Brom

Kısaca: Alm. Brom (n), Fr. Brome (m.), İng. Bromine. Br sembolü ile gösterilen halojenler sınıfından bir element. Peryodik cetvelde VII A grubunda bulunur. Leş kokulu anlamında olan brom ilk defâ Fransız kimyâcısı Antoine Balard tarafından elde edildi. ...devamı ☟

Brom
Brom

Alm. Brom (n), Fr. Brome (m.), İng. Bromine. Br sembolü ile gösterilen halojenler sınıfından bir element. Peryodik cetvelde VII A grubunda bulunur. Leş kokulu anlamında olan brom ilk defa Fransız kimyacısı Antoine Balard tarafından elde edildi.

Özellikleri: Brom, koyu kırmızı kahve renkli, kötü kokulu, aşındırıcı, oda sıcaklığında sıvıdır. Batıcı (asab bozucu) bir koku verir. Deriyi tahriş ettiği için dikkat edilmelidir. Brom suda az çözünür (20°C’de, 1 litre suda 35 gr). Fakat karbon disülfür, karbon tetraklörür ve kloroform gibi organik çözücülerde çok iyi çözünür. Brom -7,3°C’de katı hale geçer ve 58,8°C’de kaynar. Atom numarası 35, atom ağırlığı ise 79,91’dir. Bromun tabiatta takriben eşit miktarlarda olan iki tane kararlı izotopu mevcuttur ki bunlar, Br.79, Br.81’dir. Brom diğer halojenler gibi elektronegatif bir elementtir. Bromun kimyasal özelliği iyod ile klorun arasındaki alandır. Brom iyottan aktif, klordan pasiftir. Çok metal ve ametalle bromür şeklinde bileşik verir. Bazlarla hipobromit ve bromürleri verir. Brom, bileşiklerinde -1, +1, +4, +5 ve +6 değerliklerini alabilir.

Tabiatta bulunuşu: Brom tabiatta serbest halde bulunmaz. Elektron ilgisinden dolayı daima bileşik halinde bulunur.Tuz halindeki bileşiklerinin çoğu suda çözünür ve bu yüzden deniz suyunda derişik (konsantre) halde bulunur. Buharlaşma sonucu kurumuş iç deniz ve tuzlu göllerin yataklarında tuzlar halinde bulunur. Bromürler klorürlere göre daha azdır. Bromürler yerküresinin takribi % 0.001’ini meydana getirirler. Avrupa’da başlıca brom kaynağı, Almanya’daki Stassfurst tuz yataklarındaki sodyum, magnezyum ve potasyumbromür tuzlarıdır.

Elde edilişi: Deniz suyu milyonda 65 oranında bromür ihtiva eder. Bu yüzden deniz suyu başlıca brom kaynağıdır. Teknik olarak bromun elde edilişi, asitlendirilmiş deniz suyundan serbest klor gazının geçirilmesiyledir:

2Br-+Cl2 ® Br2+2Cl-

Ayrıca bromkarnalitten (KCl. MgCl2MgBr2 6H20) elde edilir:

MgBr2+Cl2 ® MgCl2+Br2

Bu şekilde brom elde etmek için damıtma işlemi gerekir.

Kullanılışı: Bromun başlıca kullanılma sahası 1,2 dibromoetanın elde edilmesindedir. C2H4Br2’nin meşhur adı etilen dibromürdür. Etilen dibromür, motor vuruntusunu önleyici olarak bilinen kurşun tetra etilen (C2H5)4 Pb ihtiva eden benzine katılır. Organik bromürlerden çok bilinenlerden biri de hidrojenbromür (HBr)’dür. Hidrojenbromür suda çok iyi çözünür ve hidrobromik asid (bromür asidi) halini alır. Brom ayrıca hipobromit ve bromat asidi şeklinde de bulunur. Bu asidler, nötrelleşme sonucu tuz haline dönüşür.Ticari maksatlı olan anorganik bileşiklerden biri, ışığa hassas olan gümüş bromürdür. Gümüş bromür, fotoğraf film ve kartlarının emülsiyonunun esas maddelerinden biridir. Sodyum, potasyum ve amonyum bromürler tıpta sinir ilacı olarak kullanılır. Uzun süre alınırsa bir nevi zehirlenmeye sebeb olduğu için dikkatli kullanılmalıdır. Brom bileşiklerinin diğer önemli kullanılışı, yanmayı geciktirme ve yangını söndürmededir. Etilen dibromür ve metil bromür, ziraatta fare ve böceklerle mücadelede kullanılır.

Atom numarası: 35 Simge: Br Kütle numarası: 79.909 Kaynama Noktası (C): 58 Erime Noktası (C): -7.2 Yoğunluk: 3.12 Buharlaşma Isısı: 3.58 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 1.26 Elektriksel iletkenlik: 1e-18 Isıl iletkenlik: -- Özgül Isı Kapasitesi: 0.07

Brom

Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909, yoğunluğu 2,97 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli, sıvı bir element (simgesi Br).

Brom

Almanca Brom kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Gerald Brom] n. bromine, chemical element

Brom

Türkçe Brom kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Gerald Brom] n. bromine, chemical element n. murmur, grumble, mutter, hum v. murmur, grumble, mutter, drone, buzz, hum

Brom

Flemenkçe Brom kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. murmur, grumble, mutter, hum v. murmur, grumble, mutter, drone, buzz, hum n. bromine

Brom

atom sayısı 35, atom ağırlığı 79,9 olan, deniz sularında az, kimi göllerde çok miktarda bulunan, yoğunluğu 2,97 olan kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli, sıvı bir element, simgesi br.

Brom

Almanca Brom kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. brome (m)

Brom

Almanca Brom kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. bromo (m)

Brom

Almanca Brom kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. bromo (m)

Brom

Almanca Brom kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. brom (n)

Brom

Türkçe Brom kelimesinin Fransızca karşılığı.
brome [le]

Brom

Türkçe Brom kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Brom

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Brom Resimleri

Püsküllü brom
6 yıl önce

Püsküllü brom (Bromus tectorum), buğdaygiller (Poaceae) familyasından anavatanı Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika bir yıllık otsu bitki türü. Arsızdır...

Halojenleme
6 yıl önce

basamakta Brom molekülüne alkenin π elektronlarının yaklaşması sonucunda brom-brom bağının da bulunan elektronlar alkenden uzakta bulunan diğer brom atomuna...

Halojen
3 yıl önce

halinde 2 atomlu moleküllerden oluşurlar. Oda koşullarında flor ve klor gaz, brom sıvı, iyotsa katı haldedir. Erime ve kaynama noktaları grupta aşağıdan yukarıya...

Halojen, 2. periyot elementleri, 3. periyot elementleri, 4. periyot elementleri, 5. periyot elementleri, 6. periyot elementleri, 7. periyot elementleri, Aktinit, Alkali metal, Alkalin, Ametal
Eragon (film)
3 yıl önce

eski bir süvari olan Brom'u bulmaları için Ra'zac denilen yaratıklar gönderir. Brom Eragon'u alıp kasabadan kaçarlar. İlk başta Brom'un sadece bir hikâyeci...

Eragon (film), 15 Aralık, 2006, 20th Century Fox, ABD, Allmovie, IMDb, Jeremy Irons, Rachel Weisz, Sinema, Taslak
Klor
3 yıl önce

kadar soğutulduğu ya da sıkıştırıldığı zaman kolayca sıvılaşan klor, flor, brom, iyot ve astatinle halojenler grubunu oluşturur; halojenlerin son yörüngelerinde...

Klor, 1810, Aktinyum, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Antimon, Argon, Arsenik, Astatin, Atom numarası
Az
3 yıl önce

17,023 kişilik AFAS Stadion'da oynar. Teknik direktörlüğünü John van den Brom yapmaktadır. İlk Hollanda ligi şampiyonluğunu 1981 yılında elde etmiştir...

Ametal
3 yıl önce

Genellikle karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, selenyum, flor, klor, brom, iyot ve soy gaz elementlerine ametal denir. Oda sıcaklığında katı, sıvı...

Ametal, Lantanit, Alkalin, Alkali metal, Element serisi, Aktinit, Geçiş metalleri, Soygaz, Halojen, Metaloid, Metal
Bryan Robson
6 yıl önce

(11 Ocak 1957), İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör. 70'lerde West Brom takımı için orta sahada oynamıştır. Sonra Manchester United'a giderek orada...