Akad, Mezopotamya'nın güneymerkez kesiminde, Dicle ve Fırat nehirlerinin birbirlerine en çok yaklaştıkları yerde bulunan tarihsel bölge. Antik Babil medeniyetlerinin ana yurdu olan Akad'ın kuzeyinde Asur bölgesi, güneyinde ise Sümer bölgesi yer alıyordu.

Akad

Akad ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Akadlar

Akad

(Türkçe) Erkek ismi - Doğruluğuyla, dürüstlüğüyle tanınmış kimse.

İlgili konuları ara

Yanıtlar