Termosfer

Kısaca: Termosfer, Atmosferin bir tabakasıdır. Mezosferin üst sınırında, sıcaklık eğrisinin yine yön değiştirdiği 90 km. ...devamı ☟

Atmosferin bir tabakası olan termosfer, mezosferin üst sınırında, sıcaklık eğrisinin yine yön değiştirdiği 90 km. yükseklikte başlar. Bu aynı zamanda, iyonosfer olarak adlandırılan atmosfer katmanının alt sınırıdır. Bu düzeyden başlayarak, atmosferin daha alçaktaki üç katmanda alışılmış bileşimi değişmeye başlar. Güneş ışınımlarının yoğun etkisinin hissedildiği bu yükseltilerde iyonize atomlar ve serbest elektronlar bir plazma ortamı içinde bulunurlar. Çeşitli dalga boylarında ışınımların gözlendiği termosfer, adını yükselti ve Güneş etkinliğine göre 200-1600oC arasında değişen sıcaklığından alır.

termosfer

Isı yuvarı.

termosfer

Türkçe termosfer kelimesinin İngilizce karşılığı.
thermosphere

termosfer

isıyuvarı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Termosfer
3 yıl önce

Termosfer, Atmosferin bir tabakasıdır. Yunanca termos: sıcaklık ve sferes: küre kelimelerinden müteşekkildir. Termosfer, Dünya atmosferinde doğrudan mezosferin...

Termosfer, Atmosfer, Bilim, Mezosfer, Plazma, Taslak, İyon, İyonosfer
Mezopoz
3 yıl önce

Mezopoz, mezosfer ve termosfer arasındaki sınır olan atmosfer seviyesidir. Güneş ışınlarının eksikliği ve karbondioksitten çok güçlü radyasyon soğuması...

Mezosfer
3 yıl önce

kalan tabakasıdır. Atmosferin "stratosfer" adı verilen alt tabakası ile "termosfer" adı verilen en üst tabakası arasında yer alan mezosferde, sıcaklıklar...

Mezosfer, 1991, ABD, Atmosfer, Deniz, Dünya, Güneş, Ozon tabakası, Rüzgar, Stratosfer, Termosfer
Termopoz
3 yıl önce

Termopoz, termosferin üzerinde yer alan sınır olan atmosfer seviyesidir. Yaklaşık 400 km yükseklikte yer almakta olup sıcaklığı mutlak sıfıra kadar 987...

Ekzosfer
3 yıl önce

Ekzosfer, atmosferin tabakalarından biridir. Termosferin sona erdiği termopoz düzeyinin üstünde kalan atmosfer bölümüdür. Çok seyrek hidrojen ve helyum...

Ekzosfer, Atmosfer, Bilim, Helyum, Hidrojen, Taslak, Termopoz
İyonosfer
3 yıl önce

iyonların ve serbest elektronların bulunduğu 70 km ile 400 km lik kısmı. Termosferi tamamen kapsarken, mezosfer ve ekzosferin bir kısmını kapsar. Güneş'ten...

Alçak Dünya yörüngesi
3 yıl önce

konumlandırılmıştır. ADY'deki nesneler, yörünge yüksekliğine bağlı olarak termosfer (yaklaşık 80–500 km) veya ekzosferdeki (yaklaşık 500 km ve üzeri) gaz...

Neptün
3 yıl önce

Stratosferden sonra ise, 0.0001microbar ve daha düşük basınçtaki termosfer başlar. Ve son olarak termosferden sonra ekzosfer bulunur. Yapılan çalışmalar Neptün troposferinin...

Neptün (gezegen), Asteroit kuşağı, Astronomi birimi, Ay (uydu), Ceres (cüce gezegen), Cüce gezegen, Dışmerkezlik, Eksen, Ekvator, Enberi, Enöte