Vi. Davit Narin

Kısaca: VI. Davit Narin (1225-1293), Bagrationi hanedanına mensup Gürcü kralı. Gürcü Krallığını 1245-1259 yılları arasında yönetmiş, Moğol İmparatorluğu işgali altındaki dönemde 1259 yılından ölümüne dek İmereti Krallığının hükümdarı olmuştur. ...devamı ☟

VI. Davit Narin (1225-1293), Bagrationi hanedanına mensup Gürcü kralı. Gürcü Krallığını 1245-1259 yılları arasında yönetmiş, Moğol İmparatorluğu işgali altındaki dönemde 1259 yılından ölümüne dek İmereti Krallığının hükümdarı olmuştur. Hayatı Kraliçe Rusudan ile Anadolu Selçuklu Devleti II. Kılıç Arslan’ın torunu olan Selçuklu Prensi Muhammed Mughis ud-din Türkan Şah’ın oğlu olarak dünyaya gelir. Moğol işgalinden sonra başkent Tiflis’i terk ederek Kutaisi’ye kaçan Kraliçe Rusudan 1230 yılında oğlunu veliaht ilan eder. Rusudan kendisinden sonra yeğeni VII. Davit Ulu’nun tahta geçmesini engellemek için onu Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in sarayına esir olarak gönderir. Kendi oğlunu da Moğollar tarafından yasal kral olarak tanınmak üzere Altın Orda hükümdarı Batu Han'ın sarayına yollar. Rusudan 1245 yılında ölünce onun yerine tahta VI. Davit Narin geçer. Ondan önce tahta geçmesi gereken VII. Davit Ulu ortalarda gözükmediğinden Gürcü asilleri bu geçişi onaylarlar. Ancak Moğol hükümdarlarından Güyük Han VII. Davit Ulu’dan yana olunca krallık iki kral tarafından 1259 yılına kadar yönetilir. VI. Davit Narin 1259 yılında Moğol boyunduruğuna karşı ayaklanıp yenilince, Moğolların işgalinde bulunmayan ve sarp dağlar ile yoğun ormanlarla korunun Batı Gürcistan’daki Kutaisi’ye kaçar. Bu tarihten sonra Gürcü Krallığından bağımsız olarak İmereti Kralı olarak hüküm sürer. 1261’de kendisinden sonra kral olan ve yine Moğollara başkaldırarak yenilgiye uğrayan VII. Davit Ulu’nun topraklarında sığınmasına izin verir. Ancak VII. Davit Ulu Moğollarla uzlaşarak 1262 yılında yeniden Tiflis’e dönecektir. Birisi egemen diğeri boyunduruk altında olan ülkenin iki kısmı iki ayrı kral tarafından yönetilecektir. İkisi de Gürcü kralı ünvanını kullanacaktır. Dış ilişkiler VI. Davit Narin, Altın Orda ve Memlukler ile iyi ilişkiler kuracak ve topraklarına yapılan İlhanlı saldırılarını püskürtecektir. 1269 yılında İlhanlı hükümdarı Abaka Han’a karşı ayaklanan Barak Han’ın kardeşi Teguder’in topraklarına sığınmasına izin verir. Teguder’in birlikleri Gürcü topraklarına zarar vermeye başlayınca onu ülkesinden atmak için Abaka Han’ın komutanı olan Sirmon ile işbirliği yapar. Gürcü topraklarındaki istikrarsızlık ortamını değerlendirmek isteyen Abaka Han bu işbirliğine rağmen VI. Davit Narin’i devrimek için Gürcü asilzade Kakhaber Kakhaberisdze’ye destek vererek İmereti’ye 1270’li yıllarda iki sefer düzenler. Seferler başarısız olur ve VI. Davit Narin iktidarını korumayı başarır. Bölgede Gürcü ağırlığını artırmaya çalışan VI. Davit Narin, Trabzon İmparatorluğu üzerine yürür. Nisan 1282’de Trabzon İmparatoru II. John Komnen’in Konstantinapolis’de olmasını fırsat bilerek sefere çıkar. Şehri alamasa da imparatorluk topraklarını denetimi altına alır. Trabzon’daki Bizans etkisini azaltarak Gürcü etkisini artırabilmek için Theodora’nın tahta çıkmasını sağlar. 1285 yılında tahta çıkan Theodora bir yıl sonra devrilecektir. Ölümü 1293 yılında Kutaisi’de öldüğünde yerine oğlu I. Konstantin geçecektir. Oğlu 1327 yılına kadar İmereti kralı olacak, Moğol boyunduruğuna girmeyecek ancak iç çekişmelerle uğraşmak zorunda kalacaktır. Diğer oğlu olan II. Vakhtang 1289-1292 yılları arasında Gürcü Kralı olacaktır. Ayrıca bakınız * Gürcistan ve Kafkasların Moğollar tarafından istilası

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.