Bagratlı Krallığı

Kısaca: Bagrat Hanedanı, Bagratlı Hanedanı veya Bagrationi Hanedanı (Gürcüce: ბაგრატიონი, bagrationi) - Gürcü kraliyet hanedanı. 6. yüzyıldan 19. yüzyıl başlarına kadar Kafkasya'da hüküm sürmüş hanedan. ...devamı ☟

Bagratlı Krallığı
Bagratlı Krallığı

hasan - 8 ay önce
bagration merkezi kars değil bitlis, sason-zeytun bölgesidir Kars merkezdeki Havariler Kilisesi de bagrat yapısı değildir kümbet kiliseler ve venglerin hiç birisi ermeni yapısı değildir çar aleksander zamanında kitabeleri sökülmüştür bazılarına bagrat döenmi dili değil "yeni ermenice" kitabeler konmuş, yazılar kakılmıştır

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pakraduni Hanedanlığı
1 yıl önce

olmuştur. Pakraduni Krallığı'nın güneyinde Abbasilere bağlı Kürt bir emirlik olan Mervaniler ve Abbasiler, Kuzeyde Gürcü Bagrationi krallığı, batısında ise...

IV. Giorgi
5 yıl önce

IV ლაშა, ლაშა გიორგი) (1191-1223) Bagratlı Hanedanı mensubu Gürcü kralı. 1213 – 1223 yılları arasında Gürcü Krallığına hükmetmiştir. Kraliçe Tamar ile Davit...

Kümbet Camii
1 yıl önce

diye nitelendirilir. 10. yüzyılda Kars ve civarında hüküm sürmüş Bagratlı Krallığı döneminde bir Ermeni-Gürcü kilisesi olarak inşa edilmiştir. Kral Abas'ın...

Kümbet Camii, Aya Sofya, Bagratlı Krallığı, Ermeniler, Havari, Hristiyanlık, Kars, Kars Müzesi, Müslüman, Türkiye
Gürcistan Krallığı
5 yıl önce

emirliğinin egemenliği altındaydı. Gürcistan Krallığı’nin başkenti Uplistsihe’ydi. Krallığı Bagratlılar da denilen Bagrationi Hanedanı üyeleri yönetiyordu...

Uzundere
1 yıl önce

Hititler, İskitler, Sakalar, Persler,Doğu Roma,Sasaniler, Bagratlı Krallığı , Vaspuragan Krallığı ve Osmanlı Devleti gibi devletlerin hakimiyeti altında...

Uzundere, Erzurum, 2000, Aşkale, Erzurum, Belediye başkanı, Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Erzurum (il), Horasan, Erzurum, Hınıs, Erzurum, Ilıca, Erzurum, Karayazı, Erzurum
II. Demetre
1 yıl önce

თავდადებული) (1259 – 12 Mart 1289) Bagratlı Hanedanına mensup Gürcü kralı. 1270 – 1289 yılları arasında Gürcistan Krallığı'na hükmetmiştir. Kral VII. Davit...

Guria
5 yıl önce

8-9. yüzyıllardaki olaylarla ilişkilidir. Gurulların ayrıca Adarnase ve Bagratlı Aşot’a bağlanmayı da reddetmiş ve Odzraho liderliğinde başkaldırmışlardır...

Gurya, Abhazya, Acaristan, Gurullar, Güney Osetya, Gürcistan, Gürcü, Gürcüce, ISO, Karadeniz, Kvemo Kartli
VI. Giorgi
5 yıl önce

VI. Giorgi (Gürcüce: გიორგი VI მცირე) (1308-1313) Bagratlı Hanedanına mensup Gürcü Kralı. Moğol İmparatorluğu işgali sırasında 1311 – 1313 yılları arasında...