Integral

İntegral veya tümlev, bir fonksiyon eğrisinin altında kalan alan.

INTEGRAL (almanca) türkçe anlamı
1. s. tüm
2. bütün
INTEGRAL (inglizce) türkçe anlamı
3. i. tam şey
4. bütün şey
5. integral
6. türevi bilinen fonksiyons. bütünü oluşturan
7. tek parça
8. bütünleyici
9. tamamlayıcı
10. integral
11. tam
12. tamsayılardan oluşan
13. tümlev
INTEGRAL (türkçe) anlamı
14. bütünün parçasi olan. tümleyen. yekpare. tek parça. integral. tümlev. bütün (bir sey).
INTEGRAL (türkçe) anlamı
15. parçalardan oluşmuş bütün.türevi bilinen fonksiyon.
1. n. something which is whole
2. entire thing
3. Riemann integral
4. expression which will produce a given differential when differentiated (Mathematics)adj. pertaining to or part of a whole
5. intrinsic
6. essential
7. constituent
8. made up of parts which together form a whole
9. whole
10. complete
11. undividedn. integral
expression which will produce a given differential when differentiated (Mathematics),
INTEGRAL (türkçe) ingilizcesi
12. n. something which is whole
13. entire thing
14. Riemann integral
15. expression which will produce a given differential when differentiated (Mathematics)adj. pertaining to or part of a whole
16. intrinsic
17. essential
18. constituent
19. made up of parts which together form a whole
20. whole
21. complete
22. undividedn. integral
expression which will produce a given differential when differentiated (Mathematics),
Integral (almanca) ingilizcesi
23. adj. integral,

Integral İngilizce anlamı ve tanımı

Integral anlamları
  (noun) A whole
24. an entire thing
25. a whole number
26. an individual.(a.) Of
27. pertaining to
28. or being
29. a whole number or undivided quantity
30. not fractional.(a.) Pertaining to
31. or proceeding by
32. integration
33. as
34. the integral calculus.(a.) Essential to completeness
35. constituent
36. as a part
37. pertaining to
38. or serving to form
39. an integer
40. integrant.(a.) Lacking nothing of completeness
41. complete
42. perfect
43. uninjured
44. whole
45. entire.(noun) An expression which
46. being differentiated
47. will produce a given differential. See differential Differential
48. and Integration. Cf. Fluent.
Integral tanım:
Kelime: in·te·gral
49. Söyleniş: 'in-ti-gr&
50. l (usually so in mathematics)
51. in-'te-gr&
52. l also -'tE- also ÷
53. 'in-tr&
54. -g&
55. l
56. İşlev: adjective
57. 1 a : essential to completeness : CONSTITUENT integral part of the curriculum> b (1) : being
58. containing
59. or relating to one or more mathematical integers (2) : relating to or concerned with mathematical integrals or integration c : formed as a unit with another part integral headrest>
60. 2 : composed of integral parts
61. 3 : lacking nothing essential : ENTIRE
62. - in·te·gral·i·ty /in-t&
63. -'gra-l&
64. -tE/ noun
65. - in·te·gral·ly /'in-ti-gr&
66. -lE
67. in-'te-gr&
68. - also -'tE-/ adverb
69.
Integral ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Constitutional
70. Entire
71. Inherent
72. Intact
73.
INTEGRAL (türkçe) fransızcası
1. intégrale [la]
INTEGRAL (türkçe) almancası
1. n. Integral
Integral (ingilizce) italyancası
1. s. intero
2. totalità
3. (Mat) integraleagg. integrante
4. integrale
5. intero
6. totale
Integral (ingilizce) ispanyolcası
1. s. integral (integral matemática)adj. integral
2. completo
3. íntegro
4. unitario
Integral (ingilizce) portekizcesi
1. s. integral (total na matemática
2. total aceitado como resultado de uma atividade matemática)adj. integral
3. íntegro
4. completo
5. essencial
6. inteiro
7. perfeito
Integral (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. integraal (grootte in wiskunde
2. grootte te verkrijgen als oplossing van wiskundige probleemstelling)bn. wezenlijk
3. volledig
4. integraal

Integral ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: İntegral

Şarkı Sözleri

Bülent Ortaçgil tarafından Bu Şarkılar Adam Olmaz albümünde söylenen Integral adlı şarkının sözleri.


Pet Shop Boys tarafından söylenen Integral adlı şarkının sözleri.

if you've done nothing wrong
you've got nothing to fear
if you've something to hide
you shouldn't even be here

long live us
the persuaded we
integral
collectively
to the whole project
it's brand new
conceived solely
to protect you

one world
one reason
unchanging
one season

if you've done nothing wrong
you've got nothing to fear
if you've something to hide
you shouldn't even be here
you've had your chance
now we've got the mandate
if you've changed your mind
i'm afraid it's too late
we're concerned
you're a threat
you're not integral
to the project

sterile
immaculate
rational
perfect

everyone has
their own number
in the system that
we operate under
we're moving to
a situation
where your lives exist
as information
one world
one life
one chance
one reason
all under
one sky
unchanging
one season

if you've done nothing wrong
you've got nothing to fear
if you've something to hide
you shouldn't even be here
you've had your chance
now we've got the mandate
if you've changed your mind
i'm afraid it's too late
we're concerned
you're a threat
you're not integral
to the project

sterile
immaculate
rational
perfect

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Integral Protein

  ''Integral Protein''

  Domain

  Domain, Latinceden gelen bir terim: dominus = sahip

  Integral

  İntegral veya tümlev, bir fonksiyon eğrisinin altında kalan alan.

  Integral

  İntegral veya tümlev, bir fonksiyon eğrisinin altında kalan alan.

  çi

  Çi veya Ki; geleneksel Çin kültürü ve tıbbının temel kavramlarından biridir. Çi`nin mevcut olan herşeyde yer alan "hayat gücü" veya "spiritüel enerji" olduğuna inanılmaktadır. Genellikle "hava" veya "nefes" olarak yabancı dillere aktarılan ...

  Belirli Integral

  f : R → R ye tanımlı ve her noktada sürekli ve türevli bir fonksiyon olsun.

  Manyetostatik

  Manyetostatik statik manyetik alanları çalışır. Elektrostatikte elektriksel yükler hareketsizken, burada elektrik akımı istikrarlı bir hareket sergiler (zamana göre değişmez), başka bir deyişle akımlar doğru akımdır. Akımlar hızlı bir şekilde değişmediği taktirde, akımlar ...

  Integral Hesabı

  Alm. Integralrechnung (f), Fr. Calcul (m)integral, İng.