Astatin

Kısaca: ASTATİN Alm. Astatin, Fr. Astatine, İng. Astatine. Halojenler sınıfından bir element. Peryodik cetvelin 7A grubunda bulunur. Elektron dizilişi (Xe) 4f145d106s26p5tir. Bileşiklerinde -1, +1, +5 ve +7 değerliklerini alabilir. At sembolüyle gösterilen Astatin’in atom numarası 85, atom ağırlığı ise 210’dur. Astatin tabiatta radyoaktif bozunma sıraları içerisinde çok az oranda bulunur. Yakın zamana kadar bu elementin var olması gerektiği kabul edildiğinden Ek ...devamı ☟

Alm. Astatin, Fr. Astatine, İng. Astatine. Halojenler sınıfından bir element. Astatin, periyodik tablonun 7 A grubundan radyoaktif elementtir. Bizmutun gama ışını bombardımanına tutulması ile oluşturulur. Astatin elementi dünyada en az bulunan elementtir. Peryodik cetvelin 7A grubunda bulunur. Elektron dizilişi (Xe) 4f145d106s26p5tir. Bileşiklerinde -1, +1, +5 ve +7 değerliklerini alabilir. At sembolüyle gösterilen Astatin’in atom numarası 85, atom ağırlığı ise 210’dur. Astatin tabiatta radyoaktif bozunma sıraları içerisinde çok az oranda bulunur. Yakın zamana kadar bu elementin var olması gerektiği kabul edildiğinden Eka-İyod olarak adlandırılmaktaydı.

Astatin, elementel halde iken At2 molekülleri halinde bulunmaktadır. İyod kadar olmamakla beraber uçuculuk özelliği vardır. Normal şartlarda katı bir maddedir.

Atom numarası 201-219 arasında 19 izotopu saptandı. Astatinin en uzun ömürlü izotopu AS210'un yarıömrü 8,3 saattir. Halen kullanım alanı yoktur, fakat nükleer tıpta kullanılması düşünülmektedir. 7A grubunda olmasına rağmen halojen sayılmamaktadır.

Halojenler sınıfından olan Astat, peryodik cetvelin 7A grubunda bulunur. Elektron dizilişi (Xe) 4f145d106s26p5tir. Bileşiklerinde -1, +1, +5 ve +7 değerliklerini alabilir. at sembolüyle gösterilen Astatin’in atom ağırlığı ise 210, atom numarası 85, ’tir.

Astatin tabiatta radyoaktif bozunma sıraları içerisinde çok az oranda bulunur. Yakın zamana kadar bu elementin var olması gerektiği kabul edildiğinden Eka-İyod olarak adlandırılmaktaydı.

Astatin, elementel halde iken At2 molekülleri halinde bulunmaktadır. normal şartlarda katı bir Madde olan Astat, İyod kadar olmamakla beraber uçuculuk özelliği vardır

Atom numarası: 85 Simge: At Kütle numarası: 209.987 Kaynama Noktası (C): Erime Noktası (C): Yoğunluk: Buharlaşma Isısı: Kaynaşma (Füzyon) Isısı: Elektriksel iletkenlik: Isıl iletkenlik: Özgül Isı Kapasitesi:

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Halojen
3 yıl önce

olarak bilinirler.Halojenler metallerle reaksiyona girerek iyonik tuzları oluştururlar. Flor (F) Klor (Cl) Brom (Br) İyot (I) Astatin (At) Tennesin (Ts)...

Halojen, 2. periyot elementleri, 3. periyot elementleri, 4. periyot elementleri, 5. periyot elementleri, 6. periyot elementleri, 7. periyot elementleri, Aktinit, Alkali metal, Alkalin, Ametal
Astatin izotopları
3 yıl önce

Astatinin (85At), tamamı radyoaktif olan ve kütle numaraları 191 ile 229 arasında değişen 39 bilinen izotopu vardır. Bunların yanı sıra 24 bilinen yarı...

At (anlam ayrımı)
6 yıl önce

satranç oyununda bir taş AT, akıllı tasarım Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliğinin önceli olan kuruluş Astatin, At sembolüyle gösterilen bir kimyasal element...

Fransiyum
3 yıl önce

içinde en az elektronegatifliğe sahip olan ve astatinden sonra doğada en az bulunan elementtir. Astatin, radyum ve radona bozunan fransiyumun radyoaktivitesi...

Fransiyum, Alkali metal, Atom numarası, Erime noktası, Kaynama noktası, Kimya, Periyodik cetvel, Taslak, Marguerite Perey, Atom ağırlığı
Dale R. Corson
3 yıl önce

akademisyendir. 1940'ta, Kenneth MacKenzie ve Emilio Segrè ile birlikte astatini keşfetti. 1969-1977 yılları arasında Cornell Üniversitesi rektörü olarak...

Radon-222
3 yıl önce

nedenler arasındadır. ^ Fry, C.; Thoennessen, M. (2013). "Discovery of the astatine, radon, francium, and radium isotopes". Atomic Data and Nuclear Data Tables...

İyot
3 yıl önce

bir elementtir. Kimyasal olarak iyot halojenlerin en az reaktif olanı, astatin'den sonra en elektropozitif olanıdır. İyot başlıca tıpta, fotoğrafçılıkta...

Klor
3 yıl önce

ya da sıkıştırıldığı zaman kolayca sıvılaşan klor, flor, brom, iyot ve astatinle halojenler grubunu oluşturur; halojenlerin son yörüngelerinde yedi elektron...

Klor, 1810, Aktinyum, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Antimon, Argon, Arsenik, Astatin, Atom numarası