Aktinit

Kısaca: Aktinitler, periyodik tabloda yedinci sırada yer alan elementler. Atom numaraları 89 ile 103 arasına olan 15 radyoaktif elementten oluşur. Bunlar; aktinyum, toryum, protaktinyum, uranyum, neptünyum, plutonyum, amerikyum, küriyum, berkelyum, kaliforniyum, aynştaynyum, fermiyum, mendelevyum, nobelyum, lavrensiyum'dur. ...devamı ☟

Aktinitler, periyodik tabloda yedinci sırada yer alan elementler. Atom numaraları 89 ile 103 arasına olan 15 radyoaktif elementten oluşur. Bunlar; aktinyum, toryum, protaktinyum, uranyum, neptünyum, plutonyum, amerikyum, küriyum, berkelyum, kaliforniyum, aynştaynyum, fermiyum, mendelevyum, nobelyum, lavrensiyum'dur. Bunlardan ilk dört element doğada bulunurlar. Diğerleri nükleer reaksiyonlarla elde edilmektedir.

Bu elementlerin en önemli ortak özelliği, elektron katılımının 5f orbitalinde gerçekleşmesidir. Geçiş metallerinin bir alt serisi konumundadırlar ve doğada çok ender bulunurlar.

Kaynaklar

Vikipedi

Aktinit

Türkçe Aktinit kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. actinide

Aktinit

aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plutonyum, amerikyum, küryum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı, aktinitler.

Aktinit

Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plütonyum, amerikyum, küriyum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Süper ağır element
6 yıl önce

element, aktinit ötesi element ya da transaktinit element, atom numarası 103'ten büyük olan elementlerin her biridir. Periyodik tabloda aktinitlerin, en ağır...

Protaktinyum
3 yıl önce

Protaktinyum, aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa şeklindedir. İlk olarak 1913 yılında Kasimir...

Protaktinyum, Aktinit, Element, Kimya, Taslak
Lavrensiyum
3 yıl önce

çok az şey bilinmektedir, ancak kendisiyle benzer özellikler gösteren aktinitler üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. Periyodik cetvel blokları ve periyodik...

Küriyum
3 yıl önce

Küriyum (kısaltması Cm) aktinitlerden, plütonyum 239'un helyum çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen, atom numarası 96, atom ağırlığı 247 olan...

Küriyum, Kimya, Plütonyum, Taslak
Amerikyum
3 yıl önce

Amerikyum. Periyodik tablonun aktinitler dizisinde yer alan ve yapay olarak elde edilen kimyasal bir element. Doğada varlığı saptanamayan amerikyum 1944’te...

Amerikyum, 1944, Aktinitler, Aktinyum, Altın, Alüminyum, Antimon, Argon, Arsenik, Astatin, Atom numarası
Plütonyum
3 yıl önce

kaynar. Özgül ağırlığı 19,8 g/cm 3 tür. Plutonyum aktinitler serisine dahil olup, diğer aktinitler gibi toprakta nadir bulunur. Plutonyum; gümüş, alüminyum...

Plütonyum, Aktinitler, Aktinyum, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Antimon, Argon, Arsenik, Astatin, Atom ağırlığı
Periyodik tablo
3 yıl önce

yedinci periyot için de geçerlidir. Yedinci periyottan ayrılan bölümlere ise aktinit denir. (Periyodik tablonun altında bulunan 2 periyot şeklinde olan yer...

Element, Kimya, 1. periyot elementleri, elementler, atom numaraları, periyodik cetvel, tarihi, Atom
Aktinyum
3 yıl önce

tablodaki aktinyum ve lavrensiyum arasındaki 15 benzer elementten oluşan aktinit serisine isim verdi. Aynı zamanda, bazen 7. periyot geçiş metallerinin...

Peryodik cetvel, Kimya, Element, Kimya, Radyum