Brom

Alm. Brom (n), Fr. Brome (m.), İng. Bromine. Br sembolü ile gösterilen halojenler sınıfından bir element. Peryodik cetvelde VII A grubunda bulunur. Leş kokulu anlamında olan brom ilk defâ Fransız kimyâcısı Antoine Balard tarafından elde edildi.

Alm. Brom (n), Fr. Brome (m.), İng. Bromine. Br sembolü ile gösterilen halojenler sınıfından bir element. Peryodik cetvelde VII A grubunda bulunur. Leş kokulu anlamında olan brom ilk defa Fransız kimyacısı Antoine Balard tarafından elde edildi.

Özellikleri: Brom, koyu kırmızı kahve renkli, kötü kokulu, aşındırıcı, oda sıcaklığında sıvıdır. Batıcı (asab bozucu) bir koku verir. Deriyi tahriş ettiği için dikkat edilmelidir. Brom suda az çözünür (20°C’de, 1 litre suda 35 gr). Fakat karbon disülfür, karbon tetraklörür ve kloroform gibi organik çözücülerde çok iyi çözünür. Brom -7,3°C’de katı hale geçer ve 58,8°C’de kaynar. Atom numarası 35, atom ağırlığı ise 79,91’dir. Bromun tabiatta takriben eşit miktarlarda olan iki tane kararlı izotopu mevcuttur ki bunlar, Br.79, Br.81’dir. Brom diğer halojenler gibi elektronegatif bir elementtir. Bromun kimyasal özelliği iyod ile klorun arasındaki alandır. Brom iyottan aktif, klordan pasiftir. Çok metal ve ametalle bromür şeklinde bileşik verir. Bazlarla hipobromit ve bromürleri verir. Brom, bileşiklerinde -1, +1, +4, +5 ve +6 değerliklerini alabilir.

Tabiatta bulunuşu: Brom tabiatta serbest halde bulunmaz. Elektron ilgisinden dolayı daima bileşik halinde bulunur.Tuz halindeki bileşiklerinin çoğu suda çözünür ve bu yüzden deniz suyunda derişik (konsantre) halde bulunur. Buharlaşma sonucu kurumuş iç deniz ve tuzlu göllerin yataklarında tuzlar halinde bulunur. Bromürler klorürlere göre daha azdır. Bromürler yerküresinin takribi % 0.001’ini meydana getirirler. Avrupa’da başlıca brom kaynağı, Almanya’daki Stassfurst tuz yataklarındaki sodyum, magnezyum ve potasyumbromür tuzlarıdır.

Elde edilişi: Deniz suyu milyonda 65 oranında bromür ihtiva eder. Bu yüzden deniz suyu başlıca brom kaynağıdır. Teknik olarak bromun elde edilişi, asitlendirilmiş deniz suyundan serbest klor gazının geçirilmesiyledir:

2Br-+Cl2 ® Br2+2Cl-

Ayrıca bromkarnalitten (KCl. MgCl2MgBr2 6H20) elde edilir:

MgBr2+Cl2 ® MgCl2+Br2

Bu şekilde brom elde etmek için damıtma işlemi gerekir.

Kullanılışı: Bromun başlıca kullanılma sahası 1,2 dibromoetanın elde edilmesindedir. C2H4Br2’nin meşhur adı etilen dibromürdür. Etilen dibromür, motor vuruntusunu önleyici olarak bilinen kurşun tetra etilen (C2H5)4 Pb ihtiva eden benzine katılır. Organik bromürlerden çok bilinenlerden biri de hidrojenbromür (HBr)’dür. Hidrojenbromür suda çok iyi çözünür ve hidrobromik asid (bromür asidi) halini alır. Brom ayrıca hipobromit ve bromat asidi şeklinde de bulunur. Bu asidler, nötrelleşme sonucu tuz haline dönüşür.Ticari maksatlı olan anorganik bileşiklerden biri, ışığa hassas olan gümüş bromürdür. Gümüş bromür, fotoğraf film ve kartlarının emülsiyonunun esas maddelerinden biridir. Sodyum, potasyum ve amonyum bromürler tıpta sinir ilacı olarak kullanılır. Uzun süre alınırsa bir nevi zehirlenmeye sebeb olduğu için dikkatli kullanılmalıdır. Brom bileşiklerinin diğer önemli kullanılışı, yanmayı geciktirme ve yangını söndürmededir. Etilen dibromür ve metil bromür, ziraatta fare ve böceklerle mücadelede kullanılır.

Atom numarası: 35 Simge: Br Kütle numarası: 79.909 Kaynama Noktası (C): 58 Erime Noktası (C): -7.2 Yoğunluk: 3.12 Buharlaşma Isısı: 3.58 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 1.26 Elektriksel iletkenlik: 1e-18 Isıl iletkenlik: -- Özgül Isı Kapasitesi: 0.07

Diğer anlamları

Brom

Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909, yoğunluğu 2,97 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli, sıvı bir element (simgesi Br).

Brom

Almanca Brom kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Gerald Brom] n. bromine, chemical element

Brom

Türkçe Brom kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Gerald Brom] n. bromine, chemical element n. murmur, grumble, mutter, hum v. murmur, grumble, mutter, drone, buzz, hum

Brom

Flemenkçe Brom kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. murmur, grumble, mutter, hum v. murmur, grumble, mutter, drone, buzz, hum n. bromine

Brom

atom sayısı 35, atom ağırlığı 79,9 olan, deniz sularında az, kimi göllerde çok miktarda bulunan, yoğunluğu 2,97 olan kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli, sıvı bir element, simgesi br.

Brom

Almanca Brom kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. brome (m)

Brom

Almanca Brom kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. bromo (m)

Brom

Almanca Brom kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. bromo (m)

Brom

Almanca Brom kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. brom (n)

Brom

Türkçe Brom kelimesinin Fransızca karşılığı.
brome [le]

Brom

Türkçe Brom kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Brom

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Brom ilgili konular

 • Antimon

  ANTİMON Alm. Antimon, Fr. Antimoine, İng Antimony. Kimyada Sb formülüyle gösterilen bir element. Tabiatta mineraller halinde bulunur. Çok eskide
 • Aktinit

  Aktinitler, periyodik tabloda yedinci sırada yer alan elementler. Atom numaraları 89 ile 103 arasına olan 15 radyoaktif elementten oluşur. Bunlar;
 • Arsenik

  Arsenik Alm. Arsen, Fr. Arsenic, İng. Arsenic. Arsenik periyodik tablodaki 33. element. Toksik ve kanserojenik olan arseniğin simgesi As'dir. Kimyad
 • Periyodik tablo

  Periyodik cetvel elementlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini periyodik olarak gösteren çizelge. Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerin
 • Elementler

  Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir.
 • Holojen

  Alm. Halogen (n), Salzbildner (m), Fr. Halogéne (m), İng. Halogen. Periyodik cetvelde 7A grubunu teşkil eden fluor (F), klor (Cl), brom (Br), iyot
 • Aktinitler

  Bu elementlerin en önemli ortak özelliği, elektron katılımının 5f orbitalinde gerçekleşmesidir. Geçiş metallerinin bir alt serisi konumunda
 • Kaynama noktasına göre elementler

  Olağan basınç şartlarında elementlerin kaynama noktalarına göre dizilimleri:
Brom
Brom