Deniz

Deniz, bir okyanus ile bağı olan ve büyük bir alanı kaplayan ve genellikle tuzlu olan su birikintisidir. Terim genellikle okyanus terimi yerine de kullanılır.

DENIZ (türkçe) anlamı

1. 1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan
2. birbiriyle bağlantılı
3. tuzlu su kütlesi.
4. 2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası:
5. Marmara Denizi. Karadeniz.-
6. 3 . Aydaki düzlükler.
7. 4 . mecaziGeniş alan.
8. 5 . mecaziÇokluk
9. yoğunluk
10. Atasözü
11. deyim ve birleşik fiiller
12. deniz bindirmek deniz çıkmak denizdeki balığın karada komisyonculuğunu yapmak
denizde kum
onda para denizden çıkmış balığa dönmek denizden (veya denizi) geçip çayda boğulmak
deniz durmak (veya düşmek) denize açılmak denize çıkmak
denize dökmek denize düşen yılana sarılır denize indirmek
(bir kimseyi) deniz tutmak

DENIZ (türkçe) anlamı

13. (Türkçe) Kadın ismi 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma.

DENIZ (türkçe) ingilizcesi

1. adj. sea
2. naval
3. marine
4. maritime
5. nautical
6. n. sea
7. the waters
8. the wave
9. the waves
10. the deep
11. the blue
12. the briny
13. brine
14. drink
15. main
16. pref. thalasso,

DENIZ (türkçe) fransızcası

1. mer [la]

DENIZ (türkçe) almancası

1. n. Meer
2. See
3. Wasser
Deniz, bir okyanus ile bağı olan ve büyük bir alanı kaplayan ve genellikle tuzlu olan su birikintisidir. Terim genellikle okyanus terimi yerine de kullanılır.

Denizler Dünya yüzeyinin % 71'ini kaplamaktadır. Yeryüzünde kapladıkları 1,338 milyar km³ hacimle dünya üzerindeki su varlığının % 96,5'ini oluşturmaktadırlar. Ancak, deniz suyu ortalama % 3,5 oranında tuz içerdiğinden, halen oldukça pahalı olan arıtma yöntemleri uygulanmadan içme suyu olarak kullanılamamaktadır.

Denizler üzerinden gerçekleştirilen ticaret, hava yoluyla taşımacılığın gittikçe gelişmesine karşın, öneminden pek bir şey yitirmemiştir. Dünya ticaretinde aktarılan malların % 92'si, yılda 5,7 milyar ton, deniz yolu üzerinden taşınmaktadır.

Dünya üzerindeki denizlerin listesi

Atlas Okyanusu

Arktik Okyanusu

Hint Okyanusu

Büyük Okyanus

Güney Okyanusu

Okyanuslarla bağlantısı olmayan denizler

 • Aral Gölü
 • Hazar Denizi
 • Lut Gölü
 • Taberiye Gölü
 • Salton Denizi
 • Büyük Tuz Gölü

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Deniz maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Deniz Suyu

  Deniz ve okyanuslarda bulunan içinde bir çok element ve tuz içeren saf olmayan su.Okyanuslarda ortalama tuzluluk oranı %3.5tir.Yani 1 kg suda 35 gram tuz bulunur.Böylece %88,8 klor bileşimi oluşur ve en büyük oran 77.7 ile sodyum klorüre aittir.

  Deniz Seviyesi

  Deniz seviyesi; atmosfer ile deniz yüzeyinin birleştiği, yeryüzündeki tüm yüksekliklerin ve denizaltındaki tüm derinliklerin tanımlanmasında kullanılan kavram. Dünya üzerindeki herhangi bir bölgenin deniz seviyesi; gel-git, atmosfer basıncı ve rüzgâr gibi nedenlerle kısa süreli ...

  Deniz Kuvvetleri

  Deniz Kuvvetleri Alm. Seestreitkrafte (pl), Fr. Forces navales (pl), İng. Naval forces. Bir devletin denizde, denizin altında ve üstünde savaşmak ve karaya asker ve mühimmat çıkarmak için gerekli personel ve silahlarla birlikte bulundurduğu savaş gemileri ile aynı gayeye hizmet eden ...

  Açık Deniz

  Alm. Hochsee, Fr. Pleine (haute) mer, İng. High seas. Kıyıya paralel çizilen ve belli uzaklıktan geçen hattın yani karasularının sınırı dışındaki deniz. Devletler umumi hukuku terimidir. Varsayılan bu hat ile kara arasındaki mesafeye “Karasuları” denir. Kıta sahanlığı ise, ...

  Deniz Alabalığı

  Deniz alabalığı (Salmo trutta trutta), alabalıkgiller (Salmonidae) familyasından olup alabalıkların atası olarak görülür. Çoğu diğer alabalıklar gibi tatlısuda değil tuzlu suda yaşar.

  Deniz Fili

  Deniz fili, iriyarı, morsa benzer deniz memelisi. Deniz filleri, fok ailesinin (Phocidae) kulaksız fok alt takımına dahildirler.

  Deniz Harp Okulu

  Deniz Harp Okulu, 1773 yılında Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından İstanbul Kasımpaşa'da Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla kurulmuş olan ve 1985'ten itibaren İstanbul Tuzla'da bulunan Türk Deniz Kuvvetleri'ne muharip subay yetiştiren eğitim kurumudur. Mezuniyet törenleri her ...

  Deniz Hıyarı

  Deniz hıyarları, derisidikenlilerin Holothuroidea sınıfından omurgasız hayvanlar. Vücutları, ağızla anüsten geçen eksen istikametinde uzamış olup, sosis veya hıyara benzer.

  Deniz Kabuğu

  Deniz kabukları, deniz salyangozu, midye, istiridye, denizdişi gibi kabuklu yumuşakçaların deniz kıyılarına vuran kabukları. İçinde yaşayan canlının kabuğu terk etmesi sonucu kıyıya vurdukları kabul edilmektedir.

  Deniz Kaplumbağası

  Kaplumbağa yavruları deniz yönünü denizin pırıltısından hissederler. Suyun üzerindeki parlaklık onları çeker. Yuvadan çıkıp sel gibi akarak denize doğru yarışlarına başlarlar.

  Deniz Kestanesi

  Deniz kestaneleri, Echinoidea sınıfına bağlı dikenli deniz yaratıklarının ismidir. Bu yaratıklar dünyanın yer yanındaki okyanuslarda bulunurlar. Dikenlerle kaplı küre şeklinde bir kabukları vardır. Kabuğun büyüklüğü yetişkinlerde genellikle 3-10 cm'dir.

  Deniz Kızı

  Deniz kızları, belinden yukarısı dişi bir insan görünümünde olan, ama aynı zamanda bir balık kuyruğuna sahip olan efsaneleşmiş düşsel inanışlardır. Dünya üzerinde birçok kültürde deniz kızları farklı, ama birbirine çok yakın şekillerde betimlenmiştir.

  Deniz Kuşu

  Deniz kuşları, deniz ortamına uyum sağlayarak yaşayan kuşlardır.