Termosfer, Atmosferin bir tabakasıdır.
Mezosferin üst sınırında, sıcaklık eğrisinin yine yön değiştirdiği 90 km.

Termosfer

Atmosferin bir tabakası olan termosfer, mezosferin üst sınırında, sıcaklık eğrisinin yine yön değiştirdiği 90 km. yükseklikte başlar. Bu aynı zamanda, iyonosfer olarak adlandırılan atmosfer katmanının alt sınırıdır. Bu düzeyden başlayarak, atmosferin daha alçaktaki üç katmanda alışılmış bileşimi değişmeye başlar. Güneş ışınımlarının yoğun etkisinin hissedildiği bu yükseltilerde iyonize atomlar ve serbest elektronlar bir plazma ortamı içinde bulunurlar. Çeşitli dalga boylarında ışınımların gözlendiği termosfer, adını yükselti ve Güneş etkinliğine göre 200-1600<sup>o</sup>C arasında değişen sıcaklığından alır.

}

termosfer

Isı yuvarı.

termosfer

isıyuvarı.

termosfer

Türkçe termosfer kelimesinin İngilizce karşılığı.
thermosphere

İlgili konuları ara

Yanıtlar