Teoriler

Kuram, Bilim, Bilim felsefesi, Deney, Evrim kuramı, Görelilik kuramı, Hipotez, Kahin, Kanun, Kuantum kuramı, Yapısalcılık

Teoriler ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kuram


İlgili konuları ara

kuram bilim bilim felsefesi deney evrim kuramı görelilik kuramı hipotez kahin kanun kuantum kuramı yapısalcılık
...

Okuma Önerileri

Anthony Giddens
3 yıl önce

Anthony Giddens, (Baron Giddens,d. 18 Ocak 1938), ingiliz toplumbilimci

Anthony Giddens, 18 Ocak, 1938, Aile, Akademik, Birey, Cambridge Üniversitesi, John Maynard Keynes, Kişi, Küreselleşme, Modernite
Bilgi gediği
3 yıl önce

Bilgi gediği, iletişimde haberin unusurlarının (6N 1K) birkaçının dezenformayona yol açmak için açıklanmamamasıyla oluşturulur. Bu şekil

Bilgi gediği, Haber, Neden, İletişim, Ne zaman, Nerede, Nasıl, Nereden, Ne, Kim, 6N 1K
Evariste Galois
2 yıl önce

Evariste Galois Fransız matematikçisi Galois, 1811-1832 yılları arasında yaşadı. Abel'in çağdaşı olan bu matematikçinin doğum ve ölüm t

Evariste Galois, 1811, 1832, Augustin Louis Cauchy, Biyografi, Carl Friedrich Gauss, Fransız, Jean-Baptiste Joseph Fourier, Paris, Polinom, Taslak
Joseph Louis Lagrange
1 yıl önce

Fransız bir baba ile İtalyan bir annenin oğlu olan Lagrange'ın (1736-1813) matematiğe ilgisi, kalkülün Yunan geometrisine üstünlüğü ile il

Hipertansiyon nedir
3 yıl önce

Hipertansiyon basit olarak yüksek kan basıncı demektir. Kan basıncı ya da daha doğru söylemek gerekirse kanı kalpten dokulara taşıyan damarl

Düşükler
3 yıl önce

Günümüzde çok sık yaşanan ve her gebe kadının korkulu rüyası olan düşükler hakkında... Düşük, normalde 40 hafta olarak tanımlanan g

Rus Devrimi
2 yıl önce

Mart 1917'de Rusya'da Çarlık rejimine son verilmesinden sonra Kasım 1917'de başlayan değişim. 1800'lerin sonlarında Avrupa'da toplum içindeki

Bolşevik İhtilali, 1917, 25 Ekim, Marksizm, Tarih, Ruslar, Birinci Dünya Savaşı, Bolşevik, Gregoryen takvimi, I. Dünya Savaşı, Lenin, Miladi takvim, Petrograd, Sovyetler Birliği
Immanuel Wallerstein
3 yıl önce

1930'da New York da doğmuş olan Immanuel Wallerstein bir sosyologdur. Afrika'da sömürgeciliğin etkileri üzerine araştırmalar yapmış. Kapital

Immanuel Wallerstein, 11 Eylül, Amerika Birleşik Devletleri, Sendika.org
Bilim Tarihi
1 yıl önce

Bilim tarihi kısaca bilimin doğuş ve gelişme öyküsüdür. Amacı nesnel bilginin ortaya çıkma, yayılma ve kullanılma koşullarını inceleme

Bilim, Bilimsel Araştırma, Bilimsel yöntem, Matematik, Fizik, Kimya, Tıp, Biyoloji, Kuram, Deney, Elementler
İslamda bilim
2 yıl önce

Tüm yaşamlarını, dolayısı ile bilime dair tüm çalışmalarının temelini Kuran ayetlerine dayandıran Müslümanlar o dönemde bile bilime sa

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.