Söylence ya da Efsane yıllarca gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan öyküler. Söylencelerde anlatılan olaylar bazen gerçeküstü olabilir; ama çoğunlukla gerçek olaylara ve gerçekten yaşamış kişilere dayanır. Bu öykülerin çoğu kahramanca işler yapmış kişilerle ilgilidir. Eski Yunanlı şair Homeros, İlyada ve Odysseia adlı destanlarında krallara ve kahramanlara ilişkin söylencelerden yararlanmıştır. Kral Arthur ve şövalyeleriyle ilgili birçok öykünün kaynağı söylencelerdir.

EFSANE (türkçe) anlamı

1. Masal. Uydurulmuş yalan hikâye.

EFSANE (türkçe) anlamı

2. eski çağlardan beri söylenegelen
3. olağanüstü varlıkları
4. olayları konu edinen imgesel öykü
5. söylence
6. gerçeğe dayanmayan
7. asılsız söz
8. hikâye vb..
9. bir kimsenin başarılarının
10. üstünlüklerinin
yaşamının abartılarak anlatılması.

EFSANE (türkçe) anlamı

11. (Farsça) Kadın ismi 1. Asılsız hikaye. 2. Masal
12. boş söz
13. saçma sapan lakırdı. - Dillere düşmüş
14. maşhur olmuş hadise.

EFSANE (türkçe) ingilizcesi

1. n. fable
2. tale
3. story
4. myth
5. legend
6. saga

EFSANE (türkçe) fransızcası

1. légende [la]
2. mythe [le]

EFSANE (türkçe) almancası

1. n. Legende
2. Märchen
3. Mythe
4. Sage
Efsane yada söylence, bir tabiat olayını, bir varlığın meydana gelişini, tabiat elemanlarından birinde olan bir değişikliği, olağanüstü hakikat ve akıldışı açıklamalarla anlatan hikaye. Efsanenin temeli olan olay, halkın hayalinde şekil değiştirerek ağızdan ağıza, nesilden nesile geçer. Her milletin kendi dilinde birçok efsanesi vardır. Bunlardan bazıları birçok millet tarafından benimsenmiş ve aynı efsane başka isimlerle birçok dilde yerleşmiştir.

Efsan ve fesane şekillerinde de görülen kelime aslen Farsçadır. Hikaye ve sergüzeşt manasına gelmektedir. Geçmiş halleri nakil ve anlatmak için kullanılmıştır. Zamanla hakîkatlar görünmez olmuş, halk, “mesel” muharrefi olarak “masal” şeklinde söylemiştir. Kelime; meşhur ve şayi manalarına da kullanılmıştır. Bu yönüyle dillerde destan olmuş manasına gelmiştir. Gerçekte efsane asılsız, boş mesel; kıssa ve hikaye demektir.

İnsanlar; yaşadığı coğrafyaya ait önemli gördükleri kişileri, nesneleri ve mekânları kutsallaştırırlar ve sırrını çözemedikleri konuları çeşitli biçimlerde yorumlarlar. Bunlara, yaşanmış bazı olayları da katıp nesilden nesile aktarırlar. Kutsallaştırma, yorumlama ve aktarmaların pek çoğu sözlü olarak yayılır. Bu, sonuçta bir sözlü kültür oluşturur. Efsaneler, insan ile insanı, insan ile coğrafyayı, insan ile diğer varlıkları, insan ile maneviyatı bir birine gönül bağı ile bağlayan unsurlardır. Efsanelerin konuları çoğunlukla çocuk, genç ve orta yaşlıların eğitimi ile ilgilidir. Güzel ahlâklı olmanın faydalarını ve nasıl güzel ahlâklı olunacağını işlemektedir. Onlar hilenin, düzenbazlığın, nankörlüğün, cimriliğin, kötülüğünü; dürüstlüğün, sağlam karakterli olmanın, cömertliğin güzelliklerini en iyi bir biçimde anlatmıştır.

Bu şekilde sözlü (şifahî) gelenekteki masallara Osmanlı Türkçesinde Arapça “ustûre” kelimesinin çokluk şekli olan “esatîr” denmiştir. Grekçe (Yunanca)de “mitos, mit” kelimeleri zamanla dilimize girmiş, kelime “mythe” şekliye batı dillerine de geçmiştir. Türkçede, Fransızcadan geçen “legende” kelimesinin yer yer kullanıldığı görülmüştür.

Başladığı tarih belli olmamakla birlikte bir efsanenin, bir masalın veya bir destanın çeşitli değişikliklere uğratılarak zamanımızda ayrı ayrı deyişlerle yaşadığı bir gerçektir. Bu söyleyiş şekillerindeki farklılığı ana mevzûu kaybetmemekle birlikte efsanelerde de görmek mümkündür. Efsaneler daha ziyade inançla ilgili hususlarda ortaya çıkmış, hemen her yer üzerine söylenmiş; kainattaki varlıkların ve hadiselerin oluş şekillerini, hakîkat olsun veya olmasın, bir sebebe bağlayarak izaha çalışan halk edebiyatı mahsulleridir.Kaynaklarını tarihe, dîne, menkıbelere dayandırmakla birlikte, masalları da beslenme sahasına alan efsanelerin, hakîkat olsun veya olmasın, inanç yönü asıl ağırlığı teşkil eder. Fakat efsanelerde verilen inançla ilgili meseleler; insanlığın asıl doğru inancı çerçevesinde olduğu gibi, mahallî ve millî inançların, hurafelerin de tesirinde kaldığı görülür.İnanma insanoğlunun yaratılışında olduğu için, aynı inançla ilgili husûslara dünyanın çeşitli yerlerinde rastlanmaktadır. Efsaneler, masallar gibi; şimdiki romanın ve çeşitli edebî türlerin halk arasında bulunmadığı zamanlara ait şifahî türdeki sözlü mahsullerdir.Anlatılan hadiseler insanoğlunu belirli bir yere bağlamakla birlikte mekanla ilgili isimlerin de verilmesine sebeb olmuştur.

Varlıkların yaratılışında ve hadiselerin ortaya çıkmasında efsaneler: Teogoni (çok tanrıcılık), kozmogoni (kainatın nasıl meydana geldiği), antropogoni (insanın nasıl yaratıldığı), eskatoloji (insan ve dünyanın geleceği) olmak üzere dört kolda toplanmaktadır.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Efsane

  Söylence ya da Efsane yıllarca gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan öyküler. Söylencelerde anlatılan olaylar bazen gerçeküstü olabilir; ama çoğunlukla gerçek olaylara ve gerçekten yaşamış kişilere dayanır. Bu öykülerin çoğu kahramanca işler yapmış kişilerle ...

  Efsane Yıldızlar 15

  Efsane Yıldızlar 15, albümde en sevilen Fenerbahçe şarkıları bulunuyor. 2003 - 2004 sezonu Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe için hazırlanan albüm, sözleri Fecri Ebcioğlu tarafından yazılan meşhur Yaşa Fenerbahçe marşıyla başlıyor.

  Galatasaray'ın Efsane Futbolcuları

  Galatasaray efsane futbolcuları ``kendi taraftarının gözünde`` efsane olmuş futbol takımı oyuncularıdır.

  Efsane Prens

  Efsane Prens, Kore tarihinin başlangıcı sayılan Jumong hikayesini ele alan bir dizidir. Dizi 2006 yılının Kore'de en çok izlenen dizilerinden birisi olmuştur. Diziyi ülkemizde TRT 1 kanalı yayınlamıştır.

  Efsane: Ejderhalar Mirası

  Efsane: Ejderhalar Mirası (''War of Dragons'' veya ''WOD'' olarak da bilinir) bir devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu'dur. (Bu tarz bilgisayar oyunları kısaca MMORPG olarak adlandırılmaktadır.). Oyun, Rus firması IT Territory tarafından geliştirilmiş ve ilk defa 2006 ...

  Efsane (anlam Ayrımı)

  == Sözcük ==* Efsane== Film ==* Efsane (film), Jackie Chan'in oynadığı 2005 yılı Hong Kong yapımı Aksiyon-Dram filmidir.

  Efsane Bir Barbaros Romanı

  ''Efsane Bir Barbaros Romanı'', İskender Pala'nın 2013 yılında yayınlanan tarihi roman kitabıdır.

  Efsane…Yeniden

  Efsane Yeniden, 3 Hürel'in 1996 tarihinde çıkardığı 2. CD albümleridir. Genelde LP ve 45 likleri vardır

  Nart Efsaneleri Ve Efsane Kahramanları

  "Nart Destanları, Kuzey Kafkasya'nın otokton halklarından oluşan Çerkeslerin binlerce yıldan bu yana ürettikleri Ulusan Destanlar bütününün adıdır." Çerkes Mitolojisi'nin bütününü kapsayan Nart Destanları, İsadan önceki çağlardan bu güne, Kuzey Kafkasya halklarının ...

  Efsane Yarbay

  Korkut Eken, (d. 1945, Ankara) Türk asker.

  Yediuyurlar (efsane)

  Ashab-ı Kehf, Yedi Uyuyanlar, veya “Mağara yaranı” (Arapça: أهل الكهف Ehl-ul-kehf)

  Efsane Nedir

  Efsane ya da söylence, yıllarca gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan öykülerdir. Efsanelerde anlatılan olaylar bazen gerçeküstü olabilir; ama çoğunlukla gerçek olaylara ve gerçekten yaşamış kişilere dayanır.

  Efsane (film)

  The Myth Yönetmenliğini Stanley Tong'un yaptığı, başrolde Jackie Chan'in oynadığı 2005 yılı Hong Kong yapımı Aksiyon-Dram filmidir.