Toryum-231, ``(kim. simge <sup>231</sup>Th)``, Uranyum-235`in radyoaktif bozunumundan oluşan 90 proton ve 141 nötronlu bir Toryum izotopudur. Yarılanma zamanı (yarı ömrü) 25.5 saat olan <sup>231</sup>Th, beta ışıması yaparak Protaktinyum-231 elementine indirgenir. Doğal ışınım enerjisi 0.39 MeV ve kütlesi 231.0363043 gram/mol`dür.

Toryum-231

Toryum-231, ``(kim. simge <sup>231</sup>Th)``, Uranyum-235`in radyoaktif bozunumundan oluşan 90 proton ve 141 nötronlu bir Toryum izotopudur. Yarılanma zamanı (yarı ömrü) 25.5 saat olan <sup>231</sup>Th, beta ışıması yaparak Protaktinyum-231 elementine indirgenir. Doğal ışınım enerjisi 0.39 MeV ve kütlesi 231.0363043 gram/mol`dür.

atom taslak

İlgili konuları ara

Yanıtlar