--}}

Alkanlar

Alkanlar (deiğer bir değişle Parafinler) sadece karbon (C) ve Hidrojen (H) elementlerinin bulunduğu ve bu elementlerin birbirleriyle tekli bağ yaptığı organik bileşiklerin genel ismidir. Alkanlar birbirlerini 1 karbon ve 2 hidrojen ile takip eden bir homolog seri oluştururlar.+Alkanlar | Formül
Metan >| CH4
Etan >| C2H6
Propan >| C3H8
Bütan >| C4H10
Pentan >| C5H12
Heksan >| C6H14
Heptan >| C7H16
Oktan >| C8H18
| C9H20
| C10H22
| C11H24
| C12H26
| C13H28
| C14H30
| C20H42
| C21H44
| C22H46
| C30H62
| C40H82


Alkanlar, karbonun bağlayabileceği maksimum hidrojenlere sahip anlamına gelen doymuş hidrokarbonlardır ve CnH2n+2 genel formülüne sahiptirler.

Özellikleri

Karbon sayısı beşten düşük olan alkanlar oda sıcaklığında gaz halindedir. Hekzandan daha büyük alkanların karbon sayısı çoğaldıkça erime ve kaynama noktaları da yükselir. Bunlar oda sıcaklığında sıvı, katı olabilirler. Alkanlar aktif değildirler yani reaksiyona girmek istemezler.

Üretimi

Alkanların en önemli ve ticari üretim kaynağı tabii gaz ve petrol kuyularıdır. Tabii gaz içinde en çok metan bulunur. Fakat etan, propan, bütan ve daha büyük moleküllü alkanlar da bulunabilir. ...

Alkanların adlandırılması

Alkan serisindeki bileşiklerin adlandırılması en uzun zincir içindeki karbon sayısına dayandırılır. En uzun zincir esas zincir olup, buna bağlı kısa zincirler vardır. Bu kısa zincirlere radikal veya alkil denir. Alkilin genel formülü CnH2n+1 şeklinde olup, türediği alkanın isminin sonundaki AN eki kaldırılıp İL eki getirilerek adlandırılır.

CH3 - Metil,
C2H5 - Etil,
C3H7 - Propil, ...


Bu alkiller esas zincire bağlı yan dallardır. Önce alkilin bağlı olduğu karbonun numarası, sonra alkilin sayısı latince söylenir ve esas zincirin adı ilave edilir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Alkanlar
Alkanlar