Kaval

Kaval

Üflemeli bir çalgıdır. Halk arasında çoban çalgısı olarak bilinir. Değişik yörelerde Guval, Kuval adlarıyla da bilinmektedir. Çobanın kaval ile koyun sürüsünü yönlendirdiği inanışının halk arasında yaygın olduğu bilinmektedir. Kaval kelimesinin içi boş anlamına gelen 'Kav' kökünden türediği sanılmaktadır. Günümüzde geleneksel müziğin çalgı topluluklarının önemli bir renk çalgısı olarak kullanılan Kaval, standartlara göre üretilmediği için boyutları hakkında kesin bilgiler olmamasına karşın 30

KAVAL (türkçe) anlamı

1. Genellikle kamıştan yapılan
2. daha çok çobanların çaldığı
3. yumuşak sesli
4. üflemeli bir çalgı:
5. Yediği çilek ve çiğdem
6. ninnisi kaval ve bülbül
7. arkadaşı turna ve keklik imiş.- R. H. Karay.

KAVAL (türkçe) anlamı

8. kamıştan yapılan
9. genellikle çobanların çaldığı
10. yumuşak sesli
11. perdeli üflemeli çalgı.

Kaval (almanca) ingilizcesi

1. n. pipe
2. reedpipe
reed,

KAVAL (türkçe) ingilizcesi

3. [Kaval]n. pipe
4. reedpipe
5. reed

KAVAL (türkçe) fransızcası

1. chalumeau [le]
2. pipeau [le]

KAVAL (türkçe) almancası

1. die Hirtenflöte
Üflemeli bir çalgıdır. Halk arasında çoban çalgısı olarak bilinir. Değişik yörelerde Guval, Kuval adlarıyla da bilinmektedir. Çobanın kaval ile koyun sürüsünü yönlendirdiği inanışının halk arasında yaygın olduğu bilinmektedir. Kaval kelimesinin içi boş anlamına gelen 'Kav' kökünden türediği sanılmaktadır.

Günümüzde geleneksel müziğin çalgı topluluklarının önemli bir renk çalgısı olarak kullanılan Kaval, standartlara göre üretilmediği için boyutları hakkında kesin bilgiler olmamasına karşın 30 ile 80 cm. arasında değişen bir yapı gösterdiği söylenebilir.

Üst kısmında 7, alt kısmında ise 1 ezgi perdesi bulunmaktadır. Bu perdeler dışında kavalın alt kısmında da Şeytan Deliği ve Hazreti Ali adı verilen 4 perde daha vardır.

Dilli Kaval ve Dilsiz Kaval olmak üzere başlıca iki türü vardır. Genellikle erik ağacından yapılmaktadır.
Önceki Paylaşımlar