Splicing

Kısaca: Splicing, transkripsiyonla üretilen mRNA molekülünün intron (gerekmeyen baz dizilerinin olduğu kısım) bölgelerinin kırpılıp ekson (protein sentezi için gereken baz dizilerini içeren kısım) bölegelerinin yaklaştırılması işlemidir. Bunun için enerji gerekmez, mRNA bunu kendi yapar. ...devamı ☟

Splicing, transkripsiyonla üretilen mRNA molekülünün intron (gerekmeyen baz dizilerinin olduğu kısım) bölgelerinin kırpılıp ekson (protein sentezi için gereken baz dizilerini içeren kısım) bölegelerinin yaklaştırılması işlemidir. Bunun için enerji gerekmez, mRNA bunu kendi yapar.

Splicing

1. anlamı ekle, ekleme.

Splicing

Splicing İngilizce anlamı ve tanımı

Splicing anlamları

  1. (p. pr. & vb. n.) of Splice

Splicing tanım:

Kelime: splice
Söyleniş: 'splIs
İşlev: transitive verb
Türleri: spliced; splic·ing
Kökeni: obsolete Dutch splissen; akin to Middle Dutch splitten to split
1 a : to unite (as two ropes) by interweaving the strands b : to unite (as lengths of magnetic tape) by lapping two ends together or by applying a piece that laps upon two ends and making fast
2 : to unite, link, or insert as if by splicing
3 : to combine (genetic material) from either the same organism or different organisms use enzymes to cut and splice genes
- splic·er noun

Splicing ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Splice,

İlgili konular

biyoloji mrna protein i̇ntron

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Uç birleştirme (anlam ayrımı)
4 yıl önce

(genetik) (İng. RNA splicing) RNA'da intronların çıkartılıp komşu ekson uçlarının birleştirilmesi. Protein uçbirleştirmesi (İng. Protein splicing) Bazı proteinlerde...

Uçbirleştirme (genetik)
1 yıl önce

Genetikte uçbirleştirme (İngilizce splicing) transkripsiyon sonrasında RNA'daki bazı bölümlerin (intron'ların) çıkartılıp kalan kısımlarının (eksonların)...

Phillip Allen Sharp
4 yıl önce

(link) Cheng C., Sharp P.A. (Ocak 2006). "Regulation of CD44 Alternative Splicing by SRm160 and its Potential Role in Tumor Cell Invasion". Mol Cell Biol...

HnRNP
4 yıl önce

işlenmediğini ve sitoplazmaya yollanmaya hazır olmadığının işaretidir. "Splicing"den sonra bu proteinler intronlara bağlı kalırlar ve onların yıkılmasını...

HnRNP, Hücre, MRNA, Pirimidin, Protein, Splicing, İntron, Polipirimidin dizisi bağlanma proteini, Komplementer, Protein K
Ekson
1 yıl önce

(1987) W.A., Characterization of an authentic intermediate in the self-splicing process of ribosomal precursor RNa in macronuclei of Tetrahymena thermophila...

Transkripsiyon (genetik)
1 yıl önce

capping), poliadenilasyon ve intron çıkarılması (uç birleştirme; İngilizce splicing) vardır. Ribozomal ve taşıyıcı RNAlar da işlenir, ama ne başlık alırlar...

Transkripsiyon (genetik), 1965, 3` ucu, 5` ucu, AIDS, Adenin, Akış aşağı ve akış yukarı (DNA), Apoptoz, Arke, DNA çoğalması, E. coli
Endotel lipaz
4 yıl önce

%27 oranında benzerlik gösterir. Proteinin, alternatif uçbirleştirmeden (splicing) kaynaklanan üç izoformu vardır. EDL1a olarak adlandırılanı tam uzunluktadır...

Halat dikişi
1 yıl önce

tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce) New England Ropes Splicing Guide20 Ocak 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Çeşitli...

Halat dikişi, Denizcilik, Halat, Kol, Gırcala, Flasa, Çıma, Mürnel, Façuna, Barço bağı, Kavalye