Lut Kavmi

İslam ve Yahudi kaynaklarında adı geçen bir kavimdir.Kendilerine gelen peygamberlerine nispetle bu isim verilmiş Kuran'da da bu isimle anılmıştır.

L ut Kavmi, İslam ve
İslam, Allah'ın insanlara Hz. Muhammed (sav) aracılığı ile gönderdiği son ilahi dindir. Arapçada seleme (Allah'a tamamen bağlanmak) kökünden gelen İslam sözcüğünün Türkçe anlamı "Allah'a ve onun buyruklarına kayıtsız şartsız inanan" demektir. Bu kelime aynı zamanda, Hz. Muhammed aracılığıyla ilkeleri bildirilen ve Müslüman adı verilen (Arapça İslamlığı kabul eden anlamına, müslim'den) 600 milyon insanı bünyesinde toplamış büyük bir dinin de adıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Yahudi kaynaklarında adı geçen bir kavimdir.Kendilerine gelen peygamberlerine nispetle bu isim verilmiş
Yahudilik ırkına mensup kişi. Çoğu zaman Musevilik ile karıştırılır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kuran'da da bu isimle anılmıştır.

M.Ö 5000-4000 yıllarında yaşadıkları varsayılır.Yaşadıkları yer ise bugün
KURAN: İslam’ın kutsal kitabıdır. Arapça bir sözcük olan “kuran”, okumak, ezbere okumak, bir araya getirmek anlamına gelir. Arapça olan ve 114 surede toplanmış 6200’ün üstünde ayetten oluşan Kuran, Hz. Muhammed’e peygamberliğin verildiği 610’dan 632’deki ölümüne kadar parça parça indirilmiştir. Vahiy denen bu olayda Kuran ayetleri Cebrail adlı melek tarafından Hz. Muhammed’e iletilmiş, bazı ayetler de doğrudan Tanrı tarafından bildirilmiştir. Hz. M
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kızıldeniz'in kuzeyinde
Kızıldeniz Afrika ile Asya (Arap Yarımadası) arasında yer alan, Hint Okyanusu'na bağlı bir denizdir. Uzunluğu 2000 km. civarı olup, bazı kaynaklarda 1900 km. veya 2350 km. diye geçmektedir. Kuzeyde Mısır'daki Süveyş Kanalı ile doğal olmayan yoldan Akdeniz'e bağlanmıştır; güneyde ise Arap Yarımadası ucunda Bab el Mendeb Boğazı ile Hint Okyanusu'na bağlanır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ürdün-
Haşimi Ürdün Emirliği Ortadoğu’da bağımsız bir devlet. Başkenti Amman olan ülkenin yüzölçümü 92.300 km2, nüfusu 5,153,378, resmi dili Arapça , dini İslam ve para birimi Dinar'dır. Ürdün batıda İsrail, kuzeyde Suriye, kuzeydoğuda Irak ve güneydoğuda Suudi Arabistan ile çevrilidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İsrail sınırında
İsrail resmi olarak İsrail Devleti (İbranice: מדינת ישראל) (Medīnat Yisra'el), (Arapça: دولة إسرائيل) (Dawlat Isrā'īl) Asya ve Afrika kıtalarının kesiştiği yerde bulunmaktadır. Coğrafi olarak, Asya kıtasında bulunmaktadır; batısında Akdeniz, kuzeyinde Lübnan ve Suriye, doğusunda Ürdün, güneyinde ise Mısır ve Kızıldeniz ile çevrilidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Lut Gölü yakınlarında olduğu arkeolojik incelemelerle belirlenmiştir.Bu şehrin
Lut Gölü veya Ölü Deniz (Arapça: البحر الميت Bahr'ül-meyyit, İbranice: ים המלח Yām Ha-Melaḥ), Yeryüzü'nün en alçak ve en tuzlu gölü.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Eski Ahit'te adı geçen

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
olduğu kesinlik kazanmıştır.

Kuran'a göre bu kavim içinde olduça yaygındı.Bu sapkınlık ise livata (
Livata Erkekler arası, cinsi ilişki. Halk arasında “puştluk”, “oğlan kirletmek” “gulamparelik” gibi adlarla da bilinen ve cinsi sapıklık olan bu çirkin fiili ilk defa Lut peyfamberin kavmi işlediği için livata denilmiştir.

Homoseksüellik veya eşcinsellik adıyla da bilinen livata eski Yunan toplumunda da vardı. Hatta bu sebeple aynı cinse karşı duyulan ilgi ve yakınlık karşı cinse karşı duyulan sevgiden üstün tutulmuştu. Yahudi ve Hıristiyan kültüründe günah kabul edilerek yasaklanmış o
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
homoseksüellik) yani erkek erkeğe ilişki biçimidir.Kuran'da belirtildiğine göre bu sapkınlık daha önce yeryüzünde hiçbir milletde görülmemiştir.Yani bu ilişki biçiminin bu kavimden çıktığı söylenebilir.Buna dayanarak
Psikolojik açıdan bakıldığında, insan denen yaratığı dişi veya erkek diye ayırmak pek kolay değildir. Çünkü erkeksi kadınlar da, kadınsı erkekler de vardır. Fakat bu tip erkek ve kadınların mutlaka homoseksüel olmaları gerekmez; bunda daha başka, daha önemli etkenler rol oynar.

Erginlik çağından birkaç yıl sonra görülebilen genç kızların ve delikanlıların kendi cinsleriyle kurdukları yakın ilişkiler, genellikle ciddi birer sorun değildir. Çünkü bu ilişkiler heteroseksüel (karşı cinse duyulan
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İslam kaynaklarında bu ilişki biçimine
İslam, Allah'ın insanlara Hz. Muhammed (sav) aracılığı ile gönderdiği son ilahi dindir. Arapçada seleme (Allah'a tamamen bağlanmak) kökünden gelen İslam sözcüğünün Türkçe anlamı "Allah'a ve onun buyruklarına kayıtsız şartsız inanan" demektir. Bu kelime aynı zamanda, Hz. Muhammed aracılığıyla ilkeleri bildirilen ve Müslüman adı verilen (Arapça İslamlığı kabul eden anlamına, müslim'den) 600 milyon insanı bünyesinde toplamış büyük bir dinin de adıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
de denilmektedir.(Hani Lut da kavmine şöyle demişti: "Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız-çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz.-
Bügünkü İsrail ile Ürdün sınırı arasındaki topraklarda yaşayan ve ahlaksızlığı ile ün yapmış bir kavim olan Lut kavmine gönderilmiş bir peygamberdir. Lut aynı zamanda İbrahim (Peygamber)|İbrahim'in akrabasıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Araf, 80-)

Yine Kuran'a göre bu millete peygamber olarak gönderilen
Araf, bazı din ve inançların ahiret kavramlarında yer alan, kötüler ve iyilerin nihai ahiret mekanları arasında olduğuna inanılan yer, çoğunlukla dağ. İslam dininde bu kavramın adı Araftır. Diğer dinlerdeki benzer yerler için de, Türkçe'de anlam ve kullanımının oturmuş olması sebebiyle, bu adın kullanıldığı olur. Her inançta Araf anlayışı farklıdır. Sözcük olarak, Arapça "kum tepesi" anlamındaki "urf"un çoğul halidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Lut insanları bu kötü alışkanlıktan vazgeçirmeye çalıştı.(Lut (kavmi) de, gönderilen (elçi)leri yalanladı. Hani onlara kardeşleri Lut: "Sakınmaz mısınız?" demişti. "Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir. Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz.-
Bügünkü İsrail ile Ürdün sınırı arasındaki topraklarda yaşayan ve ahlaksızlığı ile ün yapmış bir kavim olan Lut kavmine gönderilmiş bir peygamberdir. Lut aynı zamanda İbrahim (Peygamber)|İbrahim'in akrabasıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
160-)

Ama kavmi onu yalancılık ve sahtekarlıkla suçladı.Onu şehirden kovmakla tehdit ettiler.Hatta peygamberlerine dahi ilişki teklif ettikleri rivayet edilir.(Dediler ki: "Ey Lut, eğer (bu söylediklerine) bir son vermeyecek olursan, gerçekten (burdan) sürülüp çıkarılanlardan olacaksın." Dedi ki: "Gerçekten ben, sizin bu yaptığınıza öfke ile karşı olanlardanım.- 168-)

Son olarak Lut onlara Allah'dan bir azap geleceğini bildirdi.Ama buna da inanmadılar.Ve azap için Lut'a gelen meleklere dahi ilişki teklifinde bulundular.

Kuran'da Lut Kavmi'nin yok edilmesi şu şekilde anlatılır: (Derken,
Allah müslümanlar tarafından Tanrıya verilen isim, Arapça'dır. Allah müslümanların yanısıra Hırıstiyanlar ve Yahudiler tarafından ve katolik Maltalılar tarafından da kullanılır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
tan yerinin ağarma vaktine girdiklerinde onları (o korkunç ve dayanılmaz) çığlık yakalayıverdi. Anında (yurtlarının) üstünü altına çevirdik ve üzerlerine
Güneş battıktan sonra ve doğmadan önce gökyüzünde hâsıl olan alaca karanlık ve bu sırada güneş ışığına mâruz üst atmosfer tabakalarından ışığın geldiği süre.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
tan pişirilmiş taş yağdırdık. Elbette bunda 'derin bir kavrayışa sahip olanlar' için gerçekten ayetler vardır. O (şehir de) gerçekten bir yol üstünde (hâlâ) durmaktadır. ( Hicr , 73-76)

(Böylece emrimiz geldiği zaman, üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık; Rabbinin katında 'belli bir biçime sokulmuş, damgalanmış' olarak. Bunlar zalimlerden uzak değildir. (

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hud , 82-83))

(Sonra geride kalanları yerle bir ettik. Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık; uyarılıp-korkutulanların yağmuru ne kötü. Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Ve şüphesiz, senin
Hud, İslam'a göre peygamber. Müslümanlar tarafından Türkçe'de Hz. veya a.s saygı ifadeleri ile birlikte anılır. İslam'a göre Hud Ad Kavmi'ne elçi olarak göndermiştir. Ad Kavmi Hud'u yalanlamış, Allah'ı inkar etmiştir. İnananlar hariç, doğru yola gelmeyen Ad Kavmi, yıldırımlar ve 7 gece 8 gündüz süren dondurucu bir rüzgarla helak edilmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
in, güçlü ve üstün olandır esirgeyendir. ( , 172-173))

Bugün Lut Gölü'nün deniz seviyesinden 794 metre aşağıda olması bu bölgede bir çöküş olduğu bunun
Lut Gölü veya Ölü Deniz (Arapça: البحر الميت Bahr'ül-meyyit, İbranice: ים המלח Yām Ha-Melaḥ), Yeryüzü'nün en alçak ve en tuzlu gölü.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kuran'da anlatılan olaylarla benzerlik göstermesi ve
KURAN: İslam’ın kutsal kitabıdır. Arapça bir sözcük olan “kuran”, okumak, ezbere okumak, bir araya getirmek anlamına gelir. Arapça olan ve 114 surede toplanmış 6200’ün üstünde ayetten oluşan Kuran, Hz. Muhammed’e peygamberliğin verildiği 610’dan 632’deki ölümüne kadar parça parça indirilmiştir. Vahiy denen bu olayda Kuran ayetleri Cebrail adlı melek tarafından Hz. Muhammed’e iletilmiş, bazı ayetler de doğrudan Tanrı tarafından bildirilmiştir. Hz. M
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Yahudi kaynaklarında
Yahudilik ırkına mensup kişi. Çoğu zaman Musevilik ile karıştırılır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
şehrinin de böyle bir akibete uğramış olması Lut Kavmi'nin burada yaşamış olabileceğine kanıt olarak gösterilir.


Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.Yorumlar - Lütfen konu (Lut Kavmi) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.