Alkil

Kısaca: ALKİL Alm. Alkyl (n), Fr. Alkyle, İng. Alkyl. Bir alkan molekülünden bir hidrojen atomunun koparılmasıyla türeyen ve genel formülü, CnH2n+1 olan tek değerli grup. Alkil grubu genellikle R ile gösterilir. Birer alkil olan metil (CH3-), etil (C2H5) ve propil (CH3-CH2-CH2-) grupları birer alkan olan metan (CH4), etan (C2H6) ve propandan (C3H8) türemiştir. Alkilleme: Petrol rafinasyonunda, alken (olefin) moleküllerine alkil gruplarının eklenmesi işlemid ...devamı ☟

Alkil
Alkil

Alm. Alkyl (n), Fr. Alkyle, İng. Alkyl. Bir alkan molekülünden bir hidrojen atomunun koparılmasıyla türeyen ve genel formülü, CnH2n+1 olan tek değerli grup. Alkil grubu genellikle R ile gösterilir. Birer alkil olan metil (CH3-), etil (C2H5) ve propil (CH3-CH2-CH2-) grupları birer alkan olan metan (CH4), etan (C2H6) ve propandan (C3H8) türemiştir.

Alkilleme: Petrol rafinasyonunda, alken (olefin) moleküllerine alkil gruplarının eklenmesi işlemidir. Gaz halindeki bir alkenler karşımının, alkil grupları veren gaz halindeki bir alkanla birleşerek yüksek oktanlı sıvı benzine dönüştüğü bir yoğunlaşma tepkimesi alkillemenin en mühim misallerindendir. Tepkime sırasında, küçük alkil grupları daha büyük moleküller teşekkül ettirecek biçimde birleşerek benzin gibi sıvı bir ürün verir.

Alkilleme, hidrokarbonların parçalandığı kraking işleminin tam tersidir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Alkil

Alkyl

Alkil

Türkçe Alkil kelimesinin İngilizce karşılığı.
alkyl

Alkil

alkol kökü.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Alkil Resimleri

Haloalkan
2 ay önce

Haloalkanlar (halojenoalkanlar ya da alkil halidler olarak da bilinir), bir ya da daha fazla halojen içeren alkanlardan türetilen bir kimyasal bileşikler...

Karbokatyon
2 ay önce

açıklanabilir. Burada alkil grupları hidrojenle karşılaştırıldığı zaman, alkil grupları elektron vericidirler. Bu da bu anlama gelmektedir, alkil gruplarının elektron...

Alkenlere asitlerin katılması
3 yıl önce

Alkenler sülfürik asitin katılması soğuk bir ortamda bile tepkime verip Alkil hidrojen sülfat bileşiklerini vermektedir. Genel itibarıyla bu tepkime alkenlere...

Organometalik kimya
2 ay önce

gerçekleşmesini engellediğinden çözücü olarak genellikle eter kullanılır. Alkil halojenürlerden alkan eldesi için Grignard bileşikleri kullanılabilir....

Organometalik kimya, Analitik kimya, Biyokimya, Eczacılık, Farmakoloji, Farmasötik kimya, Fiziksel kimya, Fotokimya, Kimya, Organik kimya, Taslak
Asitlerin Katılması
3 yıl önce

Alkenler sülfürik asitin katılması soğuk bir ortamda bile tepkime verip Alkil hidrojen sülfat bileşiklerini vermektedir. Genel itibarıyla bu tepkime alkenlere...

Metil grubu
2 ay önce

Metil grubu, metanın bir hidrojen eksiği olan alkil grubudur. Bir karbona üç hidrojen bağlanmıştır, formülü CH3'tür. Stabil bir gruptur ve birçok organik...

Amin (kimya)
2 ay önce

olarak aminler amonyağa benzerler, ama bir veya daha fazla hidrojen atomu, alkil veya aril gibi organik ornatıklarla yer değiştirmiştir. Bu kuralın önemli...

Fonksiyonel grup
2 ay önce

grupların bir listesi bulunmaktadır. Bu formüllerde R ve R' sembolleri bir alkil grubunu temsil eder. Temel biyolojide sözü geçen gruplar için temel fonksiyonel...

Fonksiyonel grup, Aldehit, Alkan, Alken, Alkil, Alkol, Amid, Amin, Asetik asit, Asetilen, Atom