Toplumsal Devrim

Kısaca: Toplumsal devrim teriminin, sarf eden kişiye bağlı olarak farklı çağrışımları vardır.Anarşist bir tabir olarak "toplumsal devrim" toplumun tümüyle yeniden örgütlenmesini amaçlayan öncü veya politik değil, aksine aşağıdan yukarıya gerçekleşen bir devrimi ifade eder. Peter Kropotkin`in ifadesiyle "toplumsal devrim, ülkenin endüstriyel, ekonomik yaşamının ve aynı zamanda tüm toplum yapısının yeniden örgütlenmesi demektir. ...devamı ☟

Toplumsal Devrim
Toplumsal Devrim

}

Toplumsal devrim teriminin, sarf eden kişiye bağlı olarak farklı çağrışımları vardır.

Anarşist bir tabir olarak "toplumsal devrim" toplumun tümüyle yeniden örgütlenmesini amaçlayan öncü veya politik değil, aksine aşağıdan yukarıya gerçekleşen bir devrimi ifade eder. Peter Kropotkin`in ifadesiyle "toplumsal devrim, ülkenin endüstriyel, ekonomik yaşamının ve aynı zamanda tüm toplum yapısının yeniden örgütlenmesi demektir."

"Toplumsal devrim", Troçkist harekette varolan mülkiyet ilişkilerinin parçalandığı bir ayaklanmaya işaret eder. Amerikan İç Savaşı, sonucunda köleliğin bitmesine neden olduğu için sıklıkla toplumsal devrim olarak görülür. Toplumsal devrimler sadece hükümetlerin değiştiği saf politik devrimlerle veya devlet şeklinin değiştirildiği ama mülkiyet ilişkilerinin değişmeden kaldığı devrimlerle zıtlık gösterir.

"Toplumsal devrim" terimi daha genel anlamda ise toplumun bir parçasında kütlesel bir değişime atfen kullanılmaktadır.

KaynakçaKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Toplumsal Devrim
1 yıl önce

aksine aşağıdan yukarıya gelişen bir devrimi ifade eder. Peter Kropotkin kavramı şöyle dile getirmiştir: "Toplumsal devrim, ülkenin endüstriyel, ekonomik yaşamının...

Toplumsal Devrim, Agorizm, Anarka-feminizm, Anarko-primitivizm, Anarko-sendikalizm, Anarşist, Anarşist komünizm, Anarşist sembolizm, Anarşizm, Barut komplosu, Bireyci anarşizm
Proleter devrim
4 yıl önce

çıkacağını gerekçe olarak gösteren birçok anarşist tarafından reddedilmektedir. Millî Demokratik Devrim Toplumsal Devrim Dünya devrimi Ekim Devrimi Komünizm...

Proleter devrim, Taslak şablonları, Taslak madde
Toplumsal değişme
4 yıl önce

çok toplumsal değişim biçimleri arasında, toplumsal değişim için tiyatro, doğrudan eylem, karşı duruş, taraf tutma, toplumsal organizasyon, devrim ve politik...

Toplumsal gerçekçilik
1 yıl önce

Toplumsal gerçekçilik ya da sosyal gerçekçilik, 19. ve 20. yüzyılda üretilen gerçekçi tarzdaki yapıtlar arasında, toplumsal ya da siyasi içeriği olan...

Toplumcu gerçekçilik, Marksist, Sosyalist Gerçekçilik, İdeoloji
Şubat Devrimi
1 yıl önce

Şubat Devrimi (Rusça: Февральская революция; Fevraliskaya Revolyutsiya), I. Dünya Savaşı sırasında 1917'de ortaya çıkan devrimci hareketidir. Devrim, Romanov...

Toplumsal psikolojik bilinç mimarlığı
4 yıl önce

sonucu toplumsal hareket olarak isyan hareketleri ortaya çıkartılabilir. wikileaks belgeleriyle toplumda oluşturulan algılar - Yasemin Devrimi (Tunus)...

Fransız Devrimi
1 yıl önce

sorunları halletme yolunu seçmiştir. Oysa özellikle burjuva sınıfı, İngiliz devriminin etkisiyle geçici çözümle yetinmek değil, kitlesel olarak İngiliz modelindeki...

Fransız devrimi, Fransız devrimi
Ekim Devrimi
1 yıl önce

niyetleriyle Şubat Devrimi'ni gerçekleştiren geniş halk kitlelerinin taleplerinin çelişmesine sebep oluyordu. Otokrasiyi yıkan burjuva devriminin getirdiği mevcut...

Bolşevik İhtilali, 1917, 25 Ekim, 7 Kasım, Bolşevik, Gregoryen takvimi, I. Dünya Savaşı, Lenin, Miladi takvim, Petrograd, Sovyetler Birliği