Asil

Kısaca: Asil veya soylu, bazı kültürlerde toplumun ayrıcalıklı en üst katmanına mensup kişi. Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan kimselere denir. ...devamı ☟

Kimyada asil grubu (veya açil grubu) bir oksoasitten bir veya daha fazla hidroksil grubunun çıkartılmasıyla kalan fonksiyonel gruptur.Compendium of Chemical Terminology, acyl groups } Sözcük, 'asit radikali' anlamından türetilmiştir Oxford English Dictionary }, 'asil' Türkçe'ye Fransızca '' den girmiş, 'açil' ise İtalyanca ''den. Bir asil grubunun eklenmesine asilasyon denir. Organik kimyada asil grubu genelde RC O OH biçimli bir karboksilik asitten türetilir. Bu yüzden CR(=O)- formülüne sahiptir, karbon ve oksijen arasında bir çift bağ ve R ile karbon arasında tek bağ vardır. Asil grupları ayrıca sülfonik asit, fosfonik asit, amino asit ve bazı diğer asitlerden de türetilebilirler. Asil halojenürler Friedel-Crafts asilasyonunda kullanılarak aromatik bileşiklere bir asil grubu eklemek için kullanılabilirler. Biyokimyada Asil-KoA, bir yağ asidi metabolizması ürünüdür. Protein sentezinde bahsi geçen aminoasilasyon, bir amino asidin aminoasil grubunun aktarılmasıdır. Örnekler Asil gruplarının isimleri tipik olarak ona karşılık gelen asitten türetilir, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, asidin ismindeki -ik eki yerine -il eki getirilir. Ancak, metil, etil, propil, bütil vb., -il ile bitmelerine karşın asil değil, alkil gruplarıdır, alkanlardan türetilmişlerdir. Asil türleri Asiloksi gruplarında asil grubu oksijene bağlıdır:R-C=O-O-R', burada R-C=O, asil grubudur. Asilyum iyonları R-C+=O tipi katyonlardır ve organik tepkimelerde ara ürün olarak önemli rol oynarlar.

Notlar

Kaynakça

}

Kaynaklar

Vikipedi

Asil

Türkçe Asil kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Asil] n. Achilles, hero of Homer's "Iliad" who was killed when wounded in the heel (Greek Mythology)
adj. noble, royal, superior, well bred, of noble birth, of gentle birth, aristocratic, aristocratical, dignified, gently born, grand, lordly, born in the purple, sublime
n. blue blood, noble, aristocrat

Asil

soylu.
yüksek duyguyla yapılan.
bir görevde temelli olan, "vekil" karşıtı.

Asil

Türkçe Asil kelimesinin Fransızca karşılığı.
noble, racé/e, relevé/e

Asil

Türkçe Asil kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Aristokrat, Wesenheit
adj. adelig, aristokratisch, edel
adv. nobel

Asil

1 . Soylu:
"Hepsi de iyi yüzlü asil tavırlı aile çocuklarıydı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Yüce duygularla yapılan:
"Asil bir davranış."-
3 . isimBir görevin gerçek sahibi.

Asil

(Arapça) Erkek ismi 1. Sağlam. 2. İyice kökleşmiş, yüksek duygularla hareket eden. 3. Kendi kendine hareket eden. 4. Soyu, sopu belli. Necip.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Akhilleus
3 yıl önce

Akhilleus (Grekçe: Ἀχιλλεύς Akhileus, Fransızca: Achille Aşil) annesi tanrı, babası ölümlü bir kral olan yarı tanrıdır. Peleus ile su tanrıçası olan Thetis'in...

Aşil, Akhilleus, Altın post, Apollo, Dionysos, Gorgon, Helen, Herakles, Herakles'in oniki görevi, Ilk Yunan tanrıları, Minotauros
Asil Nadir
3 yıl önce

Asil Nadir (d. 1 Mayıs 1941; Lefke), Kıbrıs Türkü iş insanıdır. Nadir, İngiltere'de cezaevinde zimmet Pollypeck suçundan dolayı aldığı 10 yıllık hapis...

Asil Nadir, 15 Aralık, 1941, 1963, 1980, 1985, 1988, 1989, Güneş, KKTC, Kefalet
Sekiz Aşamalı Asil Yol
6 yıl önce

Sekiz Katlı Asil Yol (Pāli: Ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, Sanskrit: Ārya 'ṣṭāṅga mārgaḥ (आर्याष्टाङ्गो मार्गो), Budizm'de acıları sona erdiren yol olarak kabul...

Beytullah Asil
6 yıl önce

Beytullah Asil (14 Mayıs 1959, Çifteler, Eskişehir Türkiye), Türk siyasetçidir. Eskişehir Eğitim Enstitüsü FKB Bölümü'nü bitirdi. Sırasıyla Rize-Fındıklı...

Dört Yüce Gerçek
6 yıl önce

ortadan kalkmasını getirir. Magga - Acıların sona ermesinin yolunu Sekiz Katlı Asil Yol gösterir. "Dört Yüce Gerçek" en temel Budist öğretilerden biridir; Theravada...

1955 Türkiye Yerel Seçimleri
6 yıl önce

9 oldu. Seçimler sonucunda, Demokrat Parti 8.784 asil, 9.897 yedek ve Türkiye Köylü Partisi 262 asil, 257 yedek belediye meclis üyeliği kazandı. Cumhuriyet...

Sterol O-asiltransferaz
6 yıl önce

veya asil-KoA kolesteril asil transferaz (İngilizce Acyl-CoA cholesteryl acyl transferaseın kısaltması ACAT olarak değinilir), EC 2.3.1.26 asil transferaz...

Kıbrıs Gazetesi
6 yıl önce

yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de yayımlanan günlük gazetedir. Sahibi Asil Nadir'dir. ^ a b "TRNC MEDIA". Kibris.net. 23 Mart 2012 tarihinde kaynağından...