...

Dışavurumculuk, Dışavurumculuk
Görsel sanat akımları listesi
2 yıl önce

Sürücü Dada Danube ekolü De Stijl Dekonstrüktivizm Dışavurumculuk (Ekspresyonizm) Fauvism Figüratif Folk art Fluxus Fütürizm Fotorealizm (Hiperrealizm)...

New York
3 yıl önce

yeridir. Edebiyat ve görsel sanatlarda Harlem Rönesansı, resimde soyut ekspresyonizm (New York Ekolü), müzikte hip hop, punk, salsa ve Tin Pan Alley bu...

New York, ABD, New York (eyalet), New York kenti, Özellik, Eyaleti, Şehir
Roy Lichtenstein
2 yıl önce

sanatçının canlı ve basit pop sanatı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra soyut ekspresyonizm'in hakim olduğu sanat dünyasında radikal bir değişimi işaret etmiştir...

Roy Lichtenstein, 1923, 1997, 27 Ekim, 29 Eylül, Caz, Cleveland, Ekspresyonizm, Guggenheim Müzesi, Happening, Kübizm