ad

Somut ve soyut bütün varlıkları dilegetiren sözcük... Felsefede özellikle adcılık akımı, ad kavramını önemsetmiştir. Ad ve adlama çağdaş mantığın ve semantiğin başlıca konusudur. Çağdaş mantığa göre sadece her sözcük değil, her söz ve her deyiş bir addır.

Ad

Somut ve soyut bütün varlıkları dilegetiren sözcük...

Felsefede özellikle adcılık akımı, ad kavramını önemsetmiştir. Ad ve adlama çağdaş mantığın ve semantiğin başlıca konusudur. Çağdaş mantığa göre sadece her sözcük değil, her söz ve her deyiş bir addır. Adın nesnesine uygunluğu ve başka adlardan ayırdedici anlamı önemlidir. Yeni olgucular ve çağdaş semantik okul bu kavramla ilgili birçok öneriler ileri sürmüşlerdir. Örneğin semantik okula göre sömürü bir addan ibarettir, bu ad dilden atılırsa sömürü olayı da ortadan kalkar. bkz. Semantik Okul, Adcılık.

ad

reklâm, duyuru, ilan

ad

sayma, sayılma.

ad

(Arapça) Erkek ismi - Çok eskiden Yemen taraflarında bulunan ve Hud peygam­ber tarafından imana getirilemediği için Allah tarafından yok edildiğine inanılan bir kavmin adı. Kur'an-ı Ke-rim'de bu kavim aynı isimle anılmış ve başlarından geçen hadiseler geniş­çe ele

ad

Osmanlıca ad kelimesinin Türkçe karşılığı.
İsim, nam, şöhret, şan, itibar, haysiyet.

ad

İtalyanca ad kelimesinin İngilizce karşılığı.
prep. to, toward, until, up to

ad

Türkçe ad kelimesinin İngilizce karşılığı.
pref. toward, at
n. advertisement
prep. until, up to; till

ad

pref. toward, at
n. advertisement
prep. until, up to; till

ad

İngilizce ad kelimesinin İspanyolca karşılığı.
pref. prefijo que indica dirección
s. anuncio, anuncio comercial, anuncio publicitario, aviso, aviso publicitario

ad

İngilizce ad kelimesinin İspanyolca karşılığı.
pref. prefijo que indica dirección
s. anuncio, anuncio comercial, anuncio publicitario, aviso, aviso publicitario

ad

İngilizce ad kelimesinin Fransızca karşılığı.
pref. préfixe de direction
n. petite annonce

ad

İngilizce ad kelimesinin Almanca karşılığı.
[A.D. (anno domini) ] n. nach Christi Geburt
pref. richtungsweisende Vorsilbe
n. Anzeige, Inserat

ad

İngilizce ad kelimesinin İtalyanca karşılığı.
pref. prefisso (verso, nella direzione di)
s. (fam) annuncio pubblicitario, inserzione

ad

İngilizce ad kelimesinin Portekizce karşılığı.
pref. prefixo indicativo de direção
s. anúncio

ad

İngilizce ad kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
pref. beginsel dat wijst op richting
zn. advertentie

ad

Türkçe ad kelimesinin Fransızca karşılığı.
nom [le], substantif [le], titre [le]

ad

Türkçe ad kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Benennung, Bezeichnung, Hauptwort, Name, Personenname, Substantiv

İlgili konuları ara

Yanıtlar