BATUR

Batur (Bahadır), ''kahraman ve yiğit savaşçı'' anlamına gelen, Türk ve Moğol dili kökenli onursal ünvan. Bu ünvan, cengâverlerlik ve yiğitlik yapmış askeri komutanlar ve destansı kahramanlar için kullanılan bir Altay terimidir.

Batur (Bahadır), kahraman ve yiğit savaşçı anlamına gelen, Türk ve Moğol dili kökenli onursal ünvan. Bu ünvan, cengaverlerlik ve yiğitlik yapmış askeri komutanlar ve destansı kahramanlar için kullanılan bir Altay terimidir. Bağatur şeklinde telaffuz edilen kelime, Çin'in Sui Hanedanlığı (589-619) tarihçesine göre 7. yüzyılda Çin'in batısında ve kuzeyindeki yaşayan Moğol ve Türk step kavimleri arasında kullanıldı. Bundan bir yüzyıl sonra Göktürk Hanlığı devrinde eski Türkçede Batur kelimesinin kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Batıda ise 9. yüzyılda Ön Bulgarlar, bağatur kelimesini kullanıyorlardı. Babası Yesügey Bağatur olarak anılan Cengiz Han, 13. yüzyılda maiyetindeki kuvvetler arasından yiğitlik ve üstün hizmetleri görülen bin kişiye bu onursal lakabı bahşetmişti. Bahadır (veya bağator) unvan kelimesinin kullanımı Cengiz Han'dan sonra gelen Moğol devletlerinde de sürdü. Babürler, İlhanlılar ve Timur hanlığı gibi Müslüman Moğol - Türk devletlerinde bağatur (bahadır) kelimesi, hanlara ait bir saltanat unvanı olarak kullanıldı. 14. yüzyılda İlhanlılar devletinin hanı Ebu Said Bahadır, resmi evraklarda El-Sultan El-Adil Ebu Said Bahadır Han mührünü saltanat unvanını olarak kullanmaktaydı.C. Fleischer, "Bahādor", Encyclopaedia IranicaGrousset 194. Farklı dillerde Değişik dillerde batur, bağator, bahadır, baghadur biçimde farklılıklar gösteren bu kelime her dilde aynı veya benzer anlamlardadır. *Rusça Богатырь (Bogatyr) *Türkçe Batur, Bahadır *Kazak , Tatar, Özbek lehçelerinde Ğ‘Ğ°Ñ‚Ñ‹Ñ€ (Batyr) *Moğolca Baatar (Ulan Batur şehri Moğolca Ulaanbaatar) *Lehçe (Kahraman anlamındadır) *Farsça ve Sanskritçe Bahadur *Gürcüce Bagatur *Macarca Bí¡tor Türkçe'de Batur kişi ismi olarak kullanılmaktadır. Macarca'da 'hadíºr' savaş komutanı anlamına gelmektedir. Macarca'da hadur kelimesi HükümdarlarFarklı dillerde önemli tarihi kişilikler Bahadır, Baghadur, Bagatur ve Batur gibi isimler almışlardı. # Yesugey , Cengiz Han'ın babası #Bahadır Kağan, Hazarlar'ın Kağanı, 8. yüzyıl. #Moğol general Subutay Moğolların Gizli Tarihinde ba'tur olarak geçer. #İlhanlı Ebu Said Özbek hanlığı Altın Orda Devleti'ni yendiğinde bahadır ünvanını aldı. #İki Babür İmparatorluğu imparatoru Bahadur Şah adını aldı: Bahadır Şah I ve Bahadır Şah Zafer II. #Banda Singh Bahadur, büyük sih savaşçı ve general #Stephen IX Bí¡thory (1533-1586), Transylvania prensi ve Polonya kralı. #Field Marshal Sam Manekshaw, ikinci Hintli asker "Sam Bahadur" adıyla onurlandırıldı.

Kaynaklar

*Doerfer, Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen II, Wiesbaden, 1965, s. 366-77. *Mehmet Fuad Köprülü, "Bahadır," in İA II, s. 216-19. *Denis Sinor, "Bahādur," in EI2, s. 913. *B. Vladimirtsov, Le ríégime social des mongols, Paris, 1948, s. 93, 95, 111, 114, 118, 119, 121. Dipnotlar }

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

BATUR

Bahadır.

BATUR

bahadır.

BATUR

(Türkçe) Erkek ismi - Kahraman, yiğit, cesur, bahadır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.