Tibetliler

Kısaca: Tibet halkı veya Tibetliler, günümüzde daha çok Çin'de, büyük bir bölümü (% 44,81) Tibet Özerk Bölgesinde (Çince: 西藏自治区, ''Xīzàng zìzhìqū''; Tibetçe: བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་, ''bod rang skyong lbyongs''), sınır eyaletlerden Sichuan (% 23,43), Qinghai (% 20,06), Gansu (% 8,18) ve Yunnan (% 2,37). Tibet'te yaşayan halkın % 92,77, Qinghai eyaletinde % 22,53, Gansu eyaletinde % 1,76 ve Sichuan eyaletinde % 1,54 Tibetlidir. Tibetliler, Tibet ve Himalaya bölgesinde göçebe bir yaşam sürdürürler. ...devamı ☟

Tibet halkı veya Tibetliler, günümüzde daha çok Çin'de, büyük bir bölümü (% 44,81) Tibet Özerk Bölgesinde (Çince: 西藏自治区, Xīzàng zìzhìqū; Tibetçe: བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་, bod rang skyong lbyongs), sınır eyaletlerden Sichuan (% 23,43), Qinghai (% 20,06), Gansu (% 8,18) ve Yunnan (% 2,37). Tibet'te yaşayan halkın % 92,77, Qinghai eyaletinde % 22,53, Gansu eyaletinde % 1,76 ve Sichuan eyaletinde % 1,54 Tibetlidir. Tibetliler, Tibet ve Himalaya bölgesinde göçebe bir yaşam sürdürürler. Kaşgarlı Mahmud, Divanu Lügati't-Türk’de Tübüt (Tibetliler) halkı ile ilgili şu bilgileri de verir: " ... Gezginci olarak yabancılarla karışanlar "'شْتَن Xotan" ve "تبت Tübüt" halkı ile "طَنغُت' Tenğüt"lerin bir kısmıdır." ve "Tübütlüler 'تبت' adında birinin oğullarıdır. Bu, Yemenli bir kimsedir, orada birini öldürmüş, korkusundan kaçmış, bir gemiye binerek Çine gelmiş, "Tibet" ülkesi onun hoşuna gitmiş, orada yerleşmiş; çoluğu çocuğu çoğalmış, torunları Türk topraklarından bin beşyüz fersah yer almışlar, Çin ülkesi Tibetin doğu tarafındadır." şeklinde yorumlar. Din Tibetlilerin çoğunluğu Lama Budizmi veya Tibet Budizmi inançlıdır. Çok az sayıda Kachee (Kache) denilen müslüman insanlar vardır.

Ruhani önderleri

Dalay Lama veya Pançen Lama gibi reenkarne olmuş lama kökenli ruhani liderleri vardır. Kültür

Mutfakları

Giyimleri

Ulusal yazılı eserler

Çin'de Tibetlilerin yaşadığı özerk bölgeler * Eyalet düzeyinde: ** Tibet Özerk Bölgesi; * İl düzeyinde: ** Dêqên Özerk İli, Yunnan İlinde; ** Gannan Özerk İli, Gansu İlinde; ** Garzê Özerk İli, Sichuan İlinde; ** Golog Özerk İli, Qinghai İlinde; ** Haibei Özerk İli, Qinghai İlinde; ** Hainan Özerk İli, Qinghai İlinde; ** Haixi Özerk İli, Moğollar ve Tibetliler Qinghai İlinde; ** Huangnan Özerk İli, Qinghai İlinde; ** Ngawa Özerk İli, Sichuan İlinde; ** Yushu Özerk İli, Qinghai İlinde; * İlçe düzeyinde: ** Muli Özerk İlçesinde Tibetliler ve Yi (彝族 veya 彜族, yí zú)'ler Sichuan İlinde; ** Tianzhu Özerk İlçesi, Gansu İlinde.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Song Hanedanı
3 yıl önce

Vietnam gibi ülkelerin bulunduğu yerde yaşamışlardır. Batıda komşusu Tibetliler, kuzeydeki komşusu ise Çin İmparatorluğu'dur. Uygurlar'da Sung İmparatorluğu'na...

Çinghay
6 yıl önce

edilmektedir. Çinghay nüfusunun % 54.5'ini Hanlar (Çinli), % 20.87'ini Tibetliler oluşturur. Huiler (Müslüman Çinliler), Moğollar, Salar Türkleri ve Monguor...

Bao'anlar
6 yıl önce

geriye kalan askerlerden oluşur. Zamanla Bao'anlar komşuları olan Huiler, Tibetliler ve Han Çinlileriyle karşılıklı evlenmişler ve 19. yüzyılda pek çoğu İslam...

Tibet mutfağı
6 yıl önce

duydum ancak Sikang'ı ziyaretim boyunca bu uygulamayla hiç karşılaşmadım. Tibetliler, çayı yağsız da içmezler. Evdeyseniz çayı bir güğüm içine boşaltırsınız...

Tibet takvimi
6 yıl önce

kendileriyle birlikte Hint Astronomisi'ni de Tibet'e getirmişlerdir. Tibetliler, Hint Astronomisi ile Çin takvimlerini birleştirerek kendi takvimlerini...

Lhasa
3 yıl önce

Bölgesi'nin başkenti ve en büyük şehridir. Lhasa kutsal bir şehir olup eskiden Tibetli Budistlerin ruhsal başkanı ve Tibet hükümdarı olan Dalay Lama bu şehirde...

Lhasa, 1904, Dalay Lama, Himalaya Dağları, Hindistan, Tibet, Çin Halk Cumhuriyeti
Tibet müziği
3 yıl önce

bir popüler müzik kültürüne sahip olan Tibetliler, Çin popüler kültüründe de temsil edilmektedirler. Tibetli şarkıcılar güçlü sesleri ile öne çıkmaktadırlar...

Tibet Millî Futbol Takımı
6 yıl önce

takımı, sürgündeki Tibetlileri temsil eden Tibet Futbol Federasyonu tarafından yönetilen bir futbol takımı. Şu anki teknik direktörü Tibetli eski futbolcu...