Kader

Kader

Kader, bütün olayların önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlediğine inanılan doğaüstü güç, ezeli takdir. Yazgı veya mukadderat olarak da anılır. Kader kavramı birçok farklı din ve felsefi akımda önemli bir yer tutar.

KADER (almanca) türkçe anlamı

1. i. kadro (m)

KADER (türkçe) anlamı

2. alınyazısı
3. yazgı
genellikle kaçınılmaz kötü talih.

KADER (türkçe) anlamı

4. (Arapça) Kadın ismi 1. İman esaslarından
5. Allah'ın bütün yaratıklar için hüküm ve irade ettiği hallerin oluş şekli
6. alın yazısı
7. takdir. 2. Talih
baht. 3. Kötü talih. 4. Güç kuvvet.

KADER (türkçe) anlamı

8. 1 . Yazgı:
9. Ölmek kaderde var
10. bize ürküntü vermiyor / Lakin vatandan ayrılışın ıstırabı zor.- Y. K. Beyatlı.
11. 2 . mecaziGenellikle kaçınılmaz kötü talih.
12. Atasözü
13. deyim ve birleşik fiiller
14. kadere boyun eğmek

Kader (almanca) ingilizcesi

1. (der) n. corps
2. specialized military unit
group of trained personnel working together,

KADER (türkçe) ingilizcesi

3. [Kader (der) ]n. corps
4. specialized military unit
5. group of trained personnel working together
6. n. framework
7. frame
8. structure
9. adj. fatal,

Kader (almanca) fransızcası

1. n. équipe sélectionnée (f)
2. cadre (m)
3. cadre militaire (m)
4. encadrement (m)

KADER (türkçe) almancası

1. n. Bestimmung
2. Chance
3. Fatum
4. Los
5. Schicksal
6. Schickung
Kader bazı inanışlara göre bütün olayları önceden değişmeyecek şekilde düzenleyen kuvvet. Kader, bütün olayların önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlediğine inanılan doğaüstü güç, ezeli takdir. Yazgı veya mukadderat olarak da anılır. Kader kavramı birçok farklı din ve felsefi akımda önemli bir yer tutar.

Bu makalede yüzeysel olarak belli başlı dinlerin ve felsefi akımların kader görüşü ele alınmıştır. Her hangi bir din veya felsefi akımın kader görüşünün detaylı açıklaması için o din veya felsefi akımın makalesine bakınız.

İslam dininde kader

'''
İslam dininde''', Kader, ezelden ebede kadar hayır ve şer (iyi ve kötü) meydana gelecek bütün hadiseler (olaylar) hakkında Allah'ın kendi ilmi icabı bilip takdir buyurmasıdır.

İslam dininde kadere inanmak imanın şartlarındandır, amentünün bir parçasıdır. Buna göre İslam anlayışındaki kadere inanmayan kişi İslam'dan çıkmış olur.

Musevilik'de Kader

Musevilik dininde kader inancı diğer dinlere göre bir parça değişiklik gösterir, Museviliğe göre bir insanın kaderi, tüm hayatı boyunca baştan yazılmaz ve bir sene önceki hal ve hareketlerine göre senelik olarak yazılır. Bir sene boyunca iyi ve hayırlı işler işleyen kişilerin kaderi bir sene sonrası için iyi yazılır.

Bir Musevi, Musevi Yılbaşısı olan Roşaşana ile Yom Kipur arasındaki 10 gün boyunca bir vicdan muhasebesi yapar ki buna İbranice teşuva adı verilir teşuva İbranice'de geriye dönme anlamına gelir. On gün boyunca, o sene içinde yapılan tüm hatalı davranışlar gözden geçirilir insanlara karşı yapılan haksızlıklar için Tanrı'dan af dilemek yetmez, o insanlardan da özür dilenmeli ve helalleşilmelidir Tanrı'ya karşı işlenen suçlar içinse tövbe edilir.

9. günün akşamı güneş batmadan bir saat önce Yom Kipur orucuna başlanır. 26 saat aralıksız sürecek olan oruç boyunca çeşitli tövbe duaları edilir. 26. Sonunda orucun bittiğini balirten Şofar (boru) çaldığında, Tanrı'nın gelecek için insanların yeni kaderderlerini yazdığına inanılır.

Kaynaklar: Vikipedi
Önceki Paylaşımlar