Çapanzade Agah Efendi (1832-1885) Yeni Osmanlılar`nı en önde gelen şahsiyetlerinden Agah Efendi, Yozgatlı Çapanzade Hulisi Efendi`nin oğludur. Tıp öğrenimi sırasında katipliğe başlar ve bu sırada Fransızca, İngilizce ve İtalyanca öğrenir. Dil öğreniminde çok başarılı olmuş, Paris elçilik sekreterliğine, daha sonra 1854`te Posta Nazırlığı`na getirildi. 1861`de ilk defa posta pulu uygulamasını getirdi. 21 Ekim 1860`ta Tercüman-ı Ahval`i yayımladı. 1866`da Paris`e giderek muhaliflere katıldı. 1871`

Agah Efendi

Çapanzade Agah Efendi (1832-1885) Yeni Osmanlılar`nı en önde gelen şahsiyetlerinden Agah Efendi, Yozgatlı Çapanzade Hulisi Efendi`nin oğludur. Tıp öğrenimi sırasında katipliğe başlar ve bu sırada Fransızca, İngilizce ve İtalyanca öğrenir. Dil öğreniminde çok başarılı olmuş, Paris elçilik sekreterliğine, daha sonra 1854`te Posta Nazırlığı`na getirildi. 1861`de ilk defa posta pulu uygulamasını getirdi. 21 Ekim 1860`ta Tercüman-ı Ahval`i yayımladı. 1866`da Paris`e giderek muhaliflere katıldı. 1871`de amanı düşmanı kabul ettiği Ali ve Fuat paşalar ölünce İstanbul`a döndü, kısa süre İzmir`de devlet görevinde bulunduktan sonra İstanbul`da Devlet şurası üyeğine atandı. Daha sonra fikirlerinden dolayı Ankara`ya sürüldü. 1882`de Rodos`a tayin ve 1883`te de Atina elçisi oldu Agah Efendi yozgat"ta dogdu ve ilk Türk Gazetecisi ünvanını aldı.(1832-1885). Gazeteci, yazar. 1860`da Tercümanı Ahval gazetesini yayımladı. Babıali Tercüme Odası`nda ve orduda mütercimlik, Mostar`da mutasarrıf yardımcılığı yaptı. Postahanei Amire nazırı oldu, 1862`de ilk Türk posta pullarını çıkardı. Vapurlar nazırlığı, Ereğli Kömür Madenleri nazırlığı, Divanı Muhasebat üyeliği yaptı. Namık Kemal`in Yeni Osmanlılar Cemiyetine katıldı. Paris`e kaçtı. ``Muhbir`` ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. 1871`de yurda dönüp mutasarrıflık, Şurayı Devlet üyeliği yaptı. 1877`de Bursa`ya ve Ankara`ya sürgün edildi. Rodos ve Midilli mutasarrıflıklarından sonra 1885`de Atina elçisi iken öldü. (1)

Kaynaklar1. ``Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi``, Dergah Y., 1997, c. 1, s. 41.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar