Ermeni

Kısaca: Ermeni, Ermenistan'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan bir millete verilen genel addır. ...devamı ☟

Ermeni
Ermeni

Ermeni, Ermenistan'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan bir millete verilen genel addır.

Rakamlar tartışmalı olmakla birlikte yeryüzünde çeşitli ülkelere dağılmış 7 milyon civarında Ermeni olduğu sanılmaktadır.Türkiye'deki Ermeni sayısı 45.000 civarındadır. Bunların büyük bir çoğunluğu İstanbul ve çevresinde yaşamaktadır. Bazı kaynaklar bu rakamı 35.000'e kadar indirmektedir. Sayıları azalmaktadır.

Ermenistan'daki Ermeni nüfusu resmi rakamlara göre 3 milyonu aşmaktadır. Ancak göçler ve misafir işçilikler ile birlikte bu rakamın 2-2,5 milyona kadar indiği sanılmaktadır.

Diasporada Ermeni nüfusunun en yoğun olduğu ülkeler Rusya Federasyonu, ABD ve Fransa'dır. Ancak dünyada Ermeniler birçok ülkede yaşar. Bu kişilerin çoğu Ermenice konuşmaz. En çok konuşulan diller Rusça, İngilizce, Fransızca, Türkçe, Arapça ve Farsça'dır. Ayrıca Doğu ve Batı olmak üzere iki ayrı Ermenice konuşulmaktadır. Ermenilerin (Türkiye Ermenileri için de geçerli) ezici çoğunluğu Hıristiyan Ermeni Apostolik Kilisesi mensubu (Gregoryen), küçük bir bölümü Katolik, Protestan veya Müslüman'dır.

Türkiye Ermenileri (İran Ermenileri gibi) kendilerini Ermeni Diasporasından saymazlar. Anadolu'nun anavatanları olduğunu düşünürler.

İlgili başlıkar

Ermeni

Türkçe Ermeni kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Armenian

Ermeni

ermenistan'da toplu olarak ve birçok ülkede dağınık olarak yaşayan bir soy ve bu soydan olan kimse.
bu soyla ilgili, bu soya özgü olan.

Ermeni

Türkçe Ermeni kelimesinin Fransızca karşılığı.
arménien/ne

Ermeni

Türkçe Ermeni kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Armenier
adj. armenisch

Ermeni

Ermenistan'da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ermeni Resimleri

Ermeniler
3 yıl önce

Ermeniler (Ermenice: հայեր, hayér, Ermenice telaffuz: [hɑˈjɛɾ]), anayurdu Batı Asya'daki Ermeni Yaylaları olan etnik grup ve millettir. Ermeniler, Ermenistan'ın...

Ermeniler, Ermenice, Hristiyan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Almanya, Hemşinliler, Ermeni Diasporası, Ermenistan, II.Mahmut, Ermeni Tehciri
Ermeni Kırımı
3 yıl önce

Ermeni Kırımı, Ermeni Soykırımı (Ermenice: Հայոց Ցեղասպանութիւն, Hayodz Dzeğasbanutün) veya 1915 Olayları, Osmanlı hükûmetinin Ermenilere karşı gerçekleştirdiği...

Ermeni Ulusal Hareketi
6 yıl önce

Kafkasya'da, yeniden bir Ermeni devleti kurma amacı doğrultusunda düzenlenen faaliyetlerdir. Ermeniler arasında aydınlanma, bazen Ermeni halkının rönesansı...

Ermeni Apostolik Kilisesi
3 yıl önce

Ermeni Apostolik Kilisesi (Ermenice: Հայ Առաքելական Եկեղեցի, Hay Arakelagan Yegeğetzi) ya da Ermeni Lusavoriçagan Kilisesi, dünya Ermenilerinin büyük...

Ermeni Apostolik Kilisesi, 451, ABD, Apokrifa, Baba Tanrı, Diofizit, Ekümenik Konsil, Ermenice, Ermeniler, Ermenistan, Eski Ahit
Kilikya Ermeni Krallığı
3 yıl önce

Anadolu'ya akınları buralardaki Ermenileri de göçe zorlamıştı. Toroslar ve güneyinde toplanan bu Ermeni nüfusu "Kilikya Ermeni Baronluğu"'nun kurulmasına zemin...

Ermeni alfabesi
3 yıl önce

Ermeni alfabesi (Ermenice: Հայոց այբուբեն), Ermenicede kullanılan 38 harfli alfabedir. Ermenistan'da, Diaspora'daki Ermeni okullarında, kiliselerde, gazetelerde...

Ermeni alfabesi, Alfabe, Dil, Ermeni diasporası, Ermenice, Ermenistan, Gazete, Harf, Kilise, Taslak, Büyük harf
Antik Ermeni dini
6 yıl önce

kavimlerin kültürünün etkisinde kalan Ermeni kültürü, özellikle Hitit kültüründen etkilenmiştir. Örneğin Ermeni dini ve mitolojisinin önemli figürlerinden...

Ermeni dini, Ahura Mazda, Anadolu, Ani, Asya, Ermeni, Hint-Avrupa dil ailesi, Hitit, Hristiyanlık, Kapadokya, Medler
Ermeni Katolik Kilisesi
3 yıl önce

bağımsız uniat kiliselerden birdir. Tarihsel olarak Ermeni Apostolik Kilisesi'nden ayrılmıştır. Ermeni Katolik Kilisesi Vatikan'daki papanın otoritesini...