Makedonya

Kısaca: Makedonya Cumhuriyeti (Resmi adı Kuzey Makedonya) Balkan Yarımadasında yer alan bir devlet. Güneyinde Yunanistan, doğusunda Bulgaristan, batısında Arnavutluk, kuzeyinde ise Sırbistan-Karadağ'ın yer alır. Başkenti Üsküp olan ülkenin Yüzölçümü 25.713 km2, nüfusu 4.760.000, resmi dili Makedonca ve para birimi Makedonya Dinarı'dır. ...devamı ☟

Makedonya
Makedonya

Makedonya Haritası

Republika Makedonija Република Македонија
Bayrak - the Republic of Macedonia
Makedonya Konumu
Resmi DiliMakedonca
BaşkentÜsküp
Devlet BaşkanıGjorgij Ivanov
Başbakan Nikola Gruevski
Yüzölçümü - Toplam - % su 145.25,713 km² 1.9%
Nüfus - Toplam (2003 tahm.) - Yoğunluk 140. 2.022.547 81/km²
Bağımsızlık 8 Eylül 1991
Döviz Birimi Makedonya Dinarı (MKD)
Yerel saat GMT +1 (DST +2)
Internet alan adı .mk
Uluslararası telefon kodu389
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Balkan Yarımadasında yer alan bir devlet. Güneyinde Yunanistan, doğusunda Bulgaristan, batısında Arnavutluk, kuzeyinde ise Sırbistan-Karadağ'ın yer alır. Başkenti Üsküp olan ülkenin Yüzölçümü 25.713 km2, nüfusu 4.760.000, resmi dili Makedonca ve para birimi Makedonya Dinarı'dır.

Tarihi

Bölgede, bilinen ilk hakimiyeti, M.Ö. 725’lerde Argead Hanedanından, Birinci Perdikas kurdu. Makedonya Krallığını kuran bu hanedan, Yunan asıllı değildir. Krallık Sırbistan ve Trakya’da genişledi. Bölge, M.Ö. 513’ten 479’a kadar Perslerin işgalinde kaldı. Perslerin çekilmesiyle Makedonya Krallığının başşehri Pella oldu. Kral İkinci Amiktas, Üçüncü Fredikas, İkinci İskender devrindeki hanedanlık kavgalarında, kuzeyden Balkan kavimlerinin istilasına uğradı. M.Ö. 359’da İkinci Filip’in kral olmasıyla, devletin otoritesi kuvvetlendi. Hanedan kavgasına son verilip, istilacılar çıkartıldı. Sınırlar genişletildi. İkinci Filip’ten sonra yerine Büyük İskender (M.Ö. 334-323) kral oldu. Büyük İskender, Yunanistan, İran, Anadolu, Suriye ve Mısır’ı alıp, Türkistan ve Hindistan’a girdi. Büyük İskender, kazandığı savaşlar sonunda ahlaksızlıklarda azıtıp, otuz üç yaşında sefaletle ölünce, M.Ö. 323’te Dördüncü İskender kral oldu. Onu Büyük İskender’in kumandanlarından Antigonos Kiklons öldürerek, Makedonya krallığına geçti. Antigonos Makedonya’da yeni hanedanın kurucusudur. Romalıların bölgeye hakim olmasına, Makedonya Krallığı karşı koymuşsa da, M.Ö. 172-168 yılları arasında üçüncü sefer sonunda yenildiler. Makedonya Roma İmparatorluğunun bir eyaleti haline getirildi. Avrupa’daki kavimler göçü esnasında ve sonrasında sık sık istilaya uğrayan Makedonya, miladdan sonra 6. yüzyılda Slavlaşmaya başladı. Dokuzuncu ve onuncu yüzyıllarda Bulgarlar bölgede kuvvet kazandı. Dördüncü Haçlı Seferinde 1204-1224 yılları arasında Makedonya’da Latin Krallığı kuruldu. 1230’larda Bulgarların, 1280’de de Sırpların hakimiyetine geçti.

Osmanlı Devleti, Anadolu’da kurulup, adalet üzere idare edilmesi sayesinde kısa zamanda genişleyip, 14. yüzyılda Avrupa kıtasına da hakim olmaya başladı. Osman Bey devrinde, Makedonya’ya ilk Osmanlı akını 1324 yılında yapıldı. Osmanlı Sultanlarından Birinci Murad Han devrinde, 26 Eylül 1371 Cirmen Zaferiyle Türklere Makedonya’nın kapıları açılarak, Balkanlardaki mukavemet kırıldı. 1371’den sonra başlatılan Makedonya fütühatı, 1373 yılına kadar tamamlandı. 1371’den 1877-1878 Osmanlı-Rus (Doksanüç) Harbine kadar fasılasız Osmanlı hakimiyetinde kalan Makedonya, 1878’de Rusların işgaline uğramışsa da, aynı yıl yapılan Berlin Antlaşmasıyla tekrar kurtarıldı. 1912- 1913 Balkan Harbi felaketinden sonra, Makedonya Osmanlı hakimiyetinden çıktı. Bölgedeki Türk ve Müslüman ahali Anadolu’ya göç etmek mecburiyetinde kalmasına rağmen, bölgede hala çok sayıda Türk-İslam nüfusu yaşamaktadır. 1371’den 1913 yılına kadar Osmanlı hakimiyetinde kalan Makedonya on dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar sulh, sükun ve huzur devrini yaşadı. Bu devirde Makedonya’da sanat değeri yüksek mimari eserler inşa edildi. Ahalinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için pekçok müesseseler kuruldu. Sivil ve askeri okulların açılması ve çeşitli müesseselerin kurulmasıyla Makedonya’nın hayat ve kültür seviyesi yükseltildi. Bölgedeki Osmanlı eserlerinin çoğu haçlı, slav ve komünizm zihniyetleriyle tahrip edilmesine rağmen, geride kalanlar dahi o devrin şaheser abidelerindendir.

Makedonya’nın Türklerin hakimiyetinden çıkması, 19. yüzyılda şiddetlenen Papalık ve Rusya’nın propagandası sebebiyledir. Bölge Osmanlıların elinden çıkmasıyla, toprak bütünlüğünü kaybetti. Önce Balkan devletleri arasında savaş meydanı haline gelen Makedonya, Birinci Dünya (1914-1918), İkinci Dünya (1939-1945) savaşlarında da aynı akibete uğradı. İkinci Dünya Savaşı sonunda, 1947’de Makedonya Bulgaristan, Yugoslavya ve Yunanistan arasında paylaşıldı.

Yugoslavya sınırları içinde kalan Makedonya topraklarında, Yugoslavya’yı meydana getiren cumhuriyetlerden biri olan Makedonya Cumhuriyeti kuruldu. Makedonya Cumhuriyeti, Yugoslavya’nın parçalanması üzerine kurulan Yeni Yugoslavya’dan 1991’de yapılan referandum ile ayrıldı ve bağımsız bir devlet haline geldi. Birçok ülke Makedonya’yı tanırken, Yunanistan’ın itirazı ile Avrupa Devletleri tanımadı. Bunun nedeni ise yeni cumhuriyetin, Yunanistan’daki bir bölge ile aynı ismi taşıması idi. Yeni devletin isminin değiştirilmesi yönünde Yunanistan’ın istekleri hala devam etmektedir.

Fiziki Yapı

Makedonya, fiziki olarak, tektonik yer değiştirmelerin gençleştirdiği çok yaşlı yükseltilerle kaplı dağlık bir araziye sahiptir. Orta Vardar Vadisinin iki yakası boyunca uzanan Makedonya topraklarını 2000 metreyi geçen Sar Planina, Pelisten ve Osogova dağları engebelendirir. Ohri, Dorian ve Prespa göllerinin büyük bir bölümü ülke sınırları içinde kalır. En önemli akarsuları İncekara ve Vardar nehirleridir.

İklim

Ülke toprakları genelde engebeli araziden meydana geldiğinden kara iklimi hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları da soğuk geçer.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Ülke nüfusu 2.050.000 olup, nüfus yoğunluğu 79’dur. Sınır belirlemeleri yüzünden halk önemli ölçüde yer değiştirmesinden dolayı yirmi sene süren göçlerden dolayı, nüfus hızla azalmıştır. Ülke nüfusu yeni yeni artmaya başlamıştır. Nüfusun % 53.9’u kentlerde, % 46.1’i kırsal kesimde yaşar. Karışık milletlerin yaşadığı ülkede nüfusun % 67’sini Makedon, % 19.8’ini Arnavut, % 4.5’ini Türk, % 2.3’ünü Sırp, % 2.3’ünü Çingene, % 2.1’ini Boşnak ve % 2’sini de diğer milletler meydana getirir.

Halkın büyük kısmı Hıristiyandır. Ayrıca küçük bir Yahudi cemaati ile çok sayıda Müslüman vardır. Başlıca şehirleri, Üsküp, Tetova, Kumanova ve Bilda’dır.

Etnik gruplar

Makedonya Cumhuriyeti çok etnik yapılı bir devlettir. 2002 sayımlarına göre, en büyük nüfus 1,100.225 kişiyle Etnik Makedonyalı Slav 60.15%, ikinci 750.200 kişiyle Arnavutlar'dir 30.10%. Diğer küçük etnik gruplar Türkler (77,959 - 3.85%), Romanlar (53,879 - 2.66%), Sırplar (35,939 - 1.78%), Boşnaklar (17,018 - 0.84%), Ulahlar (9,695 - 0.48%) ve diğerleridir (20,993 - 1.04%).

Ekonomi

Makedonya ekonomisi tarım ve sanayiye dayalıdır. Ayrıca ormancılık, madencilik ekonomide önemli yer tutar. İyi bir şekilde sulanan ovalar Avrupa’nın adeta sebze ve meyve ambarıdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, üzüm, mısır, patates, pamuk, tütün, haşhaş, susam, pirinç ve eriktir. Dağlık kesimlerde hayvancılık yaygın olarak yapılır. Koyun, sığır, domuz ve tavuk en çok beslenen hayvanlardır. Göllerde balıkçılık yapılır.

Ülke topraklarında bulunan bakır, kurşun, çinko, kaolin, dolomit, jips, kireçtaşı, demir, gümüş çıkarılarak işlenir. Elektrik enerjisini, İncekarasu Irmağı üzerinde bulunan santrallerden sağlanır.

Makedonya’da ulaşım daha çok karayolu ile sağlanır. Karayollarının uzunluğu 10.591 km’dir. ayrıca 693 km’lik bir demiryolu ile bir hava alanı vardır.

Din

'deki" target="_blank"> Saint Clement ve Pantheleimon kilisesi] Makedonya Cumhuriyeti'nde en yaygın din 84.7% ile Makedon Ortodoks Kilisesi'ne bağlı Ortodoksluk, 13.3% ile en yaygın ikinci din İslam'dır. Makedonya Cumhuriyeti oran açısından Türkiye,Azerbaycan,Almanya, Fransa, İngiltere,Avusturya,Hollanda, Belçika Bulgaristan,Arnavutluk ve Bosna-Hersek'den sonra Avrupa'daki en büyük Müslüman nüfusu barındırır. Ülkede Müslüman'lar genelde Arnavutlar, Türkler ve Boşnaklar olmasına karşın bir kısmı Arnavutluk'da yaşayan 40,000-200,000Gallagher, Tom. The Balkans In The New Millennium: In the Shadow of War and Peace, p. 85. (Routledge, 2005) kişi kadar küçük bir Müslüman Makedon'da vardır. Ülkede 1200 kilise, 400 cami bulunur. Üsküp'de Ortodoks ve İslam dinine mensup insanlar için değişik okullar vardır.

Makedonya sorunu

Ülke 1991 yılında Yugoslavya'dan Makedonya ismi ile bağımsızlığını ilan etti. Birleşmiş Milletler ülkeyi 1993 yılında Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti (EYMC) (Makedonca: Поранешна Југословенска Република Македонија (ПЈРМ)) ismi ile tanıdığını duyurdu. Diğer uluslararası örgütler olan Avrupa Birliği, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Avrupa Yayın Birliği ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi örgütler ülkeyi Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti (EYMC) adıyla tanıdı.

Türkiye, Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ilanıyla beraber ülkeyi kendi ismi ile tanımıştır. Nitekim bu sebeple Makedonya'yı Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya ismiyle (FYROM) tanıyan NATO teşkilatına ait ve içinde Makedonya geçen tüm belgelerde metinde "FYROM" kısaltması geçerken belgenin sonundaki bir dipnotta Türkiye'nin ve diğer NATO üyeleri A.B.D, Arnavutluk, Bulgaristan, Estonya, Hırvatistan, İsveç, İzlanda, Kanada, Litvanya, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya ve Slovakya ile birlikte Makedonya'yı anayasal ismi ile tanıdığı ayrıca belirtilmiştir.

Diplomatik İlişkiler

Makedonya Cumhuriyeti'nin şu ülkelerde temsilcilikleri vardır: Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Katar, Macaristan, Mısır, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovenya, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan ve Vatikan.

Makedonya

Türkçe Makedonya kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Macedonia adj. Macedonian

Makedonya

Türkçe Makedonya kelimesinin Fransızca karşılığı.
Macédoine [la]

Makedonya

Türkçe Makedonya kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. mazedonisch, makedonisch npr. Mazedonien, Makedonien

misafir - 8 yıl önce
ben 1978 aydın dogum luyum adım aygun babam makedon yalı ben hic görmedim makedonyayı ama bigun gelecem makedonya benim vatanım memleketim makedon yaya aşıgım aklıma geldikce kanımkaynıyor

misafir - 8 yıl önce
KÜTAHYA DAN ŞÜKRÜ GÜZEN. DEDEM (ANNEMİN BABASI) MAKEDONYA ÜSKÜP -MANASTIRDAN KÜTAHYAYA GELMİŞLER ECDADIMIN İLAY-I KELİMETULLAH İÇİN BU YERLERDE AT KOŞTURMASINI İDRAK EDEN BİR FERT OLARAK BURALARI İNŞAALLAH GÖRMEYİ ARZU EDİYORUM.ORADAKİ TÜM MÜSLÜMANLARA TÜRKLERE ÇOOOOOK [email protected]

misafir - 8 yıl önce
yazan:sami serhat durusan 1963 istanbul doğumluyum baba tarafım makedonya/ manastır(bitola)arnavutlarından.balkan savaşından sonra türkiye ye gelmişler. oraları hiç görmedim ilk yurt dışı gezimi makedonya ya yapmayı planlıyorum fakat kapsamlı bir tanıtım programı bulamıyorum artık gidince görecez inşallah. makedonya ya ve makedonya dışında yaşayan bütün arnavutlara gönülden selam.

misafir - 8 yıl önce
41 50 kuzey paraleli 22 00 doğu meridyeni arasındadır benim teyzem makedonya doğumludur ben daha önce makedonyaya hiç gitmedim.

misafir - 8 yıl önce
2003 senesinde makedonya ya gittim.mesleğim tekstil.manastır da mağaza açtım ve 2005 senesinde burdaki işlerim bozulunca orayı kapatmak zorunda kaldım.ama şimdi makedonya ya yerleşmeyi düşünüyorum.ben 30 yaşındayım ama istanbuldan bunaldım ve ticarette iki milyon ytl kaybettim yani herşeyimi.ama orada aylık 300 euro ile çok rahat yaşarsınız.havası temiz stres yok ve akşamları her yer cıvıl cıvıl.1000 euro aylık gelir ile oranın en zenginlerinden olursun hafta sonları çık ailenle kayak yap harcayacağın para

misafir - 8 yıl önce
bizde makedonyalıyız babamlar1957 de gelmişler izmir tireye yerleşmişiz ama hepimiz oraya ata topraklarını görmek için can atıyoruz inşallah ALLAH birgün nasip ederdegideriz.ÜSKÜP TREMNİĞE TÜM SOYDAŞLARIMIZA SELAM OLSUN MUSTAFA 1966

misafir - 8 yıl önce
makedonyaya havayolu dışında nasıl gidilir, önerdiğiniz bir güzergah var mı arkadaşlar?

misafir - 8 yıl önce
ben tetovanın rogle köyündenim.geçen yıl yazın ordaydım.arnavutluk-kosova makedonyayı gezme fırsatım oldu.gerçekten güzel yerler.ecdad tprkalarında olduğunuzu fakediyorsunuz.insanları sıcak ve saygılılar.tüm hemşehrilerime saygılar

misafir - 8 yıl önce
Evladı Fatihan diyarını ben de çok görmek istiyorum.Bizim kültürümüzle yoğrulmuş o diyarı gezip görmek en büyük arzum.

misafir - 8 yıl önce
slm ben vrapciste köyünden,almanyada yasiyorum vrapciste hakinda daha cok bilgiye ulasmak istiyoruz

misafir - 8 yıl önce
VALLA ŞAHSEN BİZ PIRLEPELİYİZ YANİ MANASTIRLI ARKADAŞ HAVADAN BAŞKA ARABAYLA GİDERSİN ARABAN YOKSA OTOBÜS AMA 18 SATTİNİ ALIYO UÇAKLA 1 SATTE ORDASIN HABERFİN OLSUNNN BENİM BÜTÜN BÜYÜKLERİM ORDA DOĞMUŞ ANNEMLERF VE BİZ BURDA DOĞDUKK (( BAYRAMPAŞAAAAA))

misafir - 8 yıl önce
Benim annem ve babamın ataları 1912-15 arası balkanlardan gelmişler. Ançak babaannem Selanik vilayetine bağlı Tikveş kazasında yaşadıklarını söylerdi.balkan savaşı sırasında krabolka (telafuz hatası olabilir.bunları anlattığında 90 yaşındaydı) limanından gemiye binip İstanbul''a gelmişler.Fakat konuştukları dilin bulgarça olduğunu söylerdi.Kafa karıştıran bir durum. O yıllara ait bir tarih haritası bulmayı umuyorum.Ama sanırım zor olaçak.bu konuda bilgi sahibi iseniz yazar mısınız lütfen

misafir - 8 yıl önce
esselamun aleyküm biz makedonyayı tv deki elveda rumeli dizisinden öğrendik çok da sevdik entrikaları osmanlının çöküşünün nedenlerini azda olsa bilgi sahibi olduk ALLAH cc kısmet ederse ilk gezeceğimiz yerlerden biriside makedonya olacak insanlarıda inşallah bizim anadolu insanı gibi sıcak ve dost canlısıdır

misafir - 8 yıl önce
Asında Büyüklerim Selanik Gevgeli olduğumuzu söylerdi.Haritadan baktığımda Şaun gevgeli makedonya sınırları içerisinde tarih,zaman neleri değiştiriyor(aslında insan faktörüdür değiştiren ama neyse.Oraları görmeyi çok isterim.Gevgeli hakkında daha çok bilgiye nasıl ulaşabilirim bilmiyorum.Bu konuda bilgi paylaşımı beklerim.Ve Elveda Rumeli dizisi de oraları bir nebzede olsa yaşatıyor.Tüm Evlad-ı Fatihanların torunlarına selamlarımla.

misafir - 8 yıl önce
ben rizvanlar süllesinden nazım tateşin torunu nezır tateşin oğlu nuhi ateş 1956 tateş struga doğumluyum merak edenler gidin struga ohriyi görün

misafir - 8 yıl önce
Rahmetli Anneannemler 1914 yılında Gevgeli''den gelmişler. Ölene kadar bana oraların güzelliğini, Vardar nehrini, evlerinin önünden akıp giden suyu anlatırdı. Gitmek istiyorum, görmek istiyorum. Kökenleri Gevgeli olan arkadaşlarla tanışmak istiyorum. mail adresim [email protected]

misafir - 8 yıl önce
RAHMETLİ BABAM VE ANNEM -AĞBİM GEVGELİ DOĞUMLU ŞUANDA AĞBİMLE BEN BURSADAYIZ ORALARA BİRGÜN KISMET OLURSA GELECEĞİM BURSA DA OKUYANVE ŞU ANDA MAKEDONYADA OLANLARA HEPİNİZE SELAMLAR. BÜNYAMİN AİLEM BABAM ANNEN AĞBİM MAKEDONYA GEVGİLİ DOĞUMLU KISMET OLURSA ORALARA GELMEK NASİP OLUR BURSADAN BÜTÜN TÜRK ALEMİNE SELAMLAR BURSADAN BÜNYAMİN

misafir - 8 yıl önce
bizde preşovalıyız ama şu anda gidemiyoruz sırp topraklarında kaldığı için,giden yada oralı olanlarla bilgi alış verişi yapmak istiyorum,yardımcı olalabilecekler için mail adresim [email protected] manisa turgutluda oturuyoruz.herkese selamlar...

misafir - 8 yıl önce
s.a bende adapazarı doğumluym benmde dedem 1925 yılında gelmişler .nasip olursa bende makedonya kırçovayı çok görmek istiyorum.şu anda aydında oturmaktayım aydın dan tanışmak isteyen hemşehrilerim [email protected] emanet o0lun.

misafir - 8 yıl önce
merhaba bursa 67 doğumlu esnafım,adım mehmet ali çetin.siteye girişim siftahtır,40''dan sonra anca makedonya kökenli olduğumuzu öğrendim,isyan ve sitemle işim olmaz,kayıp bilgiler zamanını kazanmaya çalışıyorum.açıkçası yorumlar hoşuma gitti,sıcak geldi.umarım herkes hedefine ulaşır,ben gotse delchev''i araştırıyorum,belki soyumuz bir türk büyüğüne varır kimbilir(nasip-kader)selametle kalı[email protected]

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Makedonya Haritaları

dunya uzerinde Macedonia nerede.png
dunya uzerinde Macedonia nerede.png