Somut ve soyut bütün varlıkları dilegetiren sözcük... Felsefede özellikle adcılık akımı, ad kavramını önemsetmiştir. Ad ve adlama çağdaş mantığın ve semantiğin başlıca konusudur. Çağdaş mantığa göre sadece her sözcük değil, her söz ve her deyiş bir addır.

AD (türkçe) anlamı
1. İsim
2. nam
3. şöhret
4. şan
5. itibar
6. haysiyet
AD (inglizce) türkçe anlamı
7. reklâm
8. duyuru
9. ilan
AD (türkçe) anlamı
10. sayma
sayılma.
AD (türkçe) anlamı
11. (Arapça) Erkek ismi - Çok eskiden Yemen taraflarında bulunan ve Hud peygam­ber tarafından imana getirilemediği için Allah tarafından yok edildiğine inanılan bir kavmin adı. Kur'an-ı Ke-rim'de bu kavim aynı isimle anılmış ve başlarından geçen hadiseler geniş­çe ele
1. pref. toward
2. at
3. n. advertisement
4. prep. until
5. up to
till,
AD (türkçe) ingilizcesi
6. pref. toward
7. at
8. n. advertisement
9. prep. until
10. up to
11. till
AD (türkçe) fransızcası
1. nom [le]
2. substantif [le]
3. titre [le]
AD (türkçe) almancası
1. n. Benennung
2. Bezeichnung
3. Hauptwort
4. Name
5. Personenname
6. Substantiv
ad (ingilizce) italyancası
1. pref. prefisso (verso
2. nella direzione di)
3. s. (fam) annuncio pubblicitario
4. inserzione
ad (ingilizce) ispanyolcası
1. pref. prefijo que indica dirección
2. s. anuncio
3. anuncio comercial
4. anuncio publicitario
5. aviso
6. aviso publicitario
ad (ingilizce) portekizcesi
1. pref. prefixo indicativo de direção
2. s. anúncio
ad (ingilizce) flemenkcesi
1. pref. beginsel dat wijst op richting
2. zn. advertentie

Ad hakkında detaylı bilgi

Somut ve soyut bütün varlıkları dilegetiren sözcük...

Felsefede özellikle adcılık akımı, ad kavramını önemsetmiştir. Ad ve adlama çağdaş mantığın ve semantiğin başlıca konusudur. Çağdaş mantığa göre sadece her sözcük değil, her söz ve her deyiş bir addır. Adın nesnesine uygunluğu ve başka adlardan ayırdedici anlamı önemlidir. Yeni olgucular ve çağdaş semantik okul bu kavramla ilgili birçok öneriler ileri sürmüşlerdir. Örneğin semantik okula göre sömürü bir addan ibarettir, bu ad dilden atılırsa sömürü olayı da ortadan kalkar. bkz. Semantik Okul, Adcılık.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ad Fontes

Ad fontes, "kaynaklara" (veya "kaynaklara doğru") anlamına gelen Latince deyiş. Rönesans hümanizminde klasik Yunan ve Latin kaynakların yeniden incelenmesiyle ilgilidir. Benzer şekilde, Protestan Reformasyonu insanları İncil'e, Hristiyan inancının temel ve birincil kaynağına, geri ...

Ad Nauseam

Ad nauseam, bir durumun ''"kusturacak kadar"'' uzun süredir devam ettiğini belirten bir Latince deyiştir. ''(türkçe yaklaşık karşılığı "mide bulantısına"dır.)''

Adware

Adware İngilizce açılımı ile advertising-supported software yani reklam destekli yazılım, yüklenildiği bilgisayara yüklenme işleminden sonra program kullanımdayken otomatik olarak çalışan, gösteren ve indirme yapan bir yazılım paketidir.

Argumentum Ad Nauseam

Argumentum ad nauseam (ya da sıklıkla sadece Ad nauseam) bir safsatadır. (logical fallacy.) Bu terim Latincedir.

Argumentum Ad Populum

Argumentum ad populum, kalıplaşmış Latince terimdir.

Reductio Ad Absurdum

Reductio ad absurdum, olmayana ergi ya da Osmanlıca ``abese irca``, Latince ``saçma olana indirgeme`` anlamına gelir ve bir iddiayı doğru kabul ederek saçma bir sonuca varıp iddianın yanlış olduğu sonucuna ulaşıldığı bir mantık yöntemidir. Bu yöntemde, yanlış olamayacak bir ...

Ad Koyma

Yeni doğan çocuğa veya sonradan Müslüman olan kimseye isim koymak. Varlıkları belirtmek, şahısları diğerlerinden ayırmak için kullanılan kelimelere ad (isim) denmiştir.Allahü teala, yeryüzünde yarattığı ilk insan ve ilk peygamber olan Adem aleyhisselama her şeyin ismini ve ...

Ad Kavmi

AD KAVMİ; Hud aleyhisselamın peygamber olarak gönderildiği ve isyanları yüzünden rüzgarla helak edilen kavim. Bu kavim, Nuh aleyhisselamın oğullarından Sam'ın torunlarından Ad'ın neslidir. Yaşadıkları yer Ahkaf diyarı olup, Yemen'de Aden ile Umman arasındadır.

ADX

ADX ADX, piyasanın trend döneminde olmadığı bölümleri ayıklayan ve trendin gücünü belirten bir göstergedir. Trend izleyen göstergeler, piyasalar trend durumunda değilken bazı problemlerle karşı karşıya kalırlar. ADX bize piyasanın trend durumu belirttiği için, trend ...

Ad Lib (Yazıtipi)

Ad Lib, 1961 yılında Freeman Craw tarafından yaratılmış olan bir yazı tipidir.

Ad Vitam

Immortel (Ad Vitam), 2004 yılı İngilizce olarak yapılmış bir Fransız bilim kurgu filmidir.

Adwaitya

Adwaitya (Sanskritçe, mukayese edilemez) (d. yaklaşık 1750 - ö.

Adûdî Medresesi Ve Şifahanesi

Adûdî Medresesi ve Şifahanesi Türk komutanlardan Emir Beckem, Bağdad, Ahviziye'de bugünkü Mustansırıye Üniversitesi'nin bulunduğu alanda yaptırdığı medrese-şifahane.