Yozgat (merkez)

Yozgat, Yozgat ilinin merkezidir. Yozgat İç Anadolu'nun merkezinde bulunan başkent Ankara'ya 217 kilometre doğuda bulunan bir il'dir.

} } Yozgat, Ermenice adı: (Õ…Õ¸Õ¦Õ£Õ¡Õé) "Yuzgat" veya "Yuzgad" olan şehrin adı Bozok olarak değiştirilmiş, 1930 yılındaki reformlarla "Yozgat" ismini alan şehir, Yozgat ilinin merkezidirhttp://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_Statistical_Institute. Yozgat İç Anadolu'nun merkezinde bulunan başkent Ankara'ya 217 kilometre doğuda bulunan bir il'dir. Tarihçe Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olduğu düşünülen yörede Alişar Höyüğü'nde yapılan kazılarda M.Ö. 3000 yıllarına ait eserler bulunmuştur. Eti'lerin yerleşim merkezlerinden de biri olduğu bilinmektedir. http://www.yozgatkulturturizm.gov.tr/tarihce.asp.htm

Milattan önce

Yozgat bölgesi bir çok medeniyetlerin hakimiyetinde kalmıştır. *Hititler, *M.Ö. Friglerin hakimiyeti, *M.Ö. 7. yüzyıl başlarında Kimmerler, *M.Ö. 6. yüzyılda Lidya Krallığı ve Persler, *M.Ö. 4. yüzyılda da Makedonya'lılar, *M.Ö. 3. yüzyılın başlarında güney kesimi Kapadokya Krallığıın hakimiyeti, *M.Ö. 2. yüzyıl başlarında ise, Kelt kabilelerinden Galat'ların yerleştiği Galatya'nın bir parçası olmuştur. *M.Ö. 85'te Roma'nın korumasına girmiştir.

Milattan sonra

M.S 395'te Roma İmparatorluğu ikiye bölününce Anadolu, Doğu Roma yani Bizans'ın egemenliğine geçmiştir. Dönem dönem Sasani'ler bölgeye akınlar yapmış ancak hakimiyet sağlayamamışlardır. Timur'un Anadolu'dan ayrılması ile bölge sıkıntı çekmeye başlamış 1408 yılında Çelebi Mehmet tarafından Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır. Yavuz Sultan Selim döneminde Yozgat ve çevresinde Celal isimindeki bir Türkmen tarafından çıkarılan ve Celali İsyanları olarak bilinen isyan kontrol altına alınmıştır. 1526 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde yörede bazı nüfus değişimleri yapılmış, Halep Türkmenlerinden Bozulus aşiretine bağlı Mamalu Türkmen oymakları yöreye yerleştirilmiştir. http://yozgatcapanoglu.azbuz.com/readArticle.jsp?objectID=5000000001871195

Coğrafya ve iklim

Yozgat nüfusu 2005 itibari ile 74.000 olarak tesbit edilmiştir(2008'de 77.000 tahmin ediliyor).ancak 2007 sayımına göre 72.000'e düşmüştür. ;Yozgat'ta bulunan turistlik yerler * Arkeolojik müze * Çamlik (ilk millí park) * Süleyman Bey Camisi * Yer alti Carşisi * Capanoglu Camisi * Saat kulesi

Kaynakça

}

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Yozgat (merkez)
Yozgat (merkez)