Türkiye'de Konuşulan Diller

Kısaca: Türkiye'de resmî yazım ve eğitim dili Türkçe'dir.Anayasa'nın 42. maddesi uyarınca:Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. ...devamı ☟

Türkiye'de resmi yazım ve eğitim dili Türkçe'dir.Anayasa'nın 42. maddesi uyarınca:

Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır.

Bu yasa gereği Türkiye'de Kürtçe, Zazaca, Arapça, Lazca, Adigece ve Boşnakça gibi dillerde eğitim ve öğretim yapılamamaktadır.Uluslararası insan hakları savunucuları Türkiye nüfusunun %20 ile %25'inin Türkçe dışındaki anadilleri konuştuğunu ve bu dillerin yazılı hale getirilmezse Ubıhça gibi yok olacağını öngörmektedirler. Lozan Antlaşması uyarınca Türkiye'de Türkçe'nin dışında tanınan 3 dil vardır: Ermenice, Yunanca ve İbranice. Türkiye'de konuşulan başlıca diller ise:

Milliyet gazetesinin 50 bin kişi ile yüzyüze görüşüp KONDA'ya 2007 yılında yaptırdığı ankete göre 72 milyon 975 kişi içerisinde anadili olarak konuşulan dllerin sıralaması şöyle:

arnavutça %18,15 (1.486.154)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kafkas dilleri
2 yıl önce

Tatça bu bölgede konuşulan İrani dillerdir. Az da olsa Pontus Rumcası konuşan kişi de bulunmaktadır. Bu diller dışında Slav dillerinden olan Rusça ve Ukraynaca'da...

Dil Ailesi, Kafkas Dilleri, Kafkasya, Kartveli dilleri, Kuzeybatı Kafkas dilleri, Kuzeydoğu Kafkas dilleri, Kuzey Kafkas dilleri
Türk dilleri
2 yıl önce

tarafından konuşulan Türk dillerinin en çok konuşulan lehçesi Türkiye Türkçesi olup tüm Türk dili konuşurlarının %40'ı bu dili konuşmaktadır. Bu dili Azerice...

Türk Dilleri Ailesi, Türk Dilleri Ailesi, 1922, 1924, 1930, 1936, 1940, 2005, 2010, Afganistan, Almanya
Çingene dilleri
2 yıl önce

zone bölümünde sınıflandırılan diller öbeği. Romani ya da Romanca (ISO 639 kodu rom) Romanlar (< Rom) tarafından konuşulan bir macrolanguage olup yedi varyetesi...

Dil
2 yıl önce

üretilen bir yapay dildir.) Konuşulan diller, var olan bir dilin sözlü ifadelerinin bütünüdür. Konuşulan dillerin yazılı dillerden farklı olarak görsel...

Dil, Altay dil ailesi, Avrupa, Diller, Dil aileleri, Doğan Aksan, Esperanto, Ferdinand de Saussure, Fonoloji, Japonya, Kökenbilim
Kürt dilleri
2 yıl önce

Kürtler tarafından konuşulan bir dil koludur. Türkiye'de Kürtçe ile kastedilen büyük oranda bu dil grubunun ülkede en çok konuşulan kolu olan Kurmanççadır...

Kürt dilleri, 1642, Nabi, 1655, 1572, 1712, Yezidilik, Mısır, 1898, 22 Nisan, Kitab el Celve
Türk dili
2 yıl önce

uzanan bir alanda ana dil olarak 180 milyon kişi tarafından konuşulan dil grubu. Türkçe: Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Bosna-Hersek...

Türk Dilleri Ailesi, 1922, 1924, 1930, 1936, 1940, 2005, 2010, Afganistan, Almanya, Altay dilleri
Cermen dilleri
2 yıl önce

İngilizce gibi diller batı koluna, İskandinav dilleri kuzey koluna, Gotça gibi diller ise günümüzde ölü olan doğu koluna aittir. Tüm Cermen dilleri Proto Cermence...

Cermen dilleri, ABD, Almanca, Asya, Avustralya, Batı Avrupa, Crimean Gothic language, Danca, Demir Çağı, Dil, Frizce
Hint-Avrupa dil ailesi
2 yıl önce

Avrupa'nın en büyük dilleri, Güney ve Batı Asya dilleri, Kuzey ve Güney Amerika ve Okyanusya'da en çok konuşulan diller Hint-Avrupa dilleridir. Ethnologue'a...

Dil Aileleri, Hint-Avrupa dil ailesi, Afrikaans, Almanca, Arnavutça, Bengali, Bretonca, Bulgarca, Danca, Dil, Ermenice, Farsça