The İmam

Kısaca: The İmam, 2005 yapımı Türk filmi. ...devamı ☟

The İmam
The İmam

The İmam ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: The İmam

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ruhullah Humeyni
1 ay önce

yıllar dini ulema geleneğine sahip bir ailedir. Ehlibeytin yedinci imamı olan İmam Musa el-Kâzım'ın torunları olan ataları, 18. yüzyılın sonlarında, asıl...

Ruhullah Humeyni, 11 Şubat, 1902, 1964, 1979, 1980, 1988, 1989, 24 Eylül, 3 Haziran, Ali Hamaney
Ebu hanife
2 ay önce

Ansiklopedisi, Ebû Hanîfe maddesi ^ Prof. Dr. Mehmet Erdem, "İmam Buhari’nin Kitaplarında İmam Ebu Hanife Hakkındaki Rivayetlerin Tespit ve Tahlili", Manas...

Ebu Hanife, 680, 699, 760, 765, Abbasi, Ali, Arapça, Bağdat, Cebriyye, Edebiyat
Hasan bin Ali
1 ay önce

onu imâmlarının ikincisi kabul eder, çok küçük bir fırkaya göre ise ikinci imam Hüseyin bin Ali'dir. Bununla birlikte hem Sünni, hem de Şiî ve Alevî İslam...

Hasan ibn Ali, Ali (halife), Halife, Hicret, Medine, Muaviye, Muhammed, Taslak, İslam, ޞia İmamları, 12 İmamlar
Gazzâlî
3 yıl önce

Gazzâlî'nin lakapları Hüccetü’l-İslâm ve Zeynüddîn'dir. Genel olarak Gazzâlî ve İmam-ı Gazzâlî isimleriyle tanınmaktadır. Gazzâlî Hicri 450 (Miladi 1058) yılında...

Zeydilik
2 ay önce

tâkipçileri diğer Şiî mezheplerinde olduğu gibi ilk dört imamı kabul ederler ancak beşinci imam olarak Muhammed el Bakır yerine kardeşi Zeyd bin Ali'yi...

Zeydilik, Ali ibn Abu Talib, Hasan ibn Ali, Muhammad, Ali ibn Husayn, Zayd ibn Ali, Husayn ibn Ali
Onikiciler
1 ay önce

rağmen İmamların 12 tane olmadığını ve sıralarının değişik olduğunu iddia ederler.[kaynak belirtilmeli] İsnâaşeriyye mezhebinden olanlar, imamlara inanç...