At

Kısaca: Atların, evcilleri olduğu gibi, Amerikan bozkırlarında “Mustang” ve Altay dağlarının her iki yanındaki açık arazilerde “Prezevalski” denen yabani atlar sürüler halinde yaşar. En meşhur at türleri Arap, İngiliz ve Midillidir. Midilli atları o kadar küçüktür ki, koç iriliğindedir. ...devamı ☟

at
At

Telaffuz

IPA: ˈɑt̪
Kelimenin kökeni
Osmanlı Türkçesi آت
isim

at (belirtme hâli atı, çoğulu atlar)

 1. (atgiller, hayvanlar) atgillerden (equidae), binme, yük çekme, taşıma v.s. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan
  Atlar son derece hassas hayvanlar olup çevresindeki her şeye dikkat gösterir ve hareketlerini ona göre ayarlarlar.
 2. (satranç) Satrançta her yöne siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş
  At, diğer taşlardan farklı olarak kısa menzilli bir taştır.

Çekimleme

Üst kavramlar

 • (tek tırnaklı hayvan): atgiller, beygir, binek hayvanı, feres, tek tırnaklı, yük hayvanı
 • (satranç): satranç, taş

Yan kavramlar

 • (satranç): şah, vezir, kale, fil, piyon

Alt kavramlar

 • cinsine göre: Arap atı, benekli at, Flaman atı, İngiliz atı, kadana, kirtag, küheylan, Midilli, Mustang, pony, Prezevalski
 • ılık kanlı, soğuk kanlı
 • banko at, binek atı, çıplak at, koşu atı, safkan at, koşum atı, yarış atı, yük atı, yılkı atı
 • cinsiyetine göre: aygır, dişi at, erkek at, kısrak
 • rengine göre: ak, akçıl, al, alakı, al pekmez köpüğü, çil yeşil, demir kır, doru, fındık kabuğu, geyik kırı, hurma dorusu, kestane, kır, yağız
 • yaşına göre: tay
 • (satranç): siyah at, beyaz at, şah atı, vezir atı


Deyimler

Sözcük birliktelikleri

Türetilmiş kelime ve kavramlar

 • atbalığı, atbaşı, atkuyruğu, denizatı, Kırat, kırat
 • atça, atçı, atçık, atken, atla, atlı, atsa, atsız

İlgili sözcükler

 • (at bakımı): ahır, ahır örtüsü, kaşağı, kuyruk tarağı, maya demiri, suluk, taşıma örtüsü, tımar, tırnak yağı fırçası, vücut fırçası, yele fırçası, yemlik
 • (at malzemeleri): başlık, dizgin, eyer, getr, göğüslük, kantarma, keçe, kolan, kusgun, mıh, nal, topukluk, üzengi
 • (atın fizyolojisi): kuyruk, terki, sağrı, yele
 • (atlı sporlar): at arabası yarışı, at terbiyesi, ayak, baş, başaltı, büyük orta, cirit, deste, dresaj, endürans, konkur komple, konkurhipik, küçük orta, polo, rahvan yarış, voltij, western
 • (binicilik): gemi azıya alma,
 • (binicilik kıyafeti): bot, chaps, çizme, fule, kamçı, lonj, mahmuz, pantolon, tog
 • (yürüyüş şekilleri): ağıraksak, âdî süratli, dörtnal, hafif süratli, rahvan, süratli, tırıs

Benzer sözcükler

 • ad

Eylem

at

 1. atmak (eylem) sözcüğünün dilek-emir kipi basit ikinci tekil şahıs olumlu çekimi

Karşıt anlamlılar

 • atma
Kaynaklar
 • TDK Sözlüğü: "at"

Atasözleri

 • Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır
 • Aç at yol almaz, aç it av almaz
 • Ağanın gözü ata tımardır
 • Alma alı, sat yağızı, bin doruya, besle kırı
 • Arık at yol almaz, arık it av almaz
 • Arık ata kuyruğu da yüktür
 • Arpa verilmeyen at, kamçı zoruyla yürümez
 • Arslan kükrerse atın ayağı kösteklenir
 • At arıklıkla, yiğit gariplikle
 • At at oluncaya kadar sahibi mat olur
 • At binenin, kılıç kuşananın
 • At binicisine göre kişner
 • At binicisini tanır
 • At bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmaz
 • At ile avrat yiğidin bahtına
 • At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır
 • At ölür, itlere bayram olur
 • At olur, meydan olmaz, meydan olur, at olmaz
 • At pazarında eşek osurtmuyoruz!
 • At var, meydan yok
 • At yedi günde, it yediği günde (belli olur, semirir), At yiğidin yoldaşıdır
 • At, adımına göre değil adamına göre yürür
 • At, adımına göre değil, adamına göre yürür
 • Ata binen nalını mıhını arar
 • Ata binersen Allahı, attan inersen atı unutma
 • Ata da soy gerek, ite de
 • Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli
 • Ata eyer gerek, eyere er gerek
 • Atı alan Üsküdarı geçti
 • Atım tepmez, itim kapmaz deme
 • Atın bahtsızı arabaya düşer
 • Atın ölümü arpadan olsun
 • Atın varken yol tanı, ağan varken el tanı
 • Atına bakan ardına bakmaz
 • Atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz
 • Atlar tepişir, arada eşekler ezilir
 • Atlıya saat olmaz
 • Atta, avratta uğur vardır
 • Attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürek
 • Bahşiş atın dişine bakılmaz
 • Bin atın varsa inişte in, bir atın varsa yokuşta in
 • Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır
 • Bir sürçen atın başı kesilmez
 • Boş torba ile at tutulmaz
 • Canı acıyan eşek atı geçer
 • Canı yanan eşek attan yürük olur
 • Dereden geçerken at değiştirilmez
 • Dokuz at bir kazığa bağlanmaz
 • Dost dostun eğerlenmiş atıdır
 • Eğreti ata binen tez iner
 • El atına binen tez iner
 • Emanet ata binen tez iner
 • Eşek at olmaz, ciğer et olmaz
 • Gelini ata bindirmişler, "ya nasip" demiş
 • Gem almayan atın ölümü yakındır
 • İki at bir kazığa bağlanmaz
 • İnsan ayaktan, at tırnaktan kapar
 • Irmaktan geçerken at değiştirilmez
 • Katıra "baban kim?" demişler, "dayım at" demiş
 • Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan
 • Kır atın yanında duran ya huyundan ya tüyünden
 • Köpeğe gem vurma, kendisini at sanır
 • Küheylan at çul içinde de bellidir
 • Sen dede ben dede, bu atı kim tımar ede?
 • Yağmurda düşmanın koyunu, dostun atı satılsın
 • Yaman komşu, yaman avrat, yaman at; birinden göç, birin boşa, birin sat
 • Yaşı at pazarında sorarlar
 • Yavaş atın çiftesi pek olur
 • Yavuz at yemini yavuz it ününü artırır
 • Yiğit yiğide at bağışlar
 • Yoksul âlâ ata binse selam almaz
 • Yularsız ata binilmez
 • Yumuşak huylu atın tekmesi yavuz olur
 • Yürük at yemini yavuz it ününü artırır

Arnavutça

at e

 1. (binicilik) binek atı

Azerice

at

 1. (atgiller) at

Fransızca">Fransızca

İlgeç

at

 1. yanında

Gagavuzca

Köken

Eski Türkçe

at

 1. (atgiller) at

İngilizce

Köken

Latince: yönelme eki '-e' anlamına gelen ad kökünden türemiştir.

İlgeç

at

 1. başına
  "they live at Conway House"
 2. varış yeri, mevkii veya konum belirtir (-de vb.)
  "the children go to bed at nine o'clock"
 3. bir olayın gerçekleştiği zamanı belirtir (-de -leri, -leyin vb.)
  "the sea is cooler at night"
 4. ölçü veya seviye belirtir (-de vb.)
  "prices start at £250.00"
 5. birinin ve birşeyin yaşını belirtir (-nde vb.)
  "at fourteen he began to work as a postman"
 6. bakmak, düşünmek gibi bir eylemin yönünü veya nesnesini belirtir (-e vb.)
  "I looked at my watch"
 7. Laos'un para birimi kipin yüzde biri, Laos kuruşu

Deyimler

 • at it
 • where it's at
 • at first
 • at last
 • at least
 • at most
 • at once
 • at all
 • at that

Kazakça

at

 1. ad
 2. (atgiller) at

Kırgızca

at

 1. ad
 2. (atgiller) at

Kırım Tatarcası

at

 1. (atgiller) at
  Enver balalığında atlarnı seve edi.

Kırımçakça

at

 1. (atgiller) at

Norveççe

Adıl

at

 1. (işaret adılı): o, şu

Tagalogca

Bağlaç

at

 1. ve

Tatarca

at

 1. ad
 2. (atgiller) at

Eylem

at

 1. atmak

Türkmence

at

 1. (atgiller) at
 2. (dil bilimi) ad, isimAtlar
Atlar
At Alm. Pferd (n), Fr. Cheval, İng. Horse. Familyası: Atgiller (Equidae). Yaşadığı yerler: Evcilleri olduğu gibi, Amerikan bozkırlarında “Mustang”ve Altay dağlarının her iki yanındaki açık arazilerde “Prezevalski” denen yabani atlar sürüler halinde yaşar. Özellikleri: Küçük başlı ve kısa kulaklıdır. Yelesi ve kuyruk ucu uzun kıllıdır. Midilli atları koç iriliğindedir. Ömrü: 40-60 sene. Çeşitleri: En meşhuru Arap, İngiliz ve Midilli atıdır.

Tek tırnaklılar takımının, Atgiller familyasından bir memeli. Erkeğine aygır, dişisine kısrak, yavrusuna tay, yumurtaları çıkarılmış, iğdiş edilmiş olana da beygir denir. Hepsine genelde at adı verilir. Arapçada binek ve yük hayvanı olan ata; dabbe, matiyye, semend, tusen-i sütur denir. Cenk atına da rahş denir. Hepsi otla beslenir. Geviş getirmezler. Memeleri kasık bölgesinde arka ayaklarına yakındır. Üçüncü parmakları geniş bir tırnakla çevrilmiş olup “ toynak” adını alır. Bunun üzerine basarak yürürler. İnsanlara hizmet eden hayvanların en kabiliyetlisi ve kıymetlisidir. İnsanların, eski harp meydanlarındaki yardımcısı, yük taşımada hizmetçisi, yarış, cirit, çit atlama ve av sporlarında neşe ve zevk ortağıdır. Silah gürültüsüne ve bando sesine rahatlıkla alışır.

At, cesur ve atılgan olduğu gibi sahibine son derece itaatkardır. Sahibi dilerse dolu dizgin, dörtnala koşar, isterse aheste yürür, isterse durur. Her durumda sahibini memnun etmeye dikkat eder. Yorgunluğa bakmaksızın kendini çatlatmak pahasına da olsa olanca gayret ve kuvvetini itaat uğruna sarf eder. Bugün Amerikan bozkırlarında yaşayan Mustang adıyle anılan vahşi atlar, İspanyolların Amerika’ya götürdükleri evcil atlardan kaçanlardan yabanileşenlerdir. Az yiyecekle yetinip, her türlü iklim şartlarına dayanırlar.Karda koşan atlar
Karda koşan atlar
Tarpan adıyla anılan Avrupa yaban atının (E. caballus gmelini) 1876’dan beri nesli tükendi. Bugün eski dünyada hala neslini devam ettiren yanlız bir yaban atı vardır. Bu at Orta Asya Moğolistan’ının soğuk ve ıssız ovalarında yaşar. Asya yaban atı veya Prezevalski dendiği gibi Moğolistan yaban atı da denir. Altay dağlarının her iki yanında yaşar. Siyah kısa ve dik yeleleri ile, ağır ve iri başları, küçük kulakları, uzun kıllı kuyrukları ile evcil atlardan farklılık gösterirler. Renkleri kırmızımtrak kahverengi olup çekici bir görünüşleri vardır. Burun kısımları beyazdır. Kışın kılları uzayarak soğuktan korunurlar.

Evcil atlar: Tahminen 4000 seneden beri insanlara hizmet etmektedir. Bugünkü modern atların Asya yaban atından türediği şüphelidir. Bazı zoologlar Avrupa yaban atından türediğini ileri sürmektedirler. Evcilleştirilmiş atların birçok soyları vardır. Bugün küçük Midilli atları ile Safkan Arap atlarının soy kütüğü kesin olarak bilinmemektedir.

Atlar 40-60 sene yaşar, bazı kısraklar 25 yaşına kadar doğurur. On bir ay gebe kalır ve genellikle bir yavru doğururlar. Yavrunun gözleri açık olarak doğar ve birkaç dakika sonra ayağa kalkarak annesini takibe başlar. Yük çekme ve taşıma atları, kalın bacaklı, iri cüsselidir. Binek ve yarış atları ince uzun bacaklıdır. Atlar arasında hased yok ise de, birbirlerine gıpta etmek huyları vardır. Bu da yarışta, hendek ve çit atlamada kendini gösterir. Birbirlerine imrenerek daha hızlı koşup öne geçmek isterler. Saatte 60-70 km hızla koşanları vardır. Atların tüy renkleri çeşitli olup, renklerine göre çeşitli isimler alırlar. En tanınmışları: Ak, akçıl, kır, al, alakı, geyik kırı, çil yeşil, al pekmez köpüğü, doru, hurma dorusu vs.’dir.

Erkek eşek ile kısrak eşleştirilirse katır elde edilir. Aygır (erkek at) ile dişi eşeğin birleşmesinden de barda denen katır çeşidi elde edilir. Her iki melez de üremezler. Katır, bardadan daha dayanıklıdır.

Türleri

Arap atı: Çok dayanıklı mükemmel bir binek ve yarış atıdır. Arabistan’a geçen Orta Asya ve Anadolu Türk atlarından türemiştir. İngiliz atlarından daha dayanıklı olup, 24-28 saat hiç su içmeden yol alabilir.

İngiliz atı: İyi bir binek ve yarış atıdır. Özellikle yarış için yetiştirilir. Arab aygırı ile İngiliz yerli kısraklarının çiftleştirilmesinden türetilmiş bir soydur. Arab atından daha uzun bacaklıdır.

Midilli atı: Küçük, sakin ve dayanıklı bir at çeşididir. Keçi veya koç iriliğindedir. Çocuklar için iyi bir binek hayvanıdır. Hafif gezinti arabalarına koşulduğu gibi maden ocaklarında da istifade edilir. Shetland, İslanda ve Norveç midillileri meşhurdur.

At yetiştiriciliği

Asya, Avustralya ve Amerika’daki geniş bozkırlarda hala vahşi at sürüleri yaşamaktadır. Evcil atlar haralarda yetiştirilir. Ülkemizde ilk hara 1913’te Aziziye’de kuruldu. Türkiye’nin ilk modern harası ise 1924’te açılan Karacabey harasıdır.

ÖzellikleriTek tırnaklılar takımının, Atgiller familyasından bir memelidir. Erkeğine aygır, dişisine kısrak, yavrusuna tay, yumurtaları çıkarılmış, iğdiş edilmiş olana da beygir denir. Küçük başlı ve kısa kulaklıdır. Yelesi ve kuyruk ucu uzun kıllıdır. Ömrü 40 ila 60 senedir.}. Arapça da binek ve yük hayvanı olan ata; dabbe, matiyye. Farsçada semend, tusen denir. Firdevsinin Şehname efsanelerinde adı geçen çil ata da rahş (رخش) denir. Hepsi otla beslenir. Geviş getirmezler. Memeleri kasık bölgesinde arka ayaklarına yakındır. Üçüncü parmakları geniş bir tırnakla çevrilmiş olup “ toynak” adını alır. Bunun üzerine basarak yürürler. İnsanlara hizmet eden hayvanların en kabiliyetlisi ve kıymetlisidir. İnsanların, eski harp meydanlarındaki yardımcısı, yük taşımada hizmetçisi, yarış, cirit, çit atlama ve av sporlarında neşe ve zevk ortağıdır. Silah gürültüsüne ve bando sesine rahatlıkla alışır.Atlar aynı zamanda dizlerini kilitleyebilir. At, cesur ve atılgan olduğu gibi sahibine son derece itaatkardır. Sahibi dilerse dolu dizgin, dörtnala koşar, isterse aheste yürür, isterse durur. Her durumda sahibini memnun etmeye dikkat eder. Yorgunluğa bakmaksızın kendini çatlatmak pahasına da olsa olanca gayret ve kuvvetini itaat uğruna sarf eder. Bugün Amerikan bozkırlarında yaşayan Mustang adıyle anılan vahşi atlar, İspanyolların Amerika’ya götürdükleri ehli atlardan kaçanlardan yabanileşenlerdir. Az yiyecekle yetinip, her türlü iklim şartlarına dayanırlar. Tarpan adıyla anılan Avrupa yaban atının (E. caballus gmelini) 1876’dan beri nesli tükendi. Bugün eski dünyada hala neslini devam ettiren yalnız bir yaban atı vardır. Bu at Orta Asya Moğolistan’ının soğuk ve ıssız ovalarında yaşar. Asya yaban atı veya Prezevalski dendiği gibi Moğolistan yaban atı da denir. Altay dağlarının her iki yanında yaşar. Siyah kısa ve dik yeleleri ile, ağır ve iri başları, küçük kulakları, uzun kıllı kuyrukları ile evcil atlardan farklılık gösterirler. Renkleri kırmızımtrak kahverengi olup çekici bir görünüşleri vardır. Burun kısımları beyazdır. Kışın kılları uzayarak soğuktan korunurlar.

TürlerEvcil atlar: Bazı bilim adamlarına göre atı ilk evcilleştiren topluluğun İskitler olduğu söylenmektedir. Tahminen 5500 seneden beri insanlara hizmet etmektedir. Bugünkü modern atların Asya yaban atından türediği şüphelidir. Bazı zoologlar Avrupa yaban atından türediğini ileri sürmektedirler. Evcilleştirilmiş atların birçok soyları vardır. Bugün küçük Midilli atları ile Safkan Arap atlarının soy kütüğü kesin olarak bilinmemektedir.

Atlar 20-30 sene yaşar, bazı kısraklar 15 yaşına kadar doğurur. On bir ay gebe kalır ve genellikle bir yavru doğururlar. Yavrunun gözleri açık olarak doğar ve birkaç dakika sonra ayağa kalkarak annesini takibe başlar. Yük çekme ve taşıma atları, kalın bacaklı, iri cüsselidir. Binek ve yarış atları ince uzun bacaklıdır. Atlar arasında haset yok ise de, birbirlerine gıpta etmek huyları vardır. Bu da yarışta, hendek ve çit atlamada kendini gösterir. Birbirlerine imrenerek daha hızlı koşup öne geçmek isterler. Saatte 60-70 km hızla koşanları vardır.

Erkek eşek ile kısrak eşleştirilirse katır elde edilir. Aygır (erkek at) ile dişi eşeğin birleşmesinden de barda denen katır çeşidi elde edilir. Her iki melez de üremezler. Katır, bardadan daha dayanıklıdır.Ayakları kırılırsa bir daha iyileşmez.

Arap atı: Çok dayanıklı mükemmel bir binek ve yarış atıdır. Arabistan’a geçen Orta Asya ve Anadolu Türk atlarından türemiştir. İngiliz atlarından daha dayanıklı olup, 24-28 saat hiç su içmeden yol alabilir.

İngiliz atı: İyi bir binek ve yarış atıdır. Özellikle yarış için yetiştirilir. Arab aygırı ile İngiliz yerli kısraklarının çiftleştirilmesinden türetilmiş bir soydur. Arab atından daha uzun bacaklıdır.

Midilli atı: Küçük, sakin ve dayanıklı bir at çeşididir. Keçi veya koç iriliğindedir. Çocuklar için iyi bir binek hayvanıdır. Hafif gezinti arabalarına koşulduğu gibi maden ocaklarında da istifade edilir. Shetland, İzlanda ve Norveç midillileri meşhurdur.

Atın rengi(don)Atın rengine don adı verilir. Başlıca at donları Yağız(kara), Al(kızıl-kahve, kırmızıya çalan at kestanesi rengi), Beyaz, Doru(gövde kahverengi, yele, kuyruk ve ayakların uçları kara), Kula(gövde koyu sarı, yele, kuyruk ve ayakların uçları kara), Kır(koyu kıllarla karışık ak), Boz(al don üzerine ak kıllar)ve Ahreç(kıllar beyaz ve kırmızı, yele ile kuyruk siyah)tir.Bu renkler de kendi aralarında çeşitli gruplara ayrılır(kuzguni yağız, donuk yağız, kirli yağız vb.). Tutel, Eser At ve Atçılık 1998 İstanbul ISBN 975-470-651-4

At'ın tarihçesiAsya, Avustralya ve Amerika’daki geniş bozkırlarda hala vahşi at sürüleri yaşamaktadır. Evcil atlar haralarda yetiştirilir. Ülkemizde ilk hara 1914’te Aziziye’de kuruldu. Türkiye’nin ilk modern harası ise 1923’te açılan Karacabey harasıdır.

Osmanlı döneminde Eskişehir Mahmudiye'de Çifteler harası önemli bir at yetiştirme merkeziydi. Günümüzde de bu özel yetiştiricilerle arap atı ağırlıklı devam etmektedir. Ayrıca ilçede nalbantlık yüksek okuluda açılmıştır.

Sachita - 6 ay önce
You have to contact an escort agency or independent call girl for choosing a companion and make your evenings more interesting when you are alone in a new city. Call Girls Service Gwalior || Gwalior Call Girl || Call Girl in Gwalior || Call Girl Gwalior || Gwalior Call Girl || Gwalior Call Girl Service ||

Ravina Tedu - 6 ay önce
If you are Karol Bagh Call Girl Service here and looking for best female Escorts then your wait is over. We are offering Independent Escorts Service to those who need sexy & hot lady for physical pleasure.

Rakhi verma - 6 ay önce
Her security is our priority after you hired her. To make sure that she is safe and secure with you, you also have Karol Bagh Call Girls to pay some or full payment in advance. Otherwise, if you are taking out incall Escorts Service than you can pay the money after having fantastic sex with your desired girl at our partner 5 Star Hotels.

Call Girls in Delhi - 6 ay önce
Our sizzling Sexy Escorts Girls. Just make your mind to get some desirable service from Professional Escort and feel the Call Girls in Delhi real pleasure of life. Your best female companions are looking for you to give their best to satisfy your lusty needs and desires.

sunainadutta - 6 ay önce
Nowadays peoples are very busy with their hectic schedules. Some are busy in their family, or some are busy with their hectic schedule. To get rid of boredom [Call Girls In Rishikesh](https://callgirlrishikesh.co.in/) is here for you. Some people don’t feel the excitement with their partners, this is why they started losing interest in the sex, but you will feel the same excitement once you get in touch with our Rishikesh Escort. If you search for love and lust both, then our **Rishikesh Escort Service** is there for you. Our reliable escorts of Rishikesh Escort Services know very well that how to satisfy their customers. We know everybody needs quality time, so if you are one of them who is looking to spend some alone time with our beautiful Rishikesh Escorts, then you are at the right place. **Taste the lusty moves of Rishikesh Escort:** Don’t worry about your privacy; all your details will be safe with us. We never disclose anything about the customer. We have a vast number of independent women working with us. Don’t feel so frustrated; just visit us and relax with our [Rishikesh Call Girl Services](https://callgirlrishikesh.co.in/). Our call girls will make you feel like you are with any celebrity. You can do every naughty thing with them, which you can’t do with your partner. Our all escorts are very well known for providing sexual satisfaction to every client. **It doesn’t matter what your age is; we have escorts of every age group:** The curvy body of our escorts can easily seduce you. Their looks can easily make you fall in love. Our escorts will entertain you with the different sex positions. If you are an admirer of a sexy body, then our [Call Girl Service Rishikesh](https://callgirlrishikesh.co.in/) are best for you. First, our call girls will do foreplay to prepare you for erotic sex. Their moves will make you seductive so that you do something great with them. They will help you to keep stress-free all the time. So get ready to get rid of all your tensions with the beautiful call girls of Rishikesh. **Make your life exotic with erotic Rishikesh Escorts:** At our [Call Girls Service Rishikesh](https://callgirlrishikesh.co.in/), you will get to know the real meaning of fun and sex. Our busty females want lust and happiness from you, and they are always ready to give you the same. With our beautiful escorts, you can easily spend the whole night with them. Select erotic gorgeous girls and have fun with them. You can quickly all sex activities with our call girls. You can easily take our call girls in a private room or at any party, or somewhere outside. Earlier, people hire sex workers to do sex only, but our [https://callgirlrishikesh.co.in/](https://callgirlrishikesh.co.in/) are not only satisfied you physically but will also help you cope with the mental pressure. You can hire our call girls for a full day or a whole night. **Look at Once for Entertainment:** [Top Class Call Girls Rishikesh](http://angelandmax.teamforum.ru/viewtopic.php?f=2&t=35696) | [Independent Rishikesh Call Girl](http://molbiol.ru/forums/index.php?showtopic=1060478) | [Hire Call Girls In Rishikesh](http://polishteam-warspear.phorum.pl/viewtopic.php?f=9&t=617619) | [Book Rishikesh Call Girl Services](http://training.monro.com/forum/posts/m74797-Rishikesh-Call-Girls-Offer-Dashing-Personality-Girls#post74797) | [Paid Call Girl Service Rishikesh](http://users.atw.hu/gabcsik/index.php?showtopic=85792) | [Rishikesh Call Girls Number](http://www.lignum.vsi.ru/index.php?nma=forumd&fla=topic&forum=1&ids=2937) | [Call Girl Near Me In Rishikesh](http://zbio.net//forums/index.php?showtopic=1060478) | [Rishikesh Call Girls Near Me](https://1abakan.ru/forum/showthread-60612/) | [Independent Call Girls In Rishikesh](https://about.me/sunainadutta) | [Justdial Rishikesh Call Girls Number](https://collectednotes.com/sunainadutta/rishikesh-escort-call-girls-sexual-service-by-cash-payment) | [Rishikesh Call Girl Whatsapp Number](https://community.cleanbrowsing.org/users/sunainadutta/) | [Rishikesh Call Girl Phone Number](https://denniss.forum2go.nl/viewtopic.php?f=2&t=487785) | [Rishikesh Call Girls Whatsapp Group](https://manja.tunasukm.edu.my/profile/sunainadutta/) | [Cash Payment Rishikesh Call Girls](https://smoothcollie.forum24.ru/?1-1-0-00000631-000-0-0-1702890849) | [Sexy Call Girl In Rishikesh](https://sunainadutta.fwscheckout.com/) | [Hot Rishikesh Call Girl Service](https://toptohigh.com/author/sunainadutta-42969/) | [Justdial Call Girl Services In Rishikesh](https://webranksite.com/author/sunainadutta-47661/) | [Vip Rishikesh Call Girls Service](https://www.gp14.org/users/sunainadutta/) | [Russian Call Girls Service In Rishikesh](https://www.katycats.com/members/sunainadutta/profile/) | [High Profile Call Girl Rishikesh](https://www.nursingportal.ca/author/sunainadutta/) | [Top Class Call Girls Rishikesh](https://www.tamar.net/phpBB/viewtopic.php?t=419464) | [Independent Rishikesh Call Girl](https://www.theyeshivaworld.com/coffeeroom/users/sunainadutta)

Taylor Swift Jackets - 5 ay önce
I was very impressed by this post, this site has always been pleasant news Thank you very much for such an interesting post, and I meet them more often then I visited this site. Taylor Swift Jackets

Lorena Duran - 5 ay önce
This is the best post I have ever seen. Very clear and simple. Mid-portion Is quite interesting though. Keep doing this. I will visit your site again. Pastelle Jacket

Vansh Sharma - 5 ay önce
Welcome to the magical world of sexual pleasure. We provide a complete solution to all your incomplete biological urges. A range of high-profile Delhi Escorts Services eagerly waiting to have a look at your sexual needs and to maintain your satisfaction and pleasure. Delhi Escorts || Escorts In Delhi || Delhi Escorts Service || Delhi Escort || Escort in Delhi || Delhi Escorts Agency || Delhi Call Girl || Call Girl In Delhi || Delhi Escort Service Delhi Escort Agency

Bobby Stone - 4 ay önce
Thank you for this wonderful post, good for me, I am Getting Goods From Here. https://www.jacketsexpert.com/product/travis-kelce-87-taylor-swift-jacket/

Website designing company in Laxmi Nagar - 4 ay önce
Kudos to Webcore Infotech for their exceptional work as a website designing company in Laxmi nagar! Their commitment to crafting visually striking and user-friendly websites sets them apart in the digital realm."

Website designing company in Laxmi Nagar - 4 ay önce
Webcore Infotech is our go-to choice for all things digital! Their prowess as a website designing company in Laxmi nagar is unmatched, consistently delivering innovative solutions that elevate brands and drive growth."

prince - 4 ay önce
[Google](https://www.google.com) google3 [http://www.google.com|google4 ] [http://www.google.com google5 ] [url=https://www.google.com]google[/url] [google7|http://www.google.com] "google8":www.google.com FF [google10](http://www.google.com/) [http://www.google.com|google11] [Lighthouse12](http://lighthouseapp.com/ "Lighthouse12") [13google->http://www.google.com/] [google14]url:http://www.google.com

prince - 4 ay önce
The escorts in Gurgaon know that each and every client is equally important for them and this is the reason the Gurgaon escort girls always aim for making their clients absolutely happy and satisfied. Escorts Girls Gurgaon | Escorts In Gurgaon | Escorts In New Gurgaon | Escorts New Gurgaon | Escorts Service Gurgaon | Escorts Service In Gurgaon | Escorts Services Gurgaon | Female Escorts Gurgaon | Female Escorts In Gurgaon | Girl Escorts In Gurgaon | High Level Escorts In Gurgaon | High Profile Gurgaon Escorts | High Profile Escorts In Gurgaon | High Profile Model Escorts Gurgaon | Hot Gurgaon Escorts | Hot Escorts Gurgaon | Hot Escorts In Gurgaon | Housewife Escorts In Gurgaon | How To Find Escorts In Gurgaon | Independant Escorts Gurgaon | Independent Gurgaon Escorts | Independent Escorts Gurgaon | Independent Escorts In Gurgaon | Independent Escorts New Gurgaon | Independent Female Escorts Gurgaon | Indian Gurgaon Escorts | Indian Escorts Gurgaon | Indian Escorts In Gurgaon | Indian Escorts New Gurgaon | Model Escorts In Gurgaon | New Gurgaon Escorts | New Gurgaon Independent Escorts | Russian Escorts Gurgaon | Russian Escorts In Gurgaon | Sexy Escorts In Gurgaon | Verified Escorts In Gurgaon | Vip Escorts In Gurgaon | Gurgaon escort service number | Gurgaon Escort Service Number | Independent Escort Services In Gurgaon | Escort Girls Gurgaon | Sexy Gurgaon Escort | Escort Service In Gurgaon | Aunty Escort In Gurgaon | High Profile Model Escort Gurgaon | Russian Gurgaon Escort | Book Gurgaon Escort | Russian Escort Gurgaon | Gurgaon Escort Services | How To Book Gurgaon Escort | Escort Gurgaon Booking | Best Gurgaon Escort | Gurgaon Escort Agency | Gurgaon Escort Girl | Model Escort Gurgaon | Gurgaon Call Girls Escort | Escort Service In New Gurgaon | Gurgaon Escort Service | Escort In Gurgaon | Escort Services In Gurgaon |

manisha - 4 ay önce
[Google](https://www.google.com) google3 [http://www.google.com|google4 ] [http://www.google.com google5 ] [url=https://www.google.com]google[/url] [google7|http://www.google.com] "google8":www.google.com FF [google10](http://www.google.com/) [http://www.google.com|google11] [Lighthouse12](http://lighthouseapp.com/ "Lighthouse12") [13google->http://www.google.com/] [google14]url:http://www.google.com

manisha - 4 ay önce
We make sure to protect your information and identity when booking Escorts in Aerocity. Our independent escort and Escorts are available 24x7 for satisfying clients in every way. Aerocity Escort | Escort Services in Aerocity | Aerocity Escort Service | Escort Service Aerocity | Russian Escort in Aerocity | Aerocity Escort Services | Aerocity Escort Girl | Independent Escort in Aerocity | Indian Escorts In Aerocity | Indian Escorts Aerocity | Model Escorts In Aerocity | Aerocity Escorts | Aerocity Independent Escorts | Russian Escorts Aerocity | Russian Escorts In Aerocity | Sexy Escorts In Aerocity | Verified Escorts In Aerocity | Vip Escorts In Aerocity | Aerocity escort service number | Aerocity Escort Service Number | Independent Escort Services In Aerocity | Escort Girls Aerocity | Sexy Aerocity Escort | Escort Service In Aerocity | Aunty Escort In Aerocity | High Profile Model Escort Aerocity | Russian Aerocity Escort | Book Aerocity Escort | Russian Escort Aerocity | Aerocity Escort Services | How To Book Aerocity Escort | Escort Aerocity Booking | Best Aerocity Escort | Aerocity Escort Agency | Aerocity Escort Girl | Model Escort Aerocity | Aerocity Call Girls Escort | Escort Service In Aerocity | Aerocity Escort Service | Escort In Aerocity | Escort Services In Aerocity | Girl Escort Aerocity | Female Aerocity Escort Service | Aerocity Escort Girls | Aerocity Female Escort Service | Russian Escort Service Aerocity | Best Escort Service In Aerocity | Full Night Escort Service In Aerocity | Escort Girl Aerocity |

Creative web planet - 3 ay önce
Thrilled with the outstanding services from Creative Web Planet! Their dedication as a website designing company in Gurgaon nes through in the sleek and innovative designs they crafted for our business. A reliable partner for digital success.

Guwahati Call Girls - 1 ay önce
Our escort females in Guwahati will bring enjoyment into your life quickly and inspire you to pursue an interesting masculine career. Kashish escorts can provide you the company, leisure, and sensual gratification you desire, together with outstanding service. https://www.kashishbaby.com https://www.kashishbaby.com/mumbai-escorts.html https://www.kashishbaby.com/delhi-escorts.html https://www.kashishbaby.com/pune-escorts.html https://www.kashishbaby.com/noida-escorts.html https://www.kashishbaby.com/kolkata-escorts.html https://www.kashishbaby.com/hyderabad-escorts.html https://www.kashishbaby.com/bangalore-escorts.html https://www.kashishbaby.com/chennai-escorts.html https://www.kashishbaby.com/jaipur-escorts.html https://www.kashishbaby.com/lucknow-escorts.html https://www.kashishbaby.com/udaipur-escorts.html https://www.kashishbaby.com/patna-escorts.html https://www.kashishbaby.com/gurgaon-escorts.html https://www.kashishbaby.com/nadia-escorts.html https://www.kashishbaby.com/mathura-escorts.html https://www.kashishbaby.com/agra-escorts.html

Call girls in Rishikesh - 4 hafta önce
Click here: call girls in Rishikesh The ancient city of Rishikesh is located in the foothills of the Himalayas and is known for its religious significance. It is also known for its stunning natural beauty and is a great place to spend time with a loved one. Rishikesh Escort Service is the perfect place to find a romantic partner and explore the city. With its friendly and helpful staff, you can experience all the wonders that Rishikesh has to offer.

banerhub - 1 hafta önce
Improving Our Services: Non-personal information is used to analyze website traffic, enhance user experience, and improve our services. call girls in Pune

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

at Resimleri

At
3 yıl önce

At, Atgiller (Equidae) familyasına dâhil otobur bir memeli hayvandır. Evcilleri olduğu gibi, Amerikan bozkırlarında “Mustang” ve Altay dağlarının her iki...

At, Taksonomi, Eşekler, Katır, Alt cins, Alt familya, Alt oymak, Alt sınıf, Alt takım, Alt tür
At yarışı
3 yıl önce

At yarışı, en eski ve en yaygın sporlardan biridir. İlk at yarışları, eski Türk devletlerinde yapılmıştır. Hititler, Asurlular, Romalılar ve Mısırlıların...

At yarışı, At yarışı
At Eti
6 yıl önce

At eti, atların insan tüketimine uygun hale getirilmiş beden parçalarına verilen addır. Bazı Orta Asya ülkeleri dışında temel bir gıda maddesi olarak...

At (satranç)
6 yıl önce

At (♘ ♞), satranç oyununda bir taştır. Satranç oyununa her oyuncu ikişer at ile başlar. Atların başlangıç konumu beyaz taşlarla oynayan oyuncu için b1...

At hırsızlığı
6 yıl önce

At çalma ya da at hırsızlığı, başkasına ait olan at ya da atları çalıp kendine mal etmektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle de Vahşi Batı'da...

Çılgın At
6 yıl önce

Çılgın At (Lakotaca: Tȟašúŋke Witkó «çılgın at / crazy horse» ; İngilizce tercüme adı: Crazy Horse «Çılgın At») (d. 1840 - ö. 5 Eylül 1877), Oglala Lakotalarının...

At terbiyesi
3 yıl önce

At terbiyesi veya dresaj (Fransızca "eğitmek, terbiye etmek) olimpik bir spor dalı. At eğitiminin belli kurallar ve rekabet ortamı çerçevesinde geliştirildiği...

At Gitsin
6 yıl önce

At Gitsin, İbrahim Tatlıses'in 1998 yılında yayınlanan bir albümü. Albüm arabesk müzik tarzında müzik içermektedir. Raks Müzik şirketi tarafından yapılmıştır...