Toplumsal Devrim

Toplumsal devrim teriminin, sarf eden kişiye bağlı olarak farklı çağrışımları vardır.Anarşist bir tabir olarak "toplumsal devrim" toplumun tümüyle yeniden örgütlenmesini amaçlayan öncü veya politik değil, aksine aşağıdan yukarıya gerçekleşen bir devrimi ifade eder. Peter Kropotkin`in ifadesiyle "toplumsal devrim, ülkenin endüstriyel, ekonomik yaşamının ve aynı zamanda tüm toplum yapısının yeniden örgütlenmesi demektir.

}

Toplumsal devrim teriminin, sarf eden kişiye bağlı olarak farklı çağrışımları vardır.

Anarşist bir tabir olarak "toplumsal devrim" toplumun tümüyle yeniden örgütlenmesini amaçlayan öncü veya politik değil, aksine aşağıdan yukarıya gerçekleşen bir devrimi ifade eder. Peter Kropotkin`in ifadesiyle "toplumsal devrim, ülkenin endüstriyel, ekonomik yaşamının ve aynı zamanda tüm toplum yapısının yeniden örgütlenmesi demektir."

"Toplumsal devrim", Troçkist harekette varolan mülkiyet ilişkilerinin parçalandığı bir ayaklanmaya işaret eder. Amerikan İç Savaşı, sonucunda köleliğin bitmesine neden olduğu için sıklıkla toplumsal devrim olarak görülür. Toplumsal devrimler sadece hükümetlerin değiştiği saf politik devrimlerle veya devlet şeklinin değiştirildiği ama mülkiyet ilişkilerinin değişmeden kaldığı devrimlerle zıtlık gösterir.

"Toplumsal devrim" terimi daha genel anlamda ise toplumun bir parçasında kütlesel bir değişime atfen kullanılmaktadır.

KaynakçaKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Toplumsal Devrim ilgili konular

 • Anarşist komünizm

  Anarşist komünizm; ''komünist anarşizm'', ''anarko komünizm'' veya ''liberteryen komünizm'' olarak da bilinir, geniş anlamıyla sosyalist bir a
 • Anarka-feminizm

  Anarka-feminizm. 19. yüzyılda ilk kez ortaya çıkan ve isimlendirilen Anarko-feminizm anarşizm ile feminizmi bir araya getirir ve ataerkilliği hi
 • Anarşist sembolizm

  anarşizmBu maddede çeşitli anarşist semboller ele alınmıştır, ki bu anarşist sembolizm bu sembollerinin bütününü oluşturmaktadır.
 • Dyer Lum

  Dyer Lum, 19. yüzyıl ABD’li anarşist aktivist ve şair. Önde gelen anarko-sendikalist ve 1880'lerin önemli sol kanat entellektüellerinden olan
 • Liberteryenizm

  Liberteryenizm siyaset felsefesinde özellikle bireysel özgürlük, gönüllü işbirliği, ifade ve eylem özgürlüğünün vurgulanmasına karşı
 • Rus Anarşizmi

  Rus anarşizmi Rusya veya Ruslar arasındaki anarşizmdir. Rus anarşizmin üç kategorisi anarşist komünizm, anarko-sendikalizm ve Bireyci anarşiz
 • Kolektivist anarşizm

  Kolektivist anarşizm, özellikle Mihail Bakunin ve Birinci Enternasyonal’in anti-otoriter kesimi ile ifade edilen anarşist akımdır. Ayrıca Joha
 • Liberteryen sosyalizm

  Liberteryen sosyalizm veya özgürlükçü sosyalizm ( sosyalist anarşizmNoam Chomsky, Carlos Peregrín Otero. Language and Politics. AK Press, 2004,
 • Anti-devletçilik

  Anti-devletçilik, bireylerin kişisel, sosyal ve ekonomik işlerine, ilişkilerine devletin çeşitli sebepler göstererek karışmasına, ilişkiler
Toplumsal Devrim
Toplumsal Devrim