Uluslararası Standart Atmosfer

Kısaca: Uluslararası Standart Atmosfer (ISA), Dünya atmosferinin sıcaklık, basınç, yoğunluk, viskozite gibi özelliklerinin irtifaya bağlı olarak nasıl değiştiğini gösteren bir atmosfer modeli. ISA kısaltması, İngilizce International Standard Atmosphere kavramının akronimidir. ...devamı ☟

Uluslararası Standart Atmosfer (ISA), Dünya atmosferinin sıcaklık, basınç, yoğunluk, viskozite gibi özelliklerinin irtifaya bağlı olarak nasıl değiştiğini gösteren bir atmosfer modeli. ISA kısaltması, İngilizce International Standard Atmosphere kavramının akronimidir. ISA şartlarında deniz seviyesinde sıcaklık +15°C; atmosfer basıncı 1013,25 mb; yoğunluk 1 ρ/ρ0; kinematik vizkozite 1,461 x 10-5 m2/sn; ısı iletkenliği 2,534 x 10-2 W/m; ses hızı 340,3 m/sn'dir. Değişim oranları 36.090 feet yüksekliğe kadar sıcaklık her 1000 feette 1,98°C azalır. Havacılıkta kullanımı Havacılıkta hava taşıtları arasındaki dikey ayrımın emniyetli bir şekilde sağlanabilmesi için, tüm altimetreler ISA şartlarına göre kalibre edilirler. Altimetrenin ayar penceresine uçucular tarafından 1013,25 mb (29,92 InHg) girildiğinde altimetre uçağın basınç irtifasını (QNE) gösterir. Basıncın 1013,25 mb olduğu hayali hat ortalama deniz seviyesindeki (MSL) atmosfer basıncından farklı olacağı için altimetrede okunan değer uçağın deniz seviyesinden gerçek yüksekliği değildir. Performans hesaplamalarında kullanılan yoğunluk irtifası (density altitude), ISA şartlarına göre belirlenmiş olan basınç irtifasının 'sıcaklık hatası' giderilmiş halidir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Havanın yoğunluğu
3 yıl önce

hesaplamalarda kullanılır. Uluslararası Standart Atmosfer (ISA) şartlarında (deniz seviyesinde, +15 °C sıcaklıkta ve 1013,25 mb atmosfer basıncında) havanın...

Yoğunluk irtifası
3 yıl önce

Yoğunluk irtifası (DA), atmosfer yoğunluğunun Uluslararası Standart Atmosfer (ISA) şartlarına oranla irtifa cinsinden ifadesi. DA kısaltması, İngilizce...

Tropopoz
3 yıl önce

sıcaklık, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Standart Şartları'na göre -56,5 santigrat derecedir ve Troposfer'in üst limitidir. Troposfer ve atmosferin yüksek...

Metreküp
3 yıl önce

olarak) 1 oil bbl = 0,158.987.294.928 m³ Maksimum yoğunluk (3,98 °C) ve standart atmosfer basıncı (101,325 kPa) altındaki sıcaklıkta bir metreküplük saf su...

Metreküp, Hacim, Metre, Standart, Taslak, í–lçü
Metre
3 yıl önce

merkezî çizginin eksenleri arasındaki 0 °C'deki uzaklığın, bu çubuk 1 atmosfer standard basınç altındayken ve birbirinden 571 milimetre mesafedeki iki...

Metre, Foot, Işık hızı, Uluslararası Ölçüm Sistemi, Uzunluk birimleri, Yarda, İnç
MmHg
3 yıl önce

olan ve Uluslararası Birimler Sistemi'ne (Système International d'Unités, SI) uymayan bir basınç birimidir. 760 mmHg (760 Torr), 1 atmosfer basınca eşittir...

MmHg, Atmosfer, Basınç, Cıva, Fizik, Milimetre, Taslak, Birimi, Uluslararası Birimler Sistemi, Sayfa adlandırma ve yönlendirme
Ahşap
3 yıl önce

tedbirlerin alınması tavsiye edilmektedir. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Temel Güvenlik Standartları (IAEA-BSS) çerçevesinde, radon için tavsiye...

Ahşap, Afrika, Alp Dağları, Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu, Asya, Avrupa, Ağaç, Beton, Betonarme, Bitki
Watt
3 yıl önce

Watt, SI'de, uluslararası standart güç birimidir. Buhar makinesi mucidi James Watt'a (1736-1819) atfen SI birim sisteminde güç birimi olarak kabul edilmiştir...

Watt, Beygir gücü, Elektrik, James Watt, SI