--}}

Toplumsal Devrim

Toplumsal devrim teriminin, sarf eden kişiye bağlı olarak farklı çağrışımları vardır.Anarşist bir tabir olarak "toplumsal devrim" toplumun tümüyle yeniden örgütlenmesini amaçlayan öncü veya politik değil, aksine aşağıdan yukarıya gerçekleşen bir devrimi ifade eder. Peter Kropotkin`in ifadesiyle "toplumsal devrim, ülkenin endüstriyel, ekonomik yaşamının ve aynı zamanda tüm toplum yapısının yeniden örgütlenmesi demektir.

}

Toplumsal devrim teriminin, sarf eden kişiye bağlı olarak farklı çağrışımları vardır.

Anarşist bir tabir olarak "toplumsal devrim" toplumun tümüyle yeniden örgütlenmesini amaçlayan öncü veya politik değil, aksine aşağıdan yukarıya gerçekleşen bir devrimi ifade eder. Peter Kropotkin`in ifadesiyle "toplumsal devrim, ülkenin endüstriyel, ekonomik yaşamının ve aynı zamanda tüm toplum yapısının yeniden örgütlenmesi demektir."

"Toplumsal devrim", Troçkist harekette varolan mülkiyet ilişkilerinin parçalandığı bir ayaklanmaya işaret eder. Amerikan İç Savaşı, sonucunda köleliğin bitmesine neden olduğu için sıklıkla toplumsal devrim olarak görülür. Toplumsal devrimler sadece hükümetlerin değiştiği saf politik devrimlerle veya devlet şeklinin değiştirildiği ama mülkiyet ilişkilerinin değişmeden kaldığı devrimlerle zıtlık gösterir.

"Toplumsal devrim" terimi daha genel anlamda ise toplumun bir parçasında kütlesel bir değişime atfen kullanılmaktadır.

KaynakçaKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Toplumsal Devrim
Toplumsal Devrim