Strabo

Strabon, (Yunanca: Στράβων) Antik Yunan`da bir tarihçi, coğrafyacı ve filozof. Yaşadığı dönemde bilinen yerlere yapılan göçlere ve hangi milletlerin yerleşmeler yaptığı üzerine gerçekleştirdiği çalışmalar ile ün kazanmıştır. Bugünkü Amasya ili sınırları içinde varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

(İÖ 64 - İS 23) Eski Yunan, Coğrafyacı. Antik Dünya hakkındaki coğrafya kitabı ile tanınmıştır. Amasya`da doğdu, Roma`da, bir başka kaynağa göre de Amasya`da öldü. Klasik Yunan eğitimi gördü.Aristodemos`tan hitabet dersleri aldı. İÖ 44`te öğrenimini sürdürmek amacıyla Roma`ya gitti. Başlangıçta Aristotelesçi görüşleri savunduysa da, sonraları Augustus`un öğretmenlerinden olan Athenodoros`un etkisinde kalarak Stoa Okulu`nun görüşlerini benimsedi. İÖ 31`e değin Roma`da kaldı. İÖ 29`da Yunanistan`ı gezdi.İÖ 28`de Mısır`a gitti. Roma İmparatorluğunun büyük bir bölümünü dolaşmıştır. Roma ve İskenderiye`de uzun süre kaldı. Olgunluk çağında Historika Hypomnemata (Tarihi Hayıralar) adlı bir yapıt (bugün kayıptır) yazdı.Bu yapıt, 43 cilttir ve Polybios tarihinin bir devamıdır, Korinthos ve Kartaca`nın (İÖ 146) yıkılışından Sezar`ın ölümüne ya da Aksium Savaşına dek süren dönemi kapsar. Yalnız 19 parçası ele geçmiştir. Geographumena veya Gedgraphika (Coğrafya) adlı yapıtının büyük bölümü günümüze kadar gelmiştir. 17 cilttir. Yazar bu yapıtını Yunan ve Roma dünyasının kültürlü kişileri için yazmıştır. En geniş seçmeci düşüncelere yer veren yapıt, Eratosthenes, Hipparkhos`tan ve Epheros, Polybios ve Poseidonios adlı tarihçilerden esinlenmişti. Strabo`un coğrafyası tarihsel bir özellik taşımakla birlikte, insanın, kavimlerin ve imparatorlukların fizik dünya ile olan ilişkilerini de belirtir.Bu özelliğiyle Ptelemaios`un Geographike Aphegesis adlı coğrafyasından üstündür.

KAYNAK : http://www.kenthaber.com/Arsiv/IzBirakanlar/Amasya/IzBirakan_468.aspx Kenthaber Kültür Kurulu Yayın Tarihi : 20 Ocak 2004 Salı Güncelleme :30 Ağustos 2004 Pazartesi 16:27 Filozof-taslak

स्ट्रैबो Strabon Strabon

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Strabon
6 ay önce

Strabon (Yunanca: Στράβων; MÖ 64 - MS 24), Yunan tarihçi, coğrafyacı ve filozof. Yaşadığı dönemde bilinen yerlere yapılan göçlere ve hangi milletlerin...

Nekromansi
3 yıl önce

Mısır, Babil, Yunanistan ve Roma'da görülür. Geographica adlı kitabında Strabo; nekromansi ile ilgilenen büyücüleri, başka bir deyişle "ölülerin kahinleri"...

1. yüzyıl
6 ay önce

Ignatius İsa Josephus Vaftizci Yahya Livy Neron Nerva Otho Tarsuslu Pavlus Strabo Tacitus Tiberius Titus Trajan Vespasian Vitellius Wang Chong Kodeks...

Bibercik
6 ay önce

Makronisos Adası, 1940'lar ve 1970'ler arasında siyasi mahkûmların bulunduğu bir cezaevine ev sahipliği yapmaktaydı. ^ Strabo. Geographica. ix. p.399. ...

Pelagonya
6 ay önce

sınırlanmıştı; Pelagonya ovası merkezli ve Hekataios (1 FGrH 107) ve Strabon'a göre Epirot Moloss kabilesiydi, Yukarı Makedonya'nın Antik Yunan kabilesi...

Misyalılar
4 yıl önce

zikretmekte, savaşa katılan bazı Misyalıların isimlerini saymaktadır. Strabo'ya göre Misyalılar canlı varlıkları yemekten kaçınmakta, süt, peynir ve balla...

I. Attalos
3 yıl önce

Pergamon'un sınırlarını genişletmiş ve "Kral" (basileos) unvanını almıştır. ^ Strabo, 13.4.2 12 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.; Hansen...

Daçyalılar
6 ay önce

bölümünü de içermektedir. ^ Westropp 2003, s. 104. ^ Bozkırın Üç Atlısı ^ a b Strabo & 20 AD, VII 3,12. ^ Dionysius Periegetes, Graece et Latine, Volume 1, Libraria...