Metan

Kısaca: Doymuş alifatik hidrokarbonların ilk üyesi. CH4 formülüne sahip olup, oldukça kararlı bir bileşiktir. Tabiî gazın en başta gelen elemanıdır. Tabiî gazda metan oranı % 50 ile % 98 arasında değişir. Fakat genelde yüksek oranlarda bulunur. Meselâ tipik bir tabiî gaz bileşimi % 85 metan, % 9’a kadar etan, % 3 propan ve geriye kalanı da daha yüksek hidrokarbonlarla azot karışımı şeklinde verilebilir. ...devamı ☟

metan
Metan

Kimyasal formülü CH4 olan bileşik. Normal sıcaklık ve basınçlarda gaz halinde bulunan metan, kokusuzdur. Doğalgazın bir bileşenidir ve önemli bir yakıttır. Oksijenin varlığında bir mol metanın yanmasıyla bir mol karbondioksit ve iki mol su açığa çıkar:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O


Metan Küresel ısınmaya neden olan sera gazlarından biridir.

Doymuş alifatik hidrokarbonların ilk üyesi. CH4 formülüne sahip olup, oldukça kararlı bir bileşiktir. Tabii gazın en başta gelen elemanıdır. Tabii gazda metan oranı % 50 ile % 98 arasında değişir. Fakat genelde yüksek oranlarda bulunur. Mesela tipik bir tabii gaz bileşimi % 85 metan, % 9’a kadar etan, % 3 propan ve geriye kalanı da daha yüksek hidrokarbonlarla azot karışımı şeklinde verilebilir. Metan, bitkisel maddelerin bozunması sonucu teşekkül ettiği için, bataklık gazı olarak da isimlendirilir. Kömür yataklarında (bazan patlamaya hazır bir kaynak olarak) bulunur. Metan, keza lağım pisliğini yok etme proseslerinde bir ısı ve güç kaynağı olarak elde edilir.

Kömürün koklaştırılması endüstrisinde elde edilen gazın bileşiminde % 30-40 nisbetinde metan bulunur. Hidrokarbonların bir termal bozunma ürünü olduğu için, petrol rafineri gazlarının içinde de büyük bir oranda bulunur.

Saf metan laboratuvarda, kuru sodyum asetatın, sud kostik ve sönmemiş kireç karışımı ile ısıtılmasıyla ve metil magnezyum iyodur yahut alüminyum karbürün su ile bozundurulması suretiyle elde edilebilir.

Karbon veya karbon monoksidin yüksek sıcaklıkta hidrojenle indirgenmesinden de metan elde edilir.

Metan, sülfürik asit, nitrik asit gibi birçok amile karşı etkisiz sayılır. Buna rağmen, metil klörürden, karbon tetraklorüre varan bir seri türev bileşikleri elde edilmektedir. Ancak bu türevlerin saf halde elde edilebilmeleri başka metodlarda daha pratiktir.

Metan, yaygın bir hidrojen kaynağıdır. Katalizör mevcudiyetinde sıcak su buharı ile muamele edildiğinde karbondioksitle birlikte hidrojen elde edilir. Tabii gazdan sıvı hidrokarbonların elde edilmesinde kullanılan “sentez gazı”, metanın ticari oksijenle yakılmasıyla elde edilen karbonmonoksitle hidrojenden müteşekkildir.

Metan ve amonyağın reaksiyonundan, plastik sanayiinde kullanılan hidrojen siyanür üretimi söz konusudur. Asetilen, ya termal veya elektriksel metod kullanılarak metandan elde edilebilir. Fakat ticari bir metod değildir. Metan ve tabii gazdaki diğer hidrokarbonlar özellikle kauçuk sanayiinde kullanılan is üretimi için önemli kaynaklardır.

Metanın kaynama noktası -161,7°C’dir. Sıvı halde çok nadiren bulunur. Ancak, helyumun tabii gazdan alınması maksadıyla sıvılaştırılır. Metanın renk ve kokusu yoktur. Yoğunluğu da havanınkinin % 56’sı kadardır (16/29) metanın hava ile olan % 5,8-13,3’lük konsantrasyonları patlayıcıdır.

metan

Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4).

metan

İspanyolca metan kelimesinin İngilizce karşılığı.
[meter] v. put, place; insert; shove; introduce; enclose; intrude; involve; engage; yank off; gather; deal, give; wager, bet; gamble; invest; cause, make happen, bring about; score, earn a point (in a game, etc.)

metan

Türkçe metan kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Methane] v. put, place; insert; shove; introduce; enclose; intrude; involve; engage; yank off; gather; deal, give; wager, bet; gamble; invest; cause, make happen, bring about; score, earn a point (in a game, etc.)
n. methane, marsh gas

metan

çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı.

metan

Türkçe metan kelimesinin Fransızca karşılığı.
méthane [le]

metan

Türkçe metan kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Faulgas, Sumpfgas

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Metan
3 yıl önce

Metan, kimyasal formülü CH4 (Karbon ve 4 Hidrojen atomu) olan bileşiktir. Normal sıcaklık ve basınçlarda gaz halinde bulunan metan, kokusuzdur. Doğalgazın...

Metan, Alkan, Bütan, Doğal gaz, Hidrojen, Karbon, Karbondioksit, Küresel ısınma, Mol, Oksijen, Oktan
Metan Hidrat
3 yıl önce

olan doğalgaz ve metan gazından enerji elde edilmesi prensib edinilmiştir. Temel bileşenleri; oksijen, hidrojen, azot, karbondioksit, metan, doğal gaz, argon...

CS Gaz Metan Mediaș
6 yıl önce

Gaz Metan Mediaş Liga I'i ortalarda bitiren bir Rumen takımıdır. Liga I: Şampiyonluk (0):, En İyi Başarısı 12. Liga I 1947-48 Liga II: Şampiyonluk (1):...

Meta
3 yıl önce

Meta (metâ, çoğulu: emtia), sözcük anlamı olarak ticari amaçla üretilmiş, alınır-satılır mal anlamına gelip Karl Marx'ın kapsamlı çalışması olan Kapital'in...

Meta, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Emek gücü, Emperyalizm, Frankfurt Okulu
META ARAMA
3 yıl önce

Meta arama, kullanıcıların sorgulama yaptıkları aramaları birçok arama motorunda ve/vaya veri tabanlarında sorguladıktan sonra her birindeki sonuçları...

Meta arama, ,
Meta-felsefe
3 yıl önce

Metafelsefe veya meta-felsefe, felsefenin konusunun, metotlarının ve amaçlarının felsefesidir. Yani felsefenin felsefesidir. Çoğu kişi tarafından felsefenin...

Şablon Meta Programlama
6 yıl önce

TMP “Şablon Meta Programlama”nın İngilizce çevirisinin kısaltmasıdır. C++ Meta programlama kendini veya başka programları değiştiren veya yaratan programlar...

Şablon Meta Programlama, OBEB, Ortak bölenlerin en büyüğü
Meta-etik
3 yıl önce

doğasını anlamak, arayıp bulmak ve ortaya çıkarmak maksadıyla uğraşan koludur. Meta-etik, etik anabilim dalının genellikle felsefeciler tarafından kabul gören...