Trombositopeni

Kısaca: Trombositopeni veya trombopeni kandaki trombosit sayısının azlığına verilen isimdir. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi trombositopeni bir hastalıktan öte bir durum, bulgudur. ...devamı ☟

}

Trombositopeni veya ``trombopeni`` kandaki trombosit sayısının azlığına verilen isimdir. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi trombositopeni bir hastalıktan öte bir durum, bulgudur.

Genel olarak sağlıklı bir insanın trombosit sayımı 150.000 - 450.000 mm3 arasında değişir. Trombosit sayısının 150.000/mm3`den az olması trombositopeni olarak tanımlanır.

Belirtiler ve Semptomlar

Trombositopeni çoğunlukla belirgin semptom göstermez. Bazen bereler ve burun kanamaları görülebilir. Trombositopeniye rastlandığında dikkat edilmesi vey yapılması gerekenlerden bazıları; diğer kan hücrelerinin (eritrosit ve lökositlerin) sayısında da bir azalma olup olmadığı, trombositopeni yapabilecek hastalıkların semptom ve bulgularının var olup olmadığı, ilaç kullanımının sorgulanması ve aile öyküsüdür (konjenital trombositopeni nedenler için). Her ne kadar kaba bir anlayışla trombositpeninin sadece sık kanamaya yol açtığı düşünülse de bu düşünce pek doğru değildir. Trombositopenili hastalarda sadece kanama olmayıp, ayrıca trombositopeni tipine göre (örneğin heparine bağlı trombositopeni gibi) tromboza bile rastlanabilir.

Nedenleri

Trombositopeninin birçok nedeni vardır. Patofizyolojik olarak trombositopeninin nedenlerini üç ana başlıkta toplanabilir: ``yapım azlığı, yıkım artışı`` ve ``trombosit dağılımında bozukluk``.

Yapım AzlığıYıkım ArtışıTrombosit Dağılımında Bozulma (pooling)Tedavi

Düşük trombosit sayımları genel olarak tedavi gerektirmez. Ancak, (sıklıkla) kanamanın ve/veya çok düşük sayımın olduğu durumlarda tedavi gerekebilir. Ağır kanamalarda trombosit transfüzyonu gerekebilir.

Kanama bozuklukları intranasal (burun içi) desmopressin (ddAVP) ile tedavi edilebilir. Desmopressin faktör VIII ve von Willebrand faktörünün, plazmadaki seviyelerini yükselten bir ilaçtır.

KaynakçaKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Trombosit
8 ay önce

bazı bozukluklar: Trombositopeni İdiopatik trombositopenik purpura Trombotik trombositopenik purpura İlaçlara bağlı oluşan trombositopeni, örneğin: heparine...

Trombosit, ADP, ATP, Aplastik anemi, B hücresi, Bazofil, Dalak, Dolaşım, Doğal öldürücü hücre, Endotel, Eozinofil
Hematoloji
8 ay önce

Anemiler Hemoglobinopatiler, Talasemi ve orak hücreli anemi Nötropeni Trombositopeni veya immün trombositopenik purpurar Kan bankası veya transfüzyon tıbbı...

Hematoloji, Anemi, Derin ven trombozu, Eritrosit, Hemofili, Hemoglobinopati, Hemoliz, Hücre, Kan, Kanama, Lökosit
Bernard-Soulier sendromu
8 ay önce

Bernard Soulier Sendromu hafif dereceli trombositopeni, periferde dev trombositlerle karakterli otozomal resesif kalıtılan trombosit fonksiyon bozukluğudur...

Bernard-Soulier sendromu, Trombosit, Trombositopeni, Tıp
Linezolid
4 yıl önce

bozuklukları, baş dönmesi gibi yan etkileri de mevcuttur. En önemli yan etkileri trombositopeni, aplazi ve pansitopeni gibi hematolojik yan etkileridir....

Linezolid, Böbrek, Enfeksiyon, Hemodiyaliz, Hipertansiyon, Karaciğer, Menenjit, Pnömoni, Protein, Vankomisin, Endokardit
İbuprofen
8 ay önce

fonksiyon testi anomalileri, böbrek fonksiyon bozukluğu, agranülositoz ve trombositopeni bildirilmiştir. Orta dozlarda aspirin ile birlikte uygulandığında, ibuprofen...

Aplastik anemi
7 ay önce

ile beraber vücutta kırıklık hissi, solgunluk ve ilgili semptomlar Trombositopeni (düşük trombosit sayımları - trombosit sayısının normalden düşük olması)...

Aplastik anemi, Anemi, Bağışıklık sistemi, Benzin, Eritrosit, Etiyoloji, Hastalık Veri Tabanı, ICD-10, Kemik iliği, Kloramfenikol, Lökosit
Bağışıklık yetmezliği
4 yıl önce

yetmezlik bulguları ile trombositopeni sonuçları ortaya çıkar. Doğumu izleyen ilk aylarda peteşiyal kanamalar (trombositopeni) ve diyare (bağırsak infeksiyonu)...

Bothrops
4 yıl önce

hipotansiyon, taşikardi, koagülopati ile gelen hipofibrinojenemi ve trombositopeni, hematemez, melena, epistaksis, hematüri, intraserebral kanama ve hipotansiyon...