IKRAR (türkçe) anlamı

1.
2. 1 . Saklamayıp doğruca söyleme
3. açıkça söyleme.
4. 2 . Bildirme.
5. 3 . Benimseme
6. onama
7. kabul
tasdik:
Sükût ikrardan gelir.- .

IKRAR (türkçe) anlamı

8. saklamayarak söyleme
9. açıkça söyleme.bildirme.benimseme
10. onama
11. kabul
12. tasdik

IKRAR (türkçe) ingilizcesi

1. n. cognovit
2. confession

IKRAR (türkçe) almancası

1. Eingeständnis
2. Geständnis

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Cognizance

  1. dikkat. 2. kavrama. idrak. 3. idrak. kavrama. farkına varma. bilgi. mahkemenin davayı dinlemesi. ikrar. tanıma. rüyet. kaza yetkisi. muhakeme. bir istirdat davasında davalının dava konusunu aldığını ve kendisine ait olmadığını veya haklı zilyedinden aldığını bildiren cevap ...

  Cem

  Cem, Alevilerin, Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, son derece ayrıntılı kurallara bağlanmış ibadet. Cem, yalnızca dinsel nitelikli bir toplantı değil, aynı zamanda hem ruhen yenilenme, yıkanma ve hem de toplumsal ve bireysel sorgulanma yeridir.

  örf

  Gelenek ve görenekler; bir toplumda, bir toplulukta çok eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar. Gelenek kavramına sosyal bilimlerin farklı alt ...