Alaska Yerli Dil Merkezi

Kısaca: Alaska Yerli Dil Merkezi (kısaltması ANLC; İngilizce: ''Alaska Native Language Center''), Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde devlet mevzuatına göre Fairbanks Alaska Üniversitesi (UAF, ''University of Alaska Fairbanks'') bünyesinde 1972 yılında kurulan araştırma merkezi. ...devamı ☟

Alaska Yerli Dil Merkezi (kısaltması ANLC; İngilizce: Alaska Native Language Center), Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde devlet mevzuatına göre Fairbanks Alaska Üniversitesi (UAF, University of Alaska Fairbanks) bünyesinde 1972 yılında kurulan araştırma merkezi. Merkez, Alaska'nın yerli dilleri olan Eskimo ve Kızılderili (daha yoğun olarak Atabask) dillerinden 20 kadar dil üzerine araştırma ve araştırma malzemeleri yayımlamaktadır. Bu yayınlar arasında, dilbilgisi, sözlük, hikaye kitapları, folklor koleksiyonu ve özgün dil araştırmaları yer almaktadır. Alanında tek olduğu için bu yirmi dilin araştırma ve eğitimi üzerine uluslararası ilgi çeken merkezdir. Personeli eyalet çapında iki dilli öğretmen ve araştırmacılardan oluşur. Personelin sertifikalı eğitimi, Fairbanks Alaska Üniversitesinde, Alaska'nın yerli dilleri içinde konuşanı en fazla olan iki Eskimo dilinde, Yupikçe ve İnyupikçe üzerinedir. Sözlü verileri toplayıp yazıya geçirmek ve kayıt altına almak, daha önce kayda geçirilmiş malzemeleri arşivine alarak araştırmacılara sunmak, koruma ve kollamaya yönelik soyu tehlike altında bulunan 20 dilde eğitim yapmak ve bu eğitime destek olan malzemeleri yayımlamak, merkezin ana görevleri arasındadır. Merkez, soyu tehlikedeki bu dillere karşı kamu bilincini artırmak için yoğun çalışma içerisindedir. Arşiv Fairbanks Alaska Üniversitesi kampüsünde bulunan arşivi eşsizdir. Rus Alaskası döneminden kalma elyazmaları da dahil olmak üzere bugün merkezde 15.000 adet belge bulunmaktadır. 1940 'larda kaydedilmiş ses kayıtları da bu sayının içerisindedir. Belgelerin bir kısmı yayımlanmış malzemeden, diğer bir kısmı da henüz yayımlanmamış malzemeden oluşur.

Arşiv

, kamuya açık olup alanla ilgili araştırmacıların uğrak yeridir.

Arşiv

malzemesi kabaca üç bölümde sınıflandırılır : # Birincil malzemeler (primary materials) : Yayımlanmamış elyazmaları ve saha notlarından oluşur. # Gri literatür (grey literature) : Lokal yayımlanmış malzemeden oluşur. Bunlar, kişisel yayınlar, okuma malzemeleri vs. yayınlardır. # İkincil malzemeler (secondary materials) : ANLC dışındaki koleksiyonlardan elde edilmiş belgelerin kopyalarından oluşur. Araştırılan diller ANLC tarafından araştırılıp desteklenen diller (Dipnot rakamları arşivlerine açılan linkleri gösterir) ve etnik nufusa göre konuşanlarının sayısı: Ayrıca bakınız * Michael E. Krauss * Yukon Yerli Dil Merkezi * Alaska yerli sanatı * Iḷisaġvik College * İnyupik Tarih, Dil ve Kültür Komisyonu * Poldine Carlo * Marie Meade

Dipnotlar

Dış bağlantılar

* http://www.uaf.edu/apache/anlc/

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yukon Yerli Dil Merkezi
5 yıl önce

vererek öğretmenler kazandırmaktadır. Öğretmenlerin eğitiminde Alaska Yerli Dil Merkezi ile koordineli proğramları vardır. Mezunları, yalnız Yukon bölgesinde...

Alaska Yerli sanatı
5 yıl önce

çıkarlar. Alaska yerli sanatı örnekleri dünyanın değişik müzelerinde sergilenmektedir ve Alaska'daki örnekleri Alaska Yerli Dil Merkezinde de bulunmaktadır...

Alaska
2 yıl önce

izole dil olarak yer almaktadır. Alaska'daki yerli dilleri, Alaska Yerli Dil Merkezi tarafından araştırılmakta ve korunup kollanmaktadır. Alaska'nın aşağı...

Alaska, 1959, 2000, 3 Ocak, ABD, ABD'nin Eyaletleri, ABD'nin eyaletleri, Alabama, Arizona, Arkansas, Batı Virjinya
Yupikçe
5 yıl önce

çıkmaktadır. Alaska Yerli Dil Merkezi ile koordineli biçimde 17 kasabada Yupikçe eğitim ve öğretimi yapılmaktadır. Eskimo - Aleut dilleri Aleut dilleri Eskimo...

Alaska Eskimoları
5 yıl önce

Yupikleri 2. Alaska Yupikleri Yupikler Çupikler (Chevak) Nunivak Çupikleri 3. Supikler II. İnuit halkları 4. İnyupikler Alaska Yerli Dil Merkezine göre Eskimo-Aleut...

Haydaca
5 yıl önce

geliştirmiştir. Bugün bu hipotez Alaska Yerli Dil Merkezi tarafından da desteklenmektedir. Alaska Yerli Dil Merkezi ^ Şablon:Web ^ "Haida, Southern"....

Çimmesyan dilleri
6 yıl önce

Çimmesyanlar tarafından konuşulan Penuti dil ailesinden Kızılderili dilleri grubu. Alaska Yerli Dil Merkezine göre Alaska'daki 1.500 kişilik nüfustan 30 kadarı...

Yukarı Kuskokvimce
5 yıl önce

halkı tarafından konuşulan Atabask dillerinden yok olma tehlikesindeki Kızılderili dilidir. Alaska Yerli Dil Merkezine göre 100 kişilik nüfustan 25 kadarı...