Barnabas İncili

Kısaca: Barnabas İncili, Roma Katolik Kilisesi tarafından yasaklanan incillerden biri. İsa'nın öğrencilerinden Barnabas tarafından yazıldığı iddia edilmektedir. ...devamı ☟

} } İncili, Kilise tarafından yasaklanan incillerden birisi olarak gösterilmiştir. Asıl adı Yusuf olan, İsa'nın öğrencilerinden [1] tarafından yazıldığı iddia edilmiştir. Bu incilin diğer kabul edilmiş olan incillerden farkı; İslam inancına daha yakın olmasıdır. Bu incil'e göre İsa pek çok kere kendisinden sonra gelecek bir peygamberi övücü sözlerle müjdelemiştir. Bakınız: Allah her şeyden önce O'nun ruhunu yarattı. ve Gelecek Allah'ın Elçisiyle ilgili işaretler... Yine İncili'nde İsa'nın Allah'ın Peygamberlerinden biri olduğu pek çok kez açıkça ifade edilmiştir. Bu incilde teslis inancı ve benzer tevhid(-Allah'ın Birliği-)'e aykırı yaklaşımlara ise tam bir karşı duruş vardır. Bakınız: İsa'ya ilah diyenlere kendisinin cevabı: "Gidin başımdan ey deliler, bu sözleriniz yüzünden yerin beni sizinle beraber yemesinden korkarım... Ben, bir sineği bile yaratamam" İkinci olarak, İncili'nde İbrahim tarafından kurban edilmek istenen İsmail olarak gösterilmiştir. Oysaki Hristiyan inancında İbrahım'in İshak'ı kurban etmek istediği benimsenmiştir. İncili'ndeki anlatımlardan İshak'ın soyundan gelen yahudilerin tevratı bu konuda değiştirdiği, sebebinin ise gerçeğe göre İsmail'in soyundan gelecek son büyük peygamberin kendileri dışından çıkmasını milli gururları nedeniyle kabullenememeleri olduğu anlaşılmaktadır. Yine bu anlatımlara göre İsa'nın yaşadığı dönemlerde kurban edilmek istenen kişinin İsmail olduğunun söylenmesi yahudi din büyüklerince dinden çıkarılma nedeni olarak görülmüş. Isa'nın göğe yükseltilmesinden 3 asır sonra kanonik (sahih-doğru) kabul edilen ve ortak özellikleri Pavlos yaklaşımını benimsemek olan 4 incil dışındaki diğerleri İznik Konsülünce yasaklanmıştır. Böylece bugüne Pavlos yaklaşımıyla sınırlanarak gelen kilise anlayışı, Tevratı değiştirilmemiş olarak kabul etmiş, dolayısıyla, "kurban edilmek istenen oğul" konusunda yahudiler ile aynı konumu paylaşmıştır. İsa'nın çarmıha gerilmediği, göğe yükseltildiği, çarmıha gerilenin İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariyot olduğu, İskariyotun mucize ile İsa'ya benzetilerek, İsa için kazdığı kuyuya İlahi ceza olarak kendisinin düştüğü de Barnabas incil'inde detaylı olarak anlatılmaktadır. Bakınız: "İskariyot'un Çarmıha Gerilmesi" M.S 496'dan Bugüne Arşivlerde Barnabas İncili Bugün bilinen en eski Barnaba İncili nüshası, 1709 yılında Prusya Kralının sarayında danışman olarak çalışan Cramer'in elinde bulunmuş olup İtalyanca olarak yazılmıştır. Fakat tarih boyu bu incilin adı ve yolculuğu M.S 496'dan itibaren Roma Kilisesi arşivlerinde yer almaktadır: (M.S. 496) tarihli, Papa I.Gelasius döneminde 'yanlış ve díní düşüncelere aykırı kitaplar' adı altında hazırlanan listede (-Decretum Gelasianum-), Barnabas İncili'nin adı geçmektedir. Ayrıca 7'inci yüzyıl öncesinden günümüze gelen ikinci ve farklı bir belgede yasaklanan 60 kitap içinde (-List of the Sixty Books-) Barnabas İncili de yer almaktadır. Barnabas İncili'nin tarih boyunca aslında var olmadığı şeklindeki iddialara değinen Avustralyalı bilim adamı(-La Trobe Universitesi Bendigo-) Dr. Rodney Blackhirst, bir bilimsel makalesinde yukarıdaki iki listeye dikkat çekerek, şöyle demektedir: «Bazıları, ortaçağın sonlarında Barnabas İncili isimli yazıma rastlanılması öncesi süreçte, böyle bir incilin tarihsel olarak var olmadığını kesin bir güvenle iddia ediyorlar. Oysa farklı yüzyıllardan, iki ayrı liste bunun tersini kanıtlıyor. İki listede de aynı yanlışın olması, aslında olmayan bir şeyin yanlışlıkla iki ayrı listede de "Barnabas İncili" adıyla yer alması mümkün müdür? "60 kitap listesi" sadece bu tek konuda yanlış olabilir mi? Barnabas İncili'nin hiç var olmadığı iddiası kimilerinde, bu incilden bugüne hiç bir parçanın gelmediği iddiasına yerini bırakıyor. Fakat o zaman "60 kitap listesi"nde yer alan kitaplardan sadece Barnabas İncili'nin bir iz bırakmadan kaybolması gibi bir sonuç akla yatkın olacak mıdır?» Kaynakça Dr. Rodney Blackhirst makaleleri LaTrobe Universitesi Avustralya Barnabas İncili'nin Türkçe Tam Metni }

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Barnabas
3 yıl önce

öldürüldüğüne inanılır. Her yıl 11 Haziran, "Aziz Barnabas Günü" olarak kutlanır. Havari Petrus'un akrabası olan, incil yazarlarından Markos'un arkadaşı idi. 1...

Barnabas, Apokrifa, Baba Tanrı, Diofizit, Eski Ahit, Havari, Haçlı Seferleri, Hıristiyan Mezhepleri, Hıristiyanlık, Katoliklik, Kitabı Mukaddes
Yeni ahit
3 yıl önce

Çocukluk İncili • Mattias İncili (2. yüzyıl) • Nasıra İncili (2. yüzyıl, Yahudi-Hristiyan) • Filipus İncili (3. yüzyıl, gnostik) • Psödo-Matta-İncili (7. yüzyıl)...

Yeni Ahit, Ansiklopedi, Apokrifa, Baba Tanrı, Diofizit, Eski Ahit, Havari, Haçlı Seferleri, Hristiyan, Hıristiyan Mezhepleri, Hıristiyanlık
Ali ünal
3 yıl önce

Çıkmazı (S. Hüseyin Nasr'dan) Üç Müslüman Bilge (S. Hüseyin Nasr'dan) Barnabas İncili Hz. Hüseyin: Bir Uyarı, Bir Sembol Mevdudi'nin Tefhimü'l-Kur'an tefsirinde...

Habib-i Neccar Camii
3 yıl önce

yaymak için uygun bulmuştu. İncillerde ve tarih kitaplarında, Hristiyanlığa Antakya'da şekil veren havari Yahya (Barnabas) ve Yunus (Pavlos)'un ilk önce...

Habib-i Neccar Camii, 1098, 1099, 636, Antakya, Haçlı Seferleri, Hz. í–mer, Hz. İsa, Kuran, Osmanlı Devleti, Pavlos
Saint Pierre Kilisesi
3 yıl önce

Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul edilir. İncil'in Resullerin İşleri bölümünde Barnabas'ın Tarsus'a giderek Pavlos'u Antakya'ya getirdiği, Antakya'da...

Saint Pierre Kilisesi, 1098, 1932, 21 Şubat, Antakya, Barnabas, Hıristiyan, III. Napolyon, Pavlos, Petrus, Saint-Pierre Kilisesi
Petrus
3 yıl önce

korudular, bunda Petrus'un büyük bir katkısı vardı. Bir gün Pavlus, Barnabas'ın himayesinde Petrus'a gelerek Kilise'ye katılmak istediğini söyledi, gördüğü...

Petrus, Apokrifa, Aramice, Baba Tanrı, Barnabas, Diofizit, Ekümenik Konsil, Eski Ahit, Havari, Haçlı Seferleri, Hristiyanlık
Origenes
3 yıl önce

Yuhanna İncili, Matta İncili ve Pavlus’un Romalılara Mektubu üzerine yapmış olduğu tefsirler en çok öne çıkan İncil yorumlarıdır. Ayrıca Barnabas Mektubu...

Sümela Manastırı
3 yıl önce

bilinmemektedir. Karadeniz Rumları arasında anlatılan bir efsaneye göre Atina'lı Barnabas ile Sophronios adlı iki keşiş aynı rüyayı görmüşler; rüyalarında, İsa’nın...

Sümela Manastırı, 18 Nisan, 1916, Allah, Anadolu, Ankara, Cebrail, Genesis, Gümüşhane, Hristiyan, Karadeniz