Amniyosentez

Kısaca: Amniyosentez (AS) ya da (İng. Amniotic Fluid Test (AFT)) , doğumöncesi fetusun içinde yüzdüğü sıvıdan cerrahi müdahale ile bir miktar sıvı alma işlemine verilen addır. ...devamı ☟

amniyosentez
Amniyosentez

Amniyosentez (AS), ya da (İng. ``Amniotic Fluid Test (AFT)``) , doğumöncesi fetusun içinde yüzdüğü sıvıdan cerrahi müdahale ile bir miktar sıvı alma işlemine verilen addır. Genellikle, genetik incelemeler için önerilen bir işlemdir.

Amniyosentezde, hamile bireye karından girilen bir iğneyle rahime ve buradan da korion zarından geçilerek bebeğin içinde yüzdüğü amniyon sıvısına ulaşılıp, bir miktar sıvı alınır.

Uygulama

Anne adayının ayrıntılı bir ultrason sonrası, karın bölgesi cildi temizledikten sonra iğne rahmin içine sokulur. Ultrason ekranı eşliğinde işleme uygun incelikte spiral iğne kullanılarak rahime ve buradan da amnion sıvısının bulunduğu boşluğa ulaşılır. Gerekli görülen yaklaşık 15-20 ml. sıvı enjektöre çekilir. Bu esnada ultrasondan bebeğin hareketleri göz önünde bulundurulur ve giriş genellikle bebeğin ayak kısmından yapılır. Enjektörün çıkarılmasından sonra işleme son verilir. Alınan amnion sıvısı materyali oda sıcaklığında incelemek üzere, bekletilmeden (en geç yarım saat içinde) laboratuvara gönderilir.

Amniyosentez, sonrası fetus için gerekli sıvıyı vücut yerine koyar. Alınan miktarı, anne vücudunun yaklaşık 3 saat içerisinde tümüyle yerine koyduğu tahmin edilmektedir.

Erken amniyosentez 13. haftada yapılabileceği gibi, geç amniyosentez 21-22 haftaya kadar uygulanabilir. Genellikle uygulanan, 15-20 hafta arası amniyosentez uygulaması için en uygun haftalar olarak daha az risk taşmktadır.

Kullanıldığı alanlar

Genellikle genetikde, bebekte kromozom analizi (prenatal sitogenetik analiz), AFP varlığı ya da NTD (nöral tüp defekti) araştırması için uygulanır. Amniyosentez, üçlü ya da ikili tarama testleri sonucu çıkan değerlerin yüksek olması durumunda yapılan bir ileri bir inceleme olmakla berbaber, Avrupa ülkelerinin çoğunda her doğum öncesi uygulanan bir işlemdir.

Amniyosentez, çoğunlukla genetik incelemeler için yapılasa da, polihidramnios (bebeğin sıvısının normalden fazla olması) gibi durumlarda da anne adayını rahatlatmak için tedavi amaçlı kullanılabilir.

Amniyosentez öncesi ve sonrası aileye tıbbi genetik danışma verilir. Testin sonuçlarına göre bebeğin sağlıklı ya da özürlü olacağı belli olur.

Yan etkileri

Amniyosentez, genellikle işlem sırasında bir sorunla karşılaşılmadığı sürece acı vermez. Kadın doğum uzmanları kısa bir süre yatakta dinlenme tavsiye ederler, bu karşılaşılan %1-5 arası olan düşük riskini azaltmak için alınan bir önlemdir.

Riskleri

İşlem yapılırken en çok görülen durum iğnenin girmesiyle korion zarının rahime bağlı olduğu yerden ayrılması ve kadın doğum uzmanının bunu ekarte edememesi sonucu görülen durumdur. Bu durumda işlemi 1-2 hafta sonrasına ertelemek gerekebilir.

Genetik tanı amacıyla yapılan amniosentez sonrası yaklaşık %1-2 anne adayında "su gelmesi" şeklinde yakınmalar olmaktadır. Bu durum genellikle 48 saat içinde kendiliğinden geçer.

Linkler

commons-ufak|Amnion

Ayrıca bakınızKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

amniyosentez Resimleri

Amniyosentez
1 yıl önce

Amniyosentez (AS) ya da (İng. Amniotic Fluid Test (AFT)) , doğumöncesi fetusun içinde yüzdüğü sıvıdan cerrahi müdahale ile bir miktar sıvı alma işlemine...

Amniyosentez, AFP, Amniyon sıvısı, Down sendromu, Fetus, Gebelik, Genetik, Genetik danışma, Kromozom analizi, NTD, Rahim
Amniyon sıvısı
1 yıl önce

ölçümü için, sıvıdan amniyosentez işlemiyle alınan hücreler ise sitogenetik analizler, enzim ve DNA analizleri için kullanır. Amniyosentez https://web.archive...

Amniyon sıvısı, AFP, Amniyosentez, Balıklar, Cilt, DNA, Embriyo, Enzim, Gebelik, Hayvanlar, Kuşlar
Üçlü tarama testi
1 yıl önce

olmadığına karar verilir. İleri düzeyde test ile kastedilen amniyosentezdir. Amniyosentez her hamile kadında yapılması gerekli olan bir test değildir...

Üçlü tarama testi, Amniyon sıvısı, Amniyosentez, Bilgisayar programı, Böbrek, Doktor, Down sendromu, Gastroşizis, Hamile, Hastalık, Kan
Kan Uyuşmazlığı
1 yıl önce

müdahaleden hemen sonra anti-D yapılmalıdır. Tanısal amaçlı girişimler olan amniyosentez, kordosentez, CVS gibi işlemleri takiben anti-D yapılması gebeliğin sağlıklı...

Koriyonik villus örneklemesi
4 yıl önce

materyal az geldiğinden sağlıklı bir değerlendirme yapılamaz ve bu nedenle amniyosentez gerekebilir. ^ a b "Bu yazı Dr. Alper Mumcu'dan (www.mumcu.com) alınmıştır"...

Koriyonik villus örneklemesi, Amniyosentez, Doktor, Düşük, Embriyo, Hemofili, Kromozomal bozukluklar, Plasenta, Ultrasonografi, Vajina, Tıbbi sorumluluk reddi
Klinefelter Sendromu
1 yıl önce

olarak, ultrason bulguları ile fetüs anormal olarak tanımlanabilir. Amniyosentez ve diğer bazı tanı yöntemleri ile Klinefelter sendromununa gebeliklerde...

Klinefelter sendromu, 1942, Amniyosentez, Eşeysel kromozomlar, Gebelik, Genetik danışma, Hücre bölünmesi, Karyotip, Kas, Sperm, Turner sendromu
Turner Sendromu
1 yıl önce

bozuklukları, böbrek anomalileri, kistik higroma, gibi). Ultrasonografi, amniyosentez ve diğer bazı tanı yöntemleri ile Turner Sendromundan şüphelenilen gebeliklerde...

Turner sendromu, 1940, 1959, Amerika, Amniyosentez, Böbrek, Embriyo, Endokrinoloji, Eşey kromozomları, Fenotip, Genetik danışma
İkili test
1 yıl önce

yapılan koriyon villus örneklemesi daha ileriki dönemlerde yapılan amniyosenteze göre hem daha zor hem de daha pahalı bir incelemedir. Bunlardan çok...