Anaerkillik

Kısaca: Anaerkillik, toplumda kadının, özellikle "ana"nın etkin (baskın-başat) olma halidir. ''Matriarka'' veya ''maderşahilik'' olarak adlandırılan bir tür toplumsal örgütlenme düzeni. Bu düzenin temelini kadının üstünlüğü fikri oluşturur; soy kadınlar tarafından belirlenir, hakimiyet kadınlarındır. Bu toplumlarda kadınlara erkeklerden daha çok saygı gösterilir. Bu kadın üstünlüğü ilkesi etrafında, toplumun kültürü, adetleri, inancı ve mitolojisi, ataerkil düzenli toplumunkinde ...devamı ☟

Anaerkillik, toplumda kadının, özellikle "ana"nın etkin (baskın-başat) olma halidir. Matriarka veya maderşahilik olarak adlandırılan bir tür toplumsal örgütlenme düzeni. Bu düzenin temelini kadının üstünlüğü fikri oluşturur; soy kadınlar tarafından belirlenir, hakimiyet kadınlarındır. Bu toplumlarda kadınlara erkeklerden daha çok saygı gösterilir. Bu kadın üstünlüğü ilkesi etrafında, toplumun kültürü, adetleri, inancı ve mitolojisi, ataerkil düzenli toplumunkinden farklı bir biçim oluşturur.

Anaerkillik kelimesi Türkçe kökenlidir. Türkçe'ye Fransızca'dan geçmiş olan ve batı dillerinde anaerkillik manasında kullanılan matriarka kelimesi ise Latince mater (anne) ve Yunanca achein (hükmetmek) kelimelerinden türemiştir. Anaerkilliğe dayanan, ana erki temelli olan oluşumlara "anaerkil", "maderşahi" veya "matriarkal" denir.

Çoğu zaman anaerkillik ile karıştırılan çeşitli terimler vardır; jinekokrasi (kadınların yönetimi) ve matrilokalite (evlilikte kadın veya anne tarafına yerleşme) bu terimlerden bazılarıdır.

Modern dünyada anaerkilliğin hakim olduğu toplumlar bulunmamaktadır. Bazı tarihçilere göre ataerkillik (partiyarka) dünya toplumlarına egemen olmadan önce anaerkil toplumlara rastlamak mümkündü.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Anasoyluluk
4 yıl önce

(şecere) baba tarafına değil, annenin ailesine dayandırılır. Terim sık sık anaerkillik ile eşanlamlı olarak kullanılsa da, anasoyluluk ana tarafının egemen...

Anaerkillik, Adet, Ataerkillik, Fransızca, Latince, Mitoloji, Türkçe, Yunanca, Jinekokrasi, Matrilokalite, Partiyarka
Ataerkillik
1 yıl önce

çıkmaya başladılar, bu da anaerkilliğin yerini ataerkilliğe terketmesi ile sonuçlandı. Bu şekilde ataerkillik ve anaerkillik, eski çağlardaki kadın hakimiyeti...

Ataerkillik, Adet, Fransızca, Kültür, Latince, Maçoluk, Mitoloji, Taslak, Türkçe, Yunanca, Partiyarka
Cinsiyetçilik
1 yıl önce

ayrımcılık türü olmasına rağmen kavram, yakın zamanda yaygınlaşmıştır. Anaerkillik Ataerkillik Feminizm Heteroseksizm Homofobi Kadın cinayeti Maskülizm...

Cinsiyetçilik, Aile, Aktivizm, Anaerkillik, Ataerkillik, Cinsiyet, Din, Erkek, Etik, Eşcinsel, Felsefe
Kadın
1 yıl önce

almaktadır. Konular ise; cadı olduğu sanılan kadınların takibi, tarihsel anaerkillik araştırmaları, (tıp, teknik, mimarlık gibi) bazı bilim alanlarındaki...

Kadın, Ana, Androjen, Biyoloji, Cinsellik, Dişi, Eski Türkçe, Faktör, Fizyoloji, Gebelik, Genetik
Tanrıça
1 yıl önce

girişimi ve inancı din veya inancın doğduğu kültür ve topluluğun matriarki (anaerkillik) veya patriarki (ataerkillik) yapılarından herhangi birine daha yakın...

Tanrıça, Afrodit, Arap mitolojisi, Artemis, Athena, Bastet, Brahman, Ceres, Concordia (mitoloji), Demeter, Devi
Gılgamış
1 yıl önce

edebiyat eleştirmenleri, Gılgamış Destanı'nı tüm insanlığın gerçek anaerkillikten modern ataerkilliğe geçişinde bir kanıt olarak incelemişlerdir. Avrupa'da...

Gılgamış, Gılgamış
Elam
1 yıl önce

Koordinatlar: 29°54′K 52°24′D / 29.9°K 52.4°D / 29.9; 52.4Elam (/ˈiːləm/; Elamca: ????? haltamti; Sümerce: ??? NIM.MAki), İran'ın güneybatısında...

Elam İmparatorluğu, Akkad dili, Asur, Asur Kralları, Asuroloji, Babil, Babil Kralları, Dicle, Dil, Eridu, Fırat
Ana tanrıça
1 yıl önce

Tanrıça tapınımı dişi Tanrıçaya veya tanrıçalara tapınmakta kullanılan genel bir tanımdır. Pek çok New Age Tanrıça izdeşleri, hiyerarşik bir inançtan uzak...