Hipnoz

Hipnoz Psikolojiye göre, telkine yatkınlık gösteren bir tür yapay uyku veya uyku-uyanıklık arası haldir. Terimi ilk kullanan, Grek mitolojisindeki uyku ilahının adından (Hupnos)esinlenen İskoç hekim S.James Braid'dir (1795-1860). Hipnoz, ruh ve beden ilişkisinin (sonuçta perispri ve beden ilişkisinin) gevşemesi sonucunda oluşan bir degajman halidir.

HIPNOZ (türkçe) anlamı

1. Sözle
bakışla telkinle sağlanan bir çeşit uyku durumu.

HIPNOZ (türkçe) anlamı

2. sözle
3. bakışla telkinle sağlanan trans denen uyku durumu
4. ipnoz

HIPNOZ (türkçe) ingilizcesi

1. n. hypnosis,

HIPNOZ (türkçe) fransızcası

1. hypnose [la]

HIPNOZ (türkçe) almancası

1. n. Hypnose
Hipnoz Psikolojiye göre, telkine yatkınlık gösteren bir tür yapay uyku veya uyku-uyanıklık arası halidir. Terimi ilk kullanan, Grek mitolojisindeki uyku ilahının adından (Hupnos)esinlenen İskoç hekim S. James Braid'dir (1795-1860). Hipnoz, ruh ve beden ilişkisinin gevşemesi sonucunda oluşan bir degajman halidir. Bir terapi aracı olarak hipnozu ilk kullanan Mesmer'den sonra Freud da, serbest çağrışımla psikanaliz tekniğini geliştirmeden önce histerik hastaların tedavisinde hipnozu kullandı.

Hipnoz yan bilinçli bir telkine yatkınlık durumu olarak tanımlanabilir ve hipnoz tekniği hastada doğuştan mevcut telkine yatkınlığı arttırmakladır. Hekim, hastayı hipnozla ilgili söylenti ve teatral gösterilerin yarattığı yersiz korkulardan kurtarmak için, ona hipnoz fikrini açıklamalıdır. Hipnoz uygulanırken hasta, kendisine nasıl uygun gelirse, ya bir kollukta oturur, ya da bir divana uzanır. Ancak, gevşemiş durumda olması şarttır. Kullanılan telkinler, hastanın işbirliğinin büyük önem taşıdığı yöntemlerden (örneğin, dikkatini parmaklarında yoğunlaştırması ve sürekli telkinle parmaklarının, elinin ve son olarak kolunun bütünüyle havaya yükseltilmesi), hekim'in kendi kişiliğinin gücüyle hastadaki telkine yatkınlığı harekete geçirdiği yöntemlere kadar, değişkendir. Bütün vakalarda, hastanın gittikçe daha çok gevşediği ve bir uyku haline geçtiği ve yatkın süjelerin birkaç seanstan sonra bir hipnotik uyku durumuna geçtikleri ileri sürülmektedir. Bu hipnotik durumun en önemli karakteristiklerinden biri hipnoz sonrası telkine yatkınlık tır.

Hipnozun başlıca üç kullanım alanı vardır:

1. Gevşekliği arttırmak; örneğin, davranış terapisi için.

2. Daha güçlü telkinde bulunmak; örneğin, daha formel psikoterapiden önce erken safhadaki histerik semptomları gidermek için. Nükseden siğil yakalarında parmak derilerini koparma gibi basit alışkanlıklar bu yoldan tedavi edilebilir.

3. Daha önce bastırılmış anıları ortaya çıkarmak; özellikle akut bir stress'den sonraki histerik amnezi durumlarında.

Çok kolayca hipnotize edilen kişiler vardır, ama bu kişileri önceden saptamak her zaman kolay değildir ve başarısız bir hipnotizma çabası hastanın güvenini zayıflatır. Ayrıca, birçok hekimin mizacı hipnoterapi için uygun değildir ve hastaların bazılarında temeldeki etken yeterince çözümlenemediği takdirde, hipnoz bağımlılığı gelişebilir. Bu nedenlerle, metoheksiton sodyum ya da tiopenton gibi ilaçlar genellikle tercih edilmektedir, çünkü bunlar gevşeme sağlamaları, telkin yatkınlığını yükseltmeleri ve bastırılmış materyeli ortaya çıkarmaları bakımından daha çabuk ve daha emindir.

Hipnoz ile ilgili terimlerBiyoterapi

Ekminezi

Hipnotizma

Hipnotizör

Katalepsi

Kendi kendine telkin

Letarji

Manyetik akışkan

Manyetik pas

Manyetizma (Hayvansal manyetizma)

Oto-hipnoz (Kendi kendine hipnoz)

Posthipnotik anahtar

Posthipnotik telkin

Psikolojik ayrışma

Sinirsel akışkan

Sofroloji (sophrologie)

Somnambülizm

Stigmat

Süje

Şuurüstü (superconscience)

Telkin

Telkinbilim (suggestology,suggestologie)

Trans

Uzaktan hipnotizma

Yaşamsal akışkan

İlgili başlıklar

  • Trans
Önceki Paylaşımlar