metan

Doymuş alifatik hidrokarbonların ilk üyesi. CH4 formülüne sahip olup, oldukça kararlı bir bileşiktir. Tabiî gazın en başta gelen elemanıdır. Tabiî gazda metan oranı % 50 ile % 98 arasında değişir. Fakat genelde yüksek oranlarda bulunur. Meselâ tipik bir tabiî gaz bileşimi % 85 metan, % 9’a kadar etan, % 3 propan ve geriye kalanı da daha yüksek hidrokarbonlarla azot karışımı şeklinde verilebilir.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: metan, alkan, bütan, doğal gaz, hidrojen, karbon, karbondioksit, küresel ısınma, mol, oksijen, oktan
metan
Metan
Kimyasal formülü CH4 olan bileşik. Normal sıcaklık ve basınçlarda gaz halinde bulunan metan, kokusuzdur. Doğalgazın bir bileşenidir ve önemli bir yakıttır. Oksijenin varlığında bir mol metanın yanmasıyla bir mol karbondioksit ve iki mol su açığa çıkar:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O


Metan Küresel ısınmaya neden olan sera gazlarından biridir.

Doymuş alifatik hidrokarbonların ilk üyesi. CH4 formülüne sahip olup, oldukça kararlı bir bileşiktir. Tabii gazın en başta gelen elemanıdır. Tabii gazda metan oranı % 50 ile % 98 arasında değişir. Fakat genelde yüksek oranlarda bulunur. Mesela tipik bir tabii gaz bileşimi % 85 metan, % 9’a kadar etan, % 3 propan ve geriye kalanı da daha yüksek hidrokarbonlarla azot karışımı şeklinde verilebilir. Metan, bitkisel maddelerin bozunması sonucu teşekkül ettiği için, bataklık gazı olarak da isimlendirilir. Kömür yataklarında (bazan patlamaya hazır bir kaynak olarak) bulunur. Metan, keza lağım pisliğini yok etme proseslerinde bir ısı ve güç kaynağı olarak elde edilir.

Kömürün koklaştırılması endüstrisinde elde edilen gazın bileşiminde % 30-40 nisbetinde metan bulunur. Hidrokarbonların bir termal bozunma ürünü olduğu için, petrol rafineri gazlarının içinde de büyük bir oranda bulunur.

Saf metan laboratuvarda, kuru sodyum asetatın, sud kostik ve sönmemiş kireç karışımı ile ısıtılmasıyla ve metil magnezyum iyodur yahut alüminyum karbürün su ile bozundurulması suretiyle elde edilebilir.

Karbon veya karbon monoksidin yüksek sıcaklıkta hidrojenle indirgenmesinden de metan elde edilir.

Metan, sülfürik asit, nitrik asit gibi birçok amile karşı etkisiz sayılır. Buna rağmen, metil klörürden, karbon tetraklorüre varan bir seri türev bileşikleri elde edilmektedir. Ancak bu türevlerin saf halde elde edilebilmeleri başka metodlarda daha pratiktir.

Metan, yaygın bir hidrojen kaynağıdır. Katalizör mevcudiyetinde sıcak su buharı ile muamele edildiğinde karbondioksitle birlikte hidrojen elde edilir. Tabii gazdan sıvı hidrokarbonların elde edilmesinde kullanılan “sentez gazı”, metanın ticari oksijenle yakılmasıyla elde edilen karbonmonoksitle hidrojenden müteşekkildir.

Metan ve amonyağın reaksiyonundan, plastik sanayiinde kullanılan hidrojen siyanür üretimi söz konusudur. Asetilen, ya termal veya elektriksel metod kullanılarak metandan elde edilebilir. Fakat ticari bir metod değildir. Metan ve tabii gazdaki diğer hidrokarbonlar özellikle kauçuk sanayiinde kullanılan is üretimi için önemli kaynaklardır.

Metanın kaynama noktası -161,7°C’dir. Sıvı halde çok nadiren bulunur. Ancak, helyumun tabii gazdan alınması maksadıyla sıvılaştırılır. Metanın renk ve kokusu yoktur. Yoğunluğu da havanınkinin % 56’sı kadardır (16/29) metanın hava ile olan % 5,8-13,3’lük konsantrasyonları patlayıcıdır.

Metan Anlamları

metan

Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4).

metan

İspanyolca metan kelimesinin İngilizce karşılığı.
[meter] v. put, place; insert; shove; introduce; enclose; intrude; involve; engage; yank off; gather; deal, give; wager, bet; gamble; invest; cause, make happen, bring about; score, earn a point (in a game, etc.)

metan

Türkçe metan kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Methane] v. put, place; insert; shove; introduce; enclose; intrude; involve; engage; yank off; gather; deal, give; wager, bet; gamble; invest; cause, make happen, bring about; score, earn a point (in a game, etc.)
n. methane, marsh gas

metan

çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı.

metan

Türkçe metan kelimesinin Fransızca karşılığı.
méthane [le]

metan

Türkçe metan kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Faulgas, Sumpfgas

İlgili konuları ara

alkan butan doğal gaz hidrojen karbon karbondioksit küresel ısınma mol oksijen oktan
...

Okuma Önerileri

Ispirto
2 yıl önce

İspirto Alm. Alkohol; Spiritus (m), Fr. alcool; esprit de vin (m), İng. alcohol; spiritis. Evlerde ve sanayide sıkça kullanılan etanol çözeltil

ݝspirto, ݝspirto
Abas
3 yıl önce

Abas, Yunan mitolojisinde adı geçen iki farklı insanın adıdır. Abas (kahraman), Poseidon ile Arethusa'nın oğlu.

Metil
2 yıl önce

Metil CH3 formülü ile gösterilen, en basit ve yaygın olan organik radikal. Kolaylıkla görülebilir ki metan (CH4) molekülünün bir hidrojen ka

Metanet
3 yıl önce

Metanetli
3 yıl önce

Euryarchaeota
3 yıl önce

Euryarchaeota, Archaea üst alemine ait bir şube. Bu grup metanogenleri, halo bakterileri, bazı ekstrem termofilik aerobları ve ekstrem termofilik

Euryarchaeota, Taksokutu, 1990, Archaea, Bilimsel sınıflandırma, RRNA, Methanosarcinae, Methanopyri, Thermococci, Thermoplasmata, Methanomicrobia
Titan
1 yıl önce

Titan kelimesi farklı konularda farklı manalara gelmektedir:

Titan, Titan (uydu), Anlam ayrım
Yakıt Pili
3 yıl önce

(Fuel Cell): Kimyasal enerjiyi elektriğe çeviren elektrokimyasal alet. Örneğin hidrojen ve oksijenin birleşerek su oluşturması sırasında olu

Doğal Gaz
1 yıl önce

Doğal Gaz yeraltında eski oluşumlar sonucu meydana gelmiş olan gaz. Yaygın olarak kullanılır ve maliyeti düşüktür. Yeraltında ve denizalt

Enerji, Isınma, Gazlar
Yakıt
2 yıl önce

Enerji üretmek için yakılabilen herhangi bir madde. Havada yanarak veya nükleer reaksiyonlarla ısı elde etmeye elverişli madde. Yakıtların ç

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.