--}}

Asya Avar Devleti

Tarihteki Türk Devletleri

Tarihteki Türk Devletleri

Farklı anlam|6. yüzyıl - 9. yüzyıl arasında yaşamış Avarlar|Günümüzde Dağıstan da yaşıyan yerli Avarlar|Kafkasya Avarları

Avarlar, Orta Asya kökenli bir kavimdir. Önce 3.-6. yüzyıllar arasında Asya`da, ardından 6.-9. yüzyıllar arasında Doğu Avrupa`da devlet kurdular. Avrupalıların Avar adını verdiği bu kavmi Çinliler "Juan-Juan" (Cücen), Türkler "Apar" olarak adlandırıyordu.

Avar Asya DevletiÇin kaynaklarında “Juan Juan”, Arap ve Bizans kaynaklarında Avar olarak adlandırılan bu Türk kavmi, Göktürkçede Apar olarak adlandırılıyordu. Apar adı karşı koyan manasına gelmektedir.

Asya Büyük Hunlarına bağlı boylardan doğan bu kabile, Uar ve Kun olmak üzere iki büyük kabileye dayanmaktadır. Avarlar, 6. yüzyıl sonlarında bugünkü Moğolistan, İç Moğolistan ve Koreye kadar olan toprakları içine alan büyük bir devlet kurdular. Bu dönemdeki Türklerin yönetimini üstlendiler.

552 yılında Göktürkler Avar hakimiyetine son verince Avar sülaleleri batıya doğru göçtüler. 558 yılında Sibir Türkleriyle karşılaştılar ve Sibirleri yağmaladılar. Karadenizin kuzeyinden geçerek bugünkü Romanya ve Slovakya topraklarına girdiler. Bizansın boşluğundan yararlanarak Balkanları denetimi altına aldılar.

Tarih

Avarlari Orta Asya`da, çeşitli Türk boylarını da egemenliği altına aldılar. 200`lerde Asya`da kurulan Avar Devleti, 400 yıllarında sınırları İrtiş Irmağı`ndan Kore Yarımadası`na kadar uzanan güçlü bir imparatorluğa dönüştü. Çinliler ile sürekli bir çatışma içinde bulunan Avarlar 458`de giriştikleri savaşı yitirince kuzeye çekilmek zorunda kaldılar. 551`de Bumin Kağan önderliğinde ayaklanan Göktürkler, bağlı oldukları Avarları yenerek bu devletin Asya`daki varlığına son verdiler.

Göktürkler tarafından yerlerinden edilen Avarlar, önlerine çıkan Sibirleri sürerek Kafkasya bölgesine ulaştılar.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 5 yıl önce
    Krala karşı, geminin serenindeki sular, Kurt gibi yutuyordu, Enki'ye karşı, geminin ardındaki sular, Aslan gibi vuruyordu' (Kramer, Samuel Noah, Sümer Mitolojisi, s.80)

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.