sel

Sel, bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan; ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına verilen isimdir.Bir akarsu veya deniz, göl gibi büyük su kitleleri kimi zaman fazlasıyla suyla yüklenir, bunun sonucunda taşarak yatağından çıkar ve "sel" adı verilen bir doğal felakete neden olur.

SEL (türkçe) anlamı

1. sürekli yağmurlardan ya da eriyen karlardan oluşan
2. geçtiği yerlere zarar veren taşkın su.
3. hareket halindeki büyük kalabalık
4. yığın
etki ve iz bırakan güçlü durum ya da davranış.

SEL (türkçe) anlamı

5. 1 . Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan
6. geçtiği yerlere zarar veren taşkın su.
7. 2 . mecaziHareket hâlindeki büyük kalabalık
8. yığın
9. Ellerinde çantalı
10. küçük yiyecek paketleri
11. kadınlı erkekli bir memur seli
12. Ulus Meydanı'na doğru akıyor.- N. Cumalı.
13. 3 . mecaziEtki ve iz bırakan güçlü durum veya davranış.
14. Atasözü
15. deyim ve birleşik fiiller
16. sele gitmek
17. sele kapılmak
18. sel gibi (akmak)
19. sel gider
20. kum kalır
21. (bir yeri) sel götürmek
22. sel ile gelen yel ile gider
23. seli suyu kalmamış
24. sel seli götürmek

SEL (türkçe) ingilizcesi

1. [SEL]n. salt
2. piquancy
3. spice
4. n. flood
5. flooding
6. inundation
7. torrent
8. stream
9. deluge
10. cataract
spate,

sel (fransızca) ingilizcesi

11. (m) n. salt
12. piquancy
13. spice

SEL (türkçe) fransızcası

1. [le] tuz
2. (sözde\yazıda) tat

SEL (türkçe) almancası

1. n. Gießbach
2. Sturzbach
3. Wildbach
4. Wildwasser

sel (fransızca) italyancası

1. 1. (chimie) sale (m)
2. 2. (culinaire) sale (m)

sel (fransızca) ispanyolcası

1. 1. (chimie) sal (f)
2. 2. (culinaire) sal (f)

sel (fransızca) portekizcesi

1. 1. (chimie) sal (m)
2. 2. (culinaire) sal (m)

sel (fransızca) flemenkcesi

1. 1. (chimie) zout (n)
2. 2. (culinaire) zout (n)
Sel, bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan; ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına verilen isimdir.Bir akarsu veya deniz, göl gibi büyük su kitleleri kimi zaman fazlasıyla suyla yüklenir, bunun sonucunda taşarak yatağından çıkar ve "sel" adı verilen bir doğal felakete neden olur.

İnsanlar tarih öncesi çağlardan beri yaşamak için hep nehir kıyılarını ve deniz kenarlarını tercih etmiştirler, çünkü suya yakın olmak demek aynı zamanda kolay ulaşım, daha yumuşak bir iklim ve daha verimli topraklar demekti. Zaten eğer insanlar taşabilecek bu sulara yakın olmasalardı sel bir afet olarak sayılmayacaktı.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Sel Yatağı

  Sel yatağı, Arroyo olarak da bilinir. yarı kurak ya da çöllük alanlarda rastlanan, mevsimlik ya da düzensiz yağışlar sırasında birdenbire dolup taşan kuru akarsu yatağı. Bu biçimde oluşan mevsimlik akarsuların aşındırma, oyma, taşıma ve biriktirme etkisi oldukça ...

  Selâmet Ordusu

  Selâmet Ordusu, yüz yirmi altı ülkedeki bağış dükkanları ve hayır kuruluşları ile bilinen bir Protestan uluslararası bir yardım organizasyonudur. Organizasyon, 1865 yılında Birleşik Krallık'ta, vaiz William ve Catherine Booth tarafından kurulmuştur.Bu organizasyon, ruhsal bir ...

  P-sel Sayılar

  Rasyonel sayıların p-sel norma göre tamamlanmasıyla elde edilirler, p-sel sayılar kümesi (aynı zamanda cisimi de) geleneksel olarak \mathbbQ_p işaretiyle gösterilir. Her p-sel sayı z\in\mathbbQ_p, z=\sum_i=k^\infty a_i p^i şeklinde, a_i katsayılarının 0 la p-1 ...

  Elviye-i Selâse

  Elviye-i Selâse, “Üç Liva” ya da “Üç Sancak” anlamına gelir. Kars, Ardahan ve Batum Sancakları hakkında kullanılan eski bir tabirdir.

  Sel (dergi)

  Sel, 1984 yılında Kayseri`de neşredilen, edebiyat ağırlıklı sosyo-kültürel aylık dergidir. Millet (gazete)si `nin eki olarak çıkartılan dergi, "döküntüleri silip-süpürmek, iyiyi-güzeli-doğruyu yüceltmek" amacında olduğu gerekçesi ile, ağır dozlu eleştirilerin ...

  Hüseyin Selâhattin Köseoğlu

  Hüseyin Selâhattin Köseoğlu (1882 İstanbul - 6 Ekim 1949 İstanbul)1882'de İstanbul'da doğdu. Ahmet Vehbi Bey'in oğludur. Nur-u Osmaniye mektebi ve Numune-i Terakki İbtidai Mektebi ve Kuleli Askerî İdadisinde okuduktan sonra Mart 1896'da Harbiye Mektebi'ne girdi.

  Phil Selway

  Müzisyenler

  Sel En çok Nerelerde Görülür

  Sel, bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan; ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına verilen isimdir. Bir akarsu veya deniz, göl gibi büyük su kitleleri kimi zaman fazlasıyla suyla yüklenir, bunun sonucunda taşarak yatağından çıkar ve ...

  Niyazi Sel

  Niyazi Sel (d. 1908 İstanbul - ö. 1980), Türk eski millî futbolcu.

  Selâhattin Kantar

  Ömer Selahattin Kantar (1878 - 17 Kasım 1943); Türk müzeci, arkeolog, gazeteci ve yazar. İzmir Arkeoloji Müzesi kurucu müdürü. 1932-1941 yılları arasında Rudolf Naumann ile birlikte Smyrna Agorası kazılarını yürüttü.

  Hasan Alâ Zikrihi’s Selâm

  Hasan Ali, Ebû’l Hasan, Alâ Zikrihi’s-Selâm, Hasan-ı Sânî Alâ Zikrihi’s-Selâm, ya da (İmâm Hasan Alâ Zikrihi’s-Selâm, ); ( Doğum: H. 539 / M. 1145 veya H. 536 / M. 1142 - Ölüm: H. 561/ M. 1166 ), II. Hasan veya bazen Hând Hasan olarak ta anılmaktadır. ( H. 557-561/ M. ...

  Çarşambayı Sel Aldı

  ''Çarşamba'yı Sel Aldı'', Çarşamba'da öyküsünün geçtiği düşünülen söz, beste ve müziği Nejat Buhara'ya ait türkü. Şarkı birçok sanatçı tarafından seslendirilmiştir.