Sezyum

Kısaca: Sezyum alkali metaller grubundan bir element. Cs sembolüyle gösterilir. İlk defâ 1860 yılında Drukheim Mâden Sularında Bunsen ve Kirchhoff tarafından spektroskopik yolla bulunmuştur. ...devamı ☟

Sezyum
Sezyum

Sezyum alkali metaller grubundan bir element. Cs sembolüyle gösterilir. İlk defa 1860 yılında Drukheim Maden Sularında Bunsen ve Kirchhoff tarafından spektroskopik yolla bulunmuştur.

Bulunuşu: Sezyum en bol olarak polusit mineralinde bulunur. Bu mineraldeki nispeti % 28’e kadar varır. Bulunduğu belli başlı ülkeler Kanada, İsviçre ve Rusya’dır. Bazı Afrika ülkelerinde de bulunur. Dünyanın en zengin sezyum kaynağı Manitoba’daki Berniç Gölü olup, burada bulunan 300.000 ton kadar polusitin yaklaşık % 20’si sezyumdur. Sezyumun daha düşük nispetlerde bulunduğu iki önemli mineral de karnalit ve lepidolittir.

Özellikleri: Gümüş beyazlığında yumuşak bir metaldir. Erime noktası 28,5°C, kaynama noktası 670°C, yoğunluğu 1,90 g/cm3, atom numarası 55, atom ağırlığı 132,91’dir. Elektron dağılımı [1] 6S1 olup, bileşiklerinde 1+ değerliğini alır. Atom ağırlıkları 123Cs’ten 144Cs’e kadar olan 22 izotopu bilinmektedir.

Sezyum çok düşük iyonlaşma potansiyeliyle en elektropozitif elementtir. Soğuk su ile patlama şeklinde reaksiyon verir. Su ile reaksiyonundan meydana gelen sezyumhidroksit (CsOH) cama bile etki edebilen en kuvvetli bazdır.

Sezyum, oksijene karşı çok hassas olup, oda sıcaklığında dahi havada yanarak turuncu renkli sezyum oksid (Cs2O) meydana getirir.

Elde edilişi: Kimyasal yoldan sezyum elde edilmesinde en kıymetli metod, sezyum şapının kalsinasyonu ile meydana gelen CsAlO2’nin magnezyum ile indirgenmesidir. Endüstride polusit mineralinden bir sürü işlemle sezyum, sezyumklorür bileşiği haline getirilir. Sonra bu bileşik kalsiyum ve lityum gibi indirgen bir metalle vakum fırınında ısıtılır. Ayrılan sezyum sonraki bir vakum destilasyonu ile % 99,9’luk bir saflığa getirilir.

Bundan başka eritilmiş siyanürlerin elektroliziyle de metalik sezyum elde edilir.

Kullanılışı: Yüksek elektropozitif özelliği sebebiyle vakum tüplerinde, oksijen, su ve başka bazı maddelerin giderilmesinde kullanılır. Keza bazı fotoelektrik radyo tüplerinde fotosel olarak, bazı organik bileşiklerin hidrojenlenmelerinde katalizör olarak kullanılır.

Sezyum terom-iyonik akım jeneratörlerinde ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmede kullanıldığı gibi atom saatleri yapımında da kullanılır. Bu saatler 300 yılda 5 saniye kadar hata yaparlar.

Sezyumun önemli bir kullanma sahası da uzay roketlerinin motorları için bir yakıt olarak kullanılmasıdır. Bu maksatla sezyum buharları iyonlaştırılır. Meydana gelen iyonlar bir elektriki alanda hızlandırıldıklarında itme gücü kazanırlar. Bu tarzla diğer yakıtlardan 140 misli fazla güç elde edilir.

Atom numarası: 55 Simge: Cs Kütle numarası: 132.905 Kaynama Noktası (C): 690 Erime Noktası (C): 28.7 Yoğunluk: 1.9 Buharlaşma Isısı: 16.3 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: .5 Elektriksel iletkenlik: 0.053 Isıl iletkenlik: -- Özgül Isı Kapasitesi: 0.052

Potasyuma benzeyen alkali maden.

Sezyum

Atom numarası 55, atom ağırlığı 133, yoğunluğu 1,90 olan, 28 °C'de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element (simgesi Cs).

Sezyum

Türkçe Sezyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
cesium

Sezyum

atom sayısı 55, atom ağırlığı 132,9 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28 c'de ergiyen ve doğada ender rastlanan bir element, simgesi cs.

Sezyum

Türkçe Sezyum kelimesinin Fransızca karşılığı.
césium [le]

Sezyum

Türkçe Sezyum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Zäsium

misafir - 8 yıl önce
Temel enerji seviyesindeyken saniyede 9 milyar 192 milyon 631 bin 770 kere titreştiği farkedilerek atom saatlerinin doğuşunu sağlayan elementtir

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sezyum Resimleri

Kaan Sezyum
6 yıl önce

bilinen adıyla Kaan Sezyum, müzisyen, radyo sunucusu, yazar, reklamcı ve sezyum.com'un sahibi. İlkokulu Heybeliada İlkokulu'nda okumuş Sezyum, Saint Joseph...

Sezyum klorür
3 yıl önce

Sezyum klorür, CsCl formülüne sahip inorganik bileşiktir. Bu renksiz tuz, çeşitli uygulamalarda önemli bir sezyum iyonu kaynağıdır. Kristal yapısı, her...

Saniye
3 yıl önce

Birimler Sistemine göre saniye, en düşük enerji seviyesindeki (ground state) Sezyum-133 atomunun (133 Cs atom çekirdeği) iki hyperfine seviye arasındaki geçiş...

Saniye, Dakika, Salise
Atom saati
3 yıl önce

elektrikle titreşmesini esas alıyordu. Atom saatine eklenen sezyum parça sayesinde, kuvars şaştığında sezyum ona müdahale ediyor ve bu saati mükemmelleştiriyordu...

Atom Saati, 1949, 1955, ABD, Fizik, Sezyum, TAI, Taslak, UTC, Louis Essen, MASER
Fransiyum
3 yıl önce

05092 N/m olurdu. Fransiyum birkaç sezyum tuzu ile kopresipitasyon (beraber çökeltme) gerçekleştirebilir. Örneğin sezyum perklorat ile gerçekleşen kopresipitasyonun...

Fransiyum, Alkali metal, Atom numarası, Erime noktası, Kaynama noktası, Kimya, Periyodik cetvel, Taslak, Marguerite Perey, Atom ağırlığı
Robert Bunsen
3 yıl önce

üzerine çalışmış Alman kimyagerdir. Gustav Robert Kirchoff ile beraber sezyum ve rubidyum elementlerini keşfetmiş, ısıtılan elementlerin emisyon spektrumlarını...

Robert Wilhelm Bunsen, 1812, 1899, 18 Ağustos, 31 Mart, Analitik kimya, Heidelberg, Kişi, Krichhoff, Spektral analizi
1860
3 yıl önce

21 Mayıs 1864'te Çerkes Sürgünü başladı. Sezyum elementi keşfedildi Çalışan bir içten yanmalı motor Jean Joseph Etienne Lenoir tarafından yapıldı Fransa'da...

1860, 18. yüzyıl, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1861, 1862, 1863, 1864
Alkali metal
3 yıl önce

oldukça şiddetlidir.Reaksiyonun şiddeti yukarıdan aşağı inildikçe artar. Lityum (Li) Sodyum (Na) Potasyum (K) Rubidyum (Rb) Sezyum (Cs) Fransiyum (Fr)...

Alkali metal, 2. periyot elementleri, 3. periyot elementleri, 4. periyot elementleri, 5. periyot elementleri, 6. periyot elementleri, 7. periyot elementleri, Aktinit, Alkalin, Ametal, Bağıl atom kütlesi