Çapanzade Agah Efendi (1832-1885) Yeni Osmanlılar`nı en önde gelen şahsiyetlerinden Agah Efendi, Yozgatlı Çapanzade Hulisi Efendi`nin oğludur. Tıp öğrenimi sırasında katipliğe başlar ve bu sırada Fransızca, İngilizce ve İtalyanca öğrenir. Dil öğreniminde çok başarılı olmuş, Paris elçilik sekreterliğine, daha sonra 1854`te Posta Nazırlığı`na getirildi. 1861`de ilk defa posta pulu uygulamasını getirdi. 21 Ekim 1860`ta Tercüman-ı Ahval`i yayımladı. 1866`da Paris`e giderek muhaliflere katıldı. 1871`...

Agah Efendi kaç yaşında?

Agah Efendi öldüğünde, 53 yaşındaydı.
Agah Efendi, günü, bir Perşembe günü doğdu. Yaşasaydı 54. yaşına basacağı bir sonraki doğum gününe, bugünden itibaren 315 gün vardı.
Agah Efendi'nin burcu Oğlak burcuydu.
Hayır, Agah Efendi 01/01/1970 tarihinde öldü.

Agah Efendi hakkında detaylı bilgi

Çapanzade Agah Efendi (1832-1885) Yeni Osmanlılar`nı en önde gelen şahsiyetlerinden Agah Efendi, Yozgatlı Çapanzade Hulisi Efendi`nin oğludur. Tıp öğrenimi sırasında katipliğe başlar ve bu sırada Fransızca, İngilizce ve İtalyanca öğrenir. Dil öğreniminde çok başarılı olmuş, Paris elçilik sekreterliğine, daha sonra 1854`te Posta Nazırlığı`na getirildi. 1861`de ilk defa posta pulu uygulamasını getirdi. 21 Ekim 1860`ta Tercüman-ı Ahval`i yayımladı. 1866`da Paris`e giderek muhaliflere katıldı. 1871`de amanı düşmanı kabul ettiği Ali ve Fuat paşalar ölünce İstanbul`a döndü, kısa süre İzmir`de devlet görevinde bulunduktan sonra İstanbul`da Devlet şurası üyeğine atandı. Daha sonra fikirlerinden dolayı Ankara`ya sürüldü. 1882`de Rodos`a tayin ve 1883`te de Atina elçisi oldu Agah Efendi yozgat"ta dogdu ve ilk Türk Gazetecisi ünvanını aldı. (1832-1885). Gazeteci, yazar. 1860`da Tercümanı Ahval gazetesini yayımladı. Babıali Tercüme Odası`nda ve orduda mütercimlik, Mostar`da mutasarrıf yardımcılığı yaptı. Postahanei Amire nazırı oldu, 1862`de ilk Türk posta pullarını çıkardı. Vapurlar nazırlığı, Ereğli Kömür Madenleri nazırlığı, Divanı Muhasebat üyeliği yaptı. Namık Kemal`in Yeni Osmanlılar Cemiyetine katıldı. Paris`e kaçtı. ``Muhbir`` ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. 1871`de yurda dönüp mutasarrıflık, Şurayı Devlet üyeliği yaptı. 1877`de Bursa`ya ve Ankara`ya sürgün edildi. Rodos ve Midilli mutasarrıflıklarından sonra 1885`de Atina elçisi iken öldü. (1)

Kaynaklar1. ``Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi``, Dergah Y., 1997, c. 1, s. 41.

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Agah Efendi maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Yusuf Agah Efendi

Yusuf Agah Efendi (d. 1744, Trapoliçe, Mora - ö. 4 Ocak 1824, İstanbul. Osmanli devleti bürokratı. Osmanli Devleti'nin ilk Londra ikamet elçisi. Yalçınkaya, M. Alaadin "Yusuf Agah Efendi", (1999), ''Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi'', İstanbul:Yapı Kredi Kültür ...

Yusuf Agâh Efendi

Yusuf Agâh Efendi'nin Havadisname-i İngiltere Sefaretnâmesi (1793-1796)

Basın

BASIN Alm. Presse, Fr. Presse, İng. Press. Günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi belirli veya belirsiz aralıklarla yayınlanan her türlü ceride (gazete), mecmua (dergi), salname (yıllık), broşür ve benzeri yayınların hepsi, matbuat. Bu tür yayınların muhtevasını, haber ve fikir ...

Makale

Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, belli kanıtlar, belgeler, inandırıcı veriler kullanarak kanıtlamaya çalıştığı ve böylece okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçladığı yazı türüdür. Makalede temel unsur düşüncedir.

Meşrutiyet

Meşrutiyet veya Anayasal Monarşi, hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halkoyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimine denir.Meşrutiyet,bir hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimidir.

Elçi

Alm. Botschafter (m), Fr. Ambassadeur (m), İng. Ambassador. Bir devleti, devamlı veya geçici olarak, gönderilen yerde temsil etmekle görevli şahıs. Devlet başkanının temsilcisi olup, gönderildiği memlekette devletinin ve vatandaşlarının hak ve menfaatlerini korur. Buradaki siyasi, ...

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu ...

Jön Türkler

Jön Türkler (Genç Türkler) (Fransızca: Jeunes Turcs) Osmanlı Devleti'nde İkinci Meşrutiyetin gelmesinde etkili olan devrimci gruptur. Dönemin şartlarında bu grubun üyeleri özgürlük ve demokrasi yanlısı olan kişiler olarak kabul edilirdi.

Osmanlı Devletinde Basın

Günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi belirli veya belirsiz aralıklarla yayınlanan her türlü cerîde (gazete), mecmua (dergi), salnâme (yıllık), broşür ve benzeri yayınların hepsi, matbûât. Bu tür yayınların muhtevasını, haber ve fikir yazıları meydana getirir, baskı ...

Çırağan Vakası

Çırağan Vakası Sultan İkinci Abdülhamid Hanı tahttan indirip, Sultan Beşinci Murad’ı tekrar tahta geçirmek için yapılan baskın. Sultan Abdülaziz Han zamanında yeni Osmanlılar cemiyetine giren Ali Suavi, uzun bir müddet yurt dışında kaldı. Sonra memlekete dönüp, ...

T.C. Dışişleri Bakanlığı

Türkiye'nin diğer ülkeler ve uluslararası örgütlerle olan ilişkilerinin yürütülmesinden sorumlu olan bakanlık.