Tefsir

Tefsir

1- Genel olarak, yorum, yorumlama. 2- Daha özel olarak da, İslam teolojisinde, Kuran’ın metnini, Kuran’da yer alan ayet ve sureleri açıklayarak yorumlama.

TEFSIR (türkçe) anlamı

1.
2. 1 . Yorumlama:
Hiçbirini tefsire ve hiçbirinden mana çıkarmaya kimsenin dili varmaz olmuştu.- Y. K. Karaosmanoğlu.
3. 2 . Yorum.
4. 3 . din b. (***) Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma
5. yorumlama
6. 4 . din b. (***) Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma
7. yorumlama bilimi.
5 . din b. (***) Kur'an'ın surelerini açıklayan eser.

TEFSIR (türkçe) anlamı

8. yorumlama
9. kuran'ın surelerini açıklayarak
10. görüşler ileri sürme ve bunları yazma
11. yorumlama
12. kuran'ın surelerini açıklayan yapıt.

TEFSIR (türkçe) ingilizcesi

1. [Tafsir]n. commentary,

TEFSIR (türkçe) almancası

1. Kommentar
2. Deutung
1- Genel olarak, yorum, yorumlama. 2- Daha özel olarak da, İslam teolojisinde, Kuran’ın metnini, Kuran’da yer alan ayet ve sureleri açıklayarak yorumlama.

Tefsir, İslam dininin kutsal kitabını, Arapça dilbilgisi kurallarından, dini kaynaklardan, bilimsel görüş ve teorilerden yararlanarak yorumlar. Bu bağlamda, dini kaynaklara ek olarak, akla ve bilimsel verilere dayanılmak suretiyle gerçekleştirilen Kur’an yorumuna dirayet tefsiri, salt Kuran ayetlerinden. hadis ve rivayetlerden yararlanılarak gerçekleştirilen tefsire rivayet tefsiri adı verilirken, Kuran’daki tasavvufi anlamları açıklayarak ortaya koyan tefsir türü işari tefsir diye tanımlanır.

Öte yandan, Kur’an’ı yorumlama tarz ve yöntemlerine inceleyen ilahiyat dalına tefsir usulü adı verilmektedir.

Önceki Paylaşımlar