Asil veya soylu, bazı kültürlerde toplumun ayrıcalıklı en üst katmanına mensup kişi. Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan kimselere denir.

ASIL (türkçe) anlamı
1. soylu
2. yüksek duyguyla yapılan.
3. bir görevde temelli olan
vekil karşıtı.
ASIL (türkçe) anlamı
4. 1 . Soylu:
5. Hepsi de iyi yüzlü asil tavırlı aile çocuklarıydı.- Y. K. Karaosmanoğlu.
6. 2 . Yüce duygularla yapılan:
7. Asil bir davranış.-
8. 3 . isimBir görevin gerçek sahibi.
ASIL (türkçe) anlamı
9. (Arapça) Erkek ismi 1. Sağlam. 2. İyice kökleşmiş
10. yüksek duygularla hareket eden. 3. Kendi kendine hareket eden. 4. Soyu
11. sopu belli. Necip.
ASIL (türkçe) ingilizcesi
1. [Asil]n. Achilles
2. hero of Homer's Iliad who was killed when wounded in the heel (Greek Mythology)
3. adj. noble
4. royal
5. superior
6. well bred
7. of noble birth
8. of gentle birth
9. aristocratic
10. aristocratical
11. dignified
12. gently born
13. grand
14. lordly
15. born in the purple
16. sublime
17. n. blue blood
18. noble
19. aristocrat
ASIL (türkçe) fransızcası
1. noble
2. racé/e
3. relevé/e
ASIL (türkçe) almancası
1. n. Aristokrat
2. Wesenheit
3. adj. adelig
4. aristokratisch
5. edel
6. adv. nobel

Asil hakkında bilgiler

right|150px|thumb|Asil grubuKimyada asil grubu (veya açil grubu) bir oksoasitten bir veya daha fazla hidroksil grubunun çıkartılmasıyla kalan fonksiyonel gruptur.Compendium of Chemical Terminology, acyl groups } Sözcük, 'asit radikali' anlamından türetilmiştir Oxford English Dictionary }, 'asil' Türkçe'ye Fransızca 'acyle' den girmiş, 'açil' ise İtalyanca 'acile'den. Bir asil grubunun eklenmesine asilasyon denir. Organik kimyada asil grubu genelde RC O OH biçimli bir karboksilik asitten türetilir. Bu yüzden CR (=O)- formülüne sahiptir, karbon ve oksijen arasında bir çift bağ ve R ile karbon arasında tek bağ vardır. Asil grupları ayrıca sülfonik asit, fosfonik asit, amino asit ve bazı diğer asitlerden de türetilebilirler. Asil halojenürler Friedel-Crafts asilasyonunda kullanılarak aromatik bileşiklere bir asil grubu eklemek için kullanılabilirler. Biyokimyada Asil-KoA, bir yağ asidi metabolizması ürünüdür. Protein sentezinde bahsi geçen aminoasilasyon, bir amino asidin aminoasil grubunun aktarılmasıdır. ==Örnekler== Asil gruplarının isimleri tipik olarak ona karşılık gelen asitten türetilir, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, asidin ismindeki -ik eki yerine -il eki getirilir. Ancak, metil, etil, propil, bütil vb., -il ile bitmelerine karşın asil değil, alkil gruplarıdır, alkanlardan türetilmişlerdir. ==Asil türleri== Asiloksi gruplarında asil grubu oksijene bağlıdır:R-C=O-O-R', burada R-C=O, asil grubudur. Asilyum iyonları R-C+=O tipi katyonlardır ve organik tepkimelerde ara ürün olarak önemli rol oynarlar.

Notlar

Kaynakça

}

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Asil maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Asil Sekiz Yol

Sekiz Katlı Asil Yol (Pāli: Ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, Sanskrit: Ārya 'ṣṭāṅga mārgaḥ (आर्याष्टाङ्गो मार्गो), Budizm'de acıları sona erdiren yol olarak kabul edilir. Gautama Buddha'ya atfedilen Dört Asil Hakikat öğretisinin ...

Dört Asil Hakikat

Dört Asil Hakikat, (Pali: cattāri ariyasāccani, Sanskrit: catvāri āryasatyāni) Budizmin temelini oluşturmaktadır. # Dukkha - ``Yaşam acı dolu dur.``#: Doğum acı dır, yaşlanmak acı dır, ölüm acı dır.

Sekiz Katlı Asil Yol

Sekiz Katlı Asil Yol (Pāli: Ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, Sanskrit: Ārya 'ṣṭāṅga mārgaḥ (आर्याष्टाङ्गो मार्गो), Budizm'de acıları sona erdiren yol olarak kabul edilir. Gautama Buddha'ya atfedilen Dört Asil Hakikat öğretisinin ...

Sekiz Aşamalı Asil Yol

Sekiz Katlı Asil Yol (Pāli: Ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, Sanskrit: Ārya 'ṣṭāṅga mārgaḥ (आर्याष्टाङ्गो मार्गो), Budizm'de acıları sona erdiren yol olarak kabul edilir. Gautama Buddha'ya atfedilen Dört Asil Hakikat öğretisinin ...

Beytullah Asil

Beytullah Asil (d. 14 Mayıs 1959, Çifteler, Eskişehir Türkiye), Türk siyasetçi.

Asil Nadir

Kıbrıslı Türk işadamı. İngiltere'deki ünlü Polly Peck şirketinin yönetim kurulu başkanı'ydı. Türkiye'de özellikle basın sektörüne yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettirmişti. Nadir, Polly Peck'in mali krize girmesiyle KKTC'ye kaçtı. İngiltere'de hakkında ...

Asil Gaz

Soy gazlar, çok benzer kimyasal yapılara sahip bir kimyasal element grubudur. Standart şartlar altında tamamı çok düşük kimyasal reaktifliğe sahip, kokusuz, renksiz tek atomlu gazlardır.

Asil Gazlar

Soy gazlar, çok benzer kimyasal yapılara sahip bir kimyasal element grubudur. Standart şartlar altında tamamı çok düşük kimyasal reaktifliğe sahip, kokusuz, renksiz tek atomlu gazlardır.