Akadca

Kısaca: Akatça (lišānum akkadītum) Sami dillerine ait eski Mezopotamya'da, özellikle Asur ve Babil imparatorluklarında kullanılan dil. Mezopotamya'da MÖ 3000 - 1000 yılları arasında konuşulan ölü bir Sami dilidir MÖ 2350'li yıllarda Akad'ların Sümer kentlerini ele geçirmelerinden sonra bölgede Sümer dilinin yerini aldı. ...devamı ☟

Akadca
Akadca

Akadca ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Akatça

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Lütfi Ömer Akad
6 yıl önce

Lütfi Ömer Akad (2 Eylül 1916, İstanbul - 19 Kasım 2011, İstanbul), Türk film yönetmeni, senarist, akademisyen, Onursal Profesör. Türk sinemasının "Koca...

Akad
2 yıl önce

yurdu olan Akad'ın kuzeyinde Asur bölgesi, güneyinde ise Sümer bölgesi yer alıyordu. Akad isminin yerini zamanla Babil kelimesi almıştır. Akad ismi, Sami...

Akadlar, Akkad, Akkad dili, Akkad İmparatorluğu, Asur, Asur Kralları, Asuroloji, Babil, Babil Kralları, Babil İmparatorluğu, Dicle
Üçüncü Ur Hanedanı
2 yıl önce

Akad kültürünü özümsemişti. Görünüşe göre kraliyet ailesinin tüm üyelerinin isimleri Akadcadır. Ayrıca bu dönemde kurulan yeni kasabalara da Akadca isimler...

Üçüncü Ur Hanedanı, Gılgamış, Gılgamış Destanı, Louvre Müzesi, Lugalbanda, Mina, Ninsun, Stela, Ur, Uruk, Ziggurat
Nisan
2 yıl önce

sözcüğünün, Farsça (Nisan), Süryanice (Nisanna), Sümerce (Nisag = ilk meyveler), Akadca (Nisānu) ve İbranice (nîsān) sözcüklerinden alındığı söylenebilir. Nisan...

Nisan, 10 Nisan, 11 Nisan, 12 Nisan, 13 Nisan, 14 Nisan, 15 Nisan, 16 Nisan, 17 Nisan, 18 Nisan, 19 Nisan
Amoriler
2 yıl önce

Amoriler (Sümerce: ?? MAR.TU ; Akadca: Amurrūm veya Tidnum; Mısırca: Amar; İbranice: אמורי ʼĔmōrī; Antik Yunanca: Ἀμορραῖοι) Sami dilleri konuşmuş Suriye...

Eylül
2 yıl önce

bulunan ˀelūl (אלול) kelimesinden alıntıdır. Bu isim ise köken açısından Akadca hasat festivali ve bu festivalin yapıldığı ayı tanımlayan elūlu/elūnu kelimesinden...

Eylül, 10 Eylül, 11 Eylül, 12 Eylül, 12 Eylül Darbesi, 13 Eylül, 14 Eylül, 15 Eylül, 16 Eylül, 17 Eylül, 18 Eylül
Afro-Asyatik diller
2 yıl önce

Aramice Maltaca Habeşçe (Amhara) Tigrece Tigrinyaca Ayrıca ölü diller olan Akadca, Amorice, Asurca. Mısır dilleri Eski Mısır dili Kıptî dili. Berber dilleri...

Sami dilleri
2 yıl önce

Arapça ve İbranice en fazla konuşulan Sami dillerdir. Ayrıca Fenikece ve Akadca da Sami dil ailesinin mensubudur. Ama bu iki dil günümüzde konuşulmamaktadır...